Výzva krizového štábu MČ Praha – Zbraslav pro oblast Lahovic, Lahoviček a Závisti !!!

(0 - user rating)

Stále platí 3. stupeň povodňové aktivity. ČHMÚ vydal Předpovědní výstražné informace na Povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí), Vydatný déšť, Silné bouřky, trvá Povodňová bdělost. Největší vzestupy se předpokládají v povodí Berounky a horní Vltavy. Varování trvá od neděle 9.6. do odvolání. Oblast Lahovice, Lahovičky, Závist varujeme před možným nebezpečím zatopení objektů. Vyzýváme občany, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti nezdržovali ve zmíněných lokalitách. V oblastech je zajištěna hlídková služba Policie ČR, Městské policie, armády a hlídek krizového štábu. O dalším vývoji situace budete neprodleně informování. I nadále zůstává v platnosti telefonní číslo krizového štábu MČ Praha-Zbraslav, které bude dostupné 24 hodin denně – 257 111 817.   (Zdroj:www-mc-zbraslav-cz, 9.6.2013)

e-max.it: your social media marketing partner