Povodeň - Aktuality, 31.5. - 1.6.2013

(0 - user rating)

1306Rozv Vltava ik

  • 20:00  Na Vltavě je stále 1.stupeň povodňové aktivity, na Zbraslavi jsou uzavřeny podchody k Vltavě a hlídkuje u nich policie. "Hladina Vltavy v Praze se i přes neustávající déšť zatím drží na prvním stupni povodňové aktivity. Určitý vzestup hladiny ale Povodí Vltavy očekává, proto pražský krizový štáb v sobotu dopoledne rozhodl odalších preventivních opatřeních." (Více info a zdroj zde)
  • On-line pozorování Berounky a Doporučení ke zmírnění následků zvednuté hladny řeky: Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu. Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů. (www.sdhmokropsy.cz

  • Informace z Radotína: Na Berounce je 1.stupeň povodňové aktivity, bylo svoláno jednání Povodňové komise, od včerejších ranních hodin probíhá 24 hodinový monitoring řeky Berounky a byla zřízena krizová telefonní linka pro občany! (Více info a zdroj zde
  • Od pátku 31.5.2013 11.00 hodin je zastavena plavba před Prahou - od plavební komory Modřany směr Slapy -  a za Prahou - od Holešovic – směr Mělník.
  • Od 11.30 hodin je ukončen provoz přívozů na Vltavě.
  • Informace z www.facebook.com/Prahaeu: 
    "Náměstek primátora Hudeček: Praha provedla veškerá protipovodňová opatření stanovená povodňovým plánem. V 19.00 hodin, kdy na Magistrátu hl. m. Prahy začala jednat pracovní skupina Povodňové komise hl. m. Prahy, byl aktuální průtok ve Vltavě v Praze 600 m3/s. První náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) a náměstek primátora Pavel Richter (TOP 09) byli informováni odborníky o předpovědi počasí a prognózách vzestupu hladin řek v povodí Vltavy. „Vltavu v Praze z poloviny nyní plní rozvodněná Berounka, která bude ještě dále stoupat, a z poloviny odtok z vltavské kaskády. S Povodím Vltavy jsme koordinovali postup tak, abychom při odpouštění vody z kaskády udrželi 1. stupeň povodňové aktivity. Dosud učiněná protipovodňová opatření na území Hlavního města Prahy jsou nyní proto dostačující, v tuto chvíli se výrazný nárůst průtoku vody ve Vltavě nepředpokládá,“ řekl 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček pověřený kompetencemi primátora hl. m. Prahy.
    Další jednání pracovní skupiny Povodňové komise hl. m. Prahy se uskuteční zítra, v neděli 2. června 2013, v 10.30 hodin na Nové radnici.

Pátek 31.5.2013 

Od 13 hodiny platí v Praze na Vltavě 1.stupeň PVA. Vzhledem k situaci na vodních tocích v povodí Vltavy a stoupajícímu průtoku vody ve Vltavě v Praze je nutné učinit preventivní protipovodňová opatření. V 11:00 byla protipovodňovými vraty uzavřena Čertovka. Dále byly uzavřeny náplavky na území Prahy 1 a 2, a to v úseku od nábřeží Ludvíka Svobody po Výtoň v Podskalí. V Praze 5 pak na dvou sjezdech u loděnice nad Palackého mostem. (Více info a zdroj zde)

e-max.it: your social media marketing partner