Volby do Senátu - kdy a kde na Zbraslavi volit. Volební místnosti, přesný termín voleb

(0 - user rating)

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 19. října 2012 od 14,00 do 22,00 a v sobotu 20. října od 8,00 do 14,00 hod. Volební lístky obdrží voliči přímo ve volebních místnostech.
Volby do Senátu ČR se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 a v sobotu 13. října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin.
U voleb se musí každý volič prokázat platným průkazem (ověření totožnosti a způsobilosti volit), k volbám si tedy přineste platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Také voličský průkaz, pokud jej volič obdržel. Volební lístky obdrželi všichni občané do svých schránek, pokud je z nějakého důvodu nemají voliči k dispozici, obdrží náhradní při registraci ve volební místnosti.

Volební místnosti:

001/384  ZŠ, Hauptova 591
002/385  Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
003/386  ZŠ, Nad Parkem 1180
004/387  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
005/388  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
006/389  ZŠ, Nad Parkem 1180
007/390  ZŠ, Nad Parkem 1180
008/391  ZŠ, Nad Parkem 1180
009/392  ZŠ, Nad Parkem 1180
010/393  Objekt č.p.24, Lahovičky, ul. Strakonická

Které zbraslavské ulice spadají pod který volební obvod, to znamená do které volební místnosti máte při volbách zamířit, najdete na stránkách úřadu ZDE.

Jak volit - pravidla hlasování:
Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není možné. Může ale požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb volební komisi, aby ze závažných, zejména  zdravotních důvodů, nemusel volit ve volební místnosti, volební komise pak k němu vyšle dva členy s mobilní volební schránkou.

Volby se konají jen na území České republiky.

Po registraci u příslušné volební komise obdrží volič úřední obálku, případně hlasovací lístky, pokud o to požádá. V prostoru, určeném pro úpravu hlasovacích lístků, pak vloží do obálky jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Obálku poté vhodí volič pod dohledem volební komise do volební urny.

Co je voličský průkaz:
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.

O Senátu ČR, volbách a jednotlivých kandidátech a další informace se dozvíte více v našem článku ZDE nebo v sekci  http://zbraslav.info/o-zbraslavi/volby-do-senatu-2012.    

Veškeré informace najdete také na stránkách Úřadu MČ Praha Zbraslav a na úřední desce.

e-max.it: your social media marketing partner