Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25.-26.10.2013. Seznam volebních místností, jak hlasovat, odkazy a důležité informace

(0 - user rating)

Vlajka CRVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 - nadcházející předčasné volby se uskuteční ve dnech 25.–26. října 2013. Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. U voleb se musí každý volič prokázat platným průkazem (ověření totožnosti a způsobilosti volit), k volbám si tedy přinese platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Také voličský průkaz (možnost o něj požádat je do středy 23. října 16:00), pokud jej volič obdržel. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb.

Seznam volebních místností:

348  ZŠ, Hauptova 591
349  Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
350  Zákl. škola, Nad Parkem 1180
351  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
352  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
353  Zákl. škola, Nad Parkem 1180
354  Zákl. škola, Nad Parkem 1180
355  Zákl. škola, Nad Parkem 1180
356  Zákl. škola, Nad Parkem 1180
357  Objekt č.p.24, Lahovičky, ul. Strakonická

Které zbraslavské ulice spadají pod který volební obvod a výše uvedený kompletní přehled volebních místností je na stránkách úřadu MČ Praha - Zbraslav zde: http://www.mc-zbraslav.cz/evt_file.php?file=347  

Svůj volební okrsek také naleznete na interaktivní mapě pražského magistrátu zde: http://mpp.praha.eu/app/map/okrsky/ 


Jak volit - pravidla hlasování:

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není možné. Může ale požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb volební komisi, aby ze závažných, zejména  zdravotních důvodů, nemusel volit ve volební místnosti, volební komise pak k němu vyšle dva členy s mobilní volební schránkou.


Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. (Zdroj: www.mvcr.cz)


Volby v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Více zde: Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 v zahraničí.


Informace ze stránek Poslanecké sněmovny ČR (www.psp.cz)

Zdroj: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=38

 

Úplný informační servis o volbách 2013 ze stránek Ministerstva vnitra ČR:

Kompletně zde: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nebo jednotlivě:

 Právní předpisy


Stanoviska Ministerstva vnitra

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky www.mvcr.cz

 

Historie letošních předčasných voleb:

Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25.–26. října 2013. Tyto parlamentní volby budou předčasné. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky dne 20. srpna 2013. Aby byl návrh přijat, muselo pro něj hlasovat nejméně 120 zákonodárců. Tato podmínka byla splněna, pro přijetí tohoto usesení hlasovalo 140 poslanců, proti jeho přijetí jich bylo sedm. Prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna a zároveň vyhlásil termín předčasných voleb na 25. a 26. října 2013.

Zdroj a více podrobnějších informací (např. počet a seznam kandidujících stran a hnutí) zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslanecké_sněmovny_Parlamentu_České_republiky_2013 

e-max.it: your social media marketing partner