Radotínská jezera

Radotínská jezera (laguny) - dlouholetá těžba štěrkopísku u Zbraslavi, Radotína a Lahovic

(6 - user rating)


Zbraslav vždy byla krásné místo k životu... zůstane ale taková i nadále?

Radotínská jezere - laguny. Praha 16, RadotínJiž mnoho let se plánuje, že se na "území nikoho" mezi Radotínem, Zbraslaví a Lahovicemi vybudují jezera nebo také laguny, která by kromě rozlivové funkce při záplavách měla plnit i funkci rekreační. Méně se již ví, že by tato oblast měla také splňovat například funkci velkého parkoviště, těžba u Zbraslavi a Lahovic by měla trvat desítky let a část štěrkopísků by se měl  kolem Zbraslavi vozit do lomu na zpracování.

Nejprve bude potřeba vytěžit a zpracovat ohromné množství štěrkopísku, což samo o sobě velmi poznamená tento kus území.  Protože jsou podrobnější informace ohledně celé této záležitosti špatně dosažitelné, rozhodli jsme se soustředit všechny možné informace do jednoho článku zde. 

Děkujeme serverům http://ekopolitika.cz/ a www.radotinska-jezera.cz  za poskytnuté materiály.

Poděkování patří i všem lidem, kterým není lhostejné jak a kde budou žít a nebáli se podepsat petici a vyjádřit svůj názor a postoj k tomuto tématu a také Ing. Fenclovi a v neposlední řadě


organizaci Arnika.

Články a odkazy ohledně Radotínských jezer a plánované dlouholeté těžby štěrkopísků u Zbraslavi a Lahovic:

Optimistická zpráva z magistrátu - těžba štěrkopísků (1.4.2014)

Poklad na radotínských jezerech - kritický článek na E15.cz

Těžba a jezera u Zbraslavi - aktuální článek na webu E15.cz

Radotínská jezera - zajímavý článek s názvem Nová rekreační zóna, nebo těžba a spekulace s pozemky? na webu Pražský deník.cz  (7.5.2013) 

Radotínská jezera - souhrn nejnovějších informací na Idnes.cz (7.5.2013)

Lidé se mohou vyjádřit od 25.srpna k Radotínským jezerům

Budoucí rekreace mezi Zbraslaví a Radotínem? (článek, který nevyšel v ZN)

Interpelace občanů ohledně Radotínských jezer a těžby na 9. zasedání zastupitelstva

http://www.radotinska-jezera.cz/ NOVÉ STRÁNKY - petice a informace k petici ke stažení

Těžba štěrkopísků Lahovice - informace ze stránek MČ Praha Zbraslav

Těžba štěrkopísku - názorový obrat vedení městské části? (P. Košan)

Radotínská jezera, změna územního plánu Z 2724/00 a střety zájmů (Ing. Fencl)

Změny v nivních územích MČ Praha 16 - Radotínská jezera a těžba štěrkopísků u Lahovic a Zbraslavi  (Inf. Fencl)

Výsledky besedy z 1.2.2012 o budoucí těžbě štěrkopísků u Zbraslavi a Lahovic

Petice za zprůhlednění okolností okolo štěrkopísku

Beseda - těžba štěrkopísku u Zbraslavi

Co se ví o jezerech - článek z webu MČ Praha 16 z 13.1.2012

Pozvánka na první besedu o záměrech těžby a následné rekultivaci Radotínských jezer

Pozvánka na druhou besedu o Radotínských jezerech

Shrnutí první besedy Radotínská jezera, těžba a co dál?

Arnika-Radotínská jezera 2

Radotínská jezera - ano či ne?

Arnika:Radotín-rekreace nebo zisk pro těžaře?

Debata k Radotínským jezerům 25.10.2011 - FOTO na Arnika.cz

Radotínská jezera - Arnika (MČ Praha 16) 


Staré články

Datum poslední aktualizace:  Pondělí 20.5.2013

e-max.it: your social media marketing partner