Výsledky předvolební ankety - senátní volby 2012

(0 - user rating)

Připravili jsme anketu, se kterou jsme oslovili všechny kandidáty do senátu za náš volební obvod č. 17 (Prahu 12). I když jsme ještě neobdrželi odpovědi od všech dotázaných kandidátů, zveřejňujeme došlé odpovědi již nyní, protože chceme, aby voliči měli dostatek času na seznámení s jednotlivými kandidáty. V tomto článku najdete jak odpovědi kandidátů, tak odkaz na informace o Senátu a volbách, které se uskuteční již 12.-13. října. Také zde najdete odpovědi kandidátů přehledně seřazené v tabulce. V anketě jsme se za Vás zeptali kandidátů nejen na jejich politické cíle v Senátu, ale položili jsme i osobnější otázky ohledně financování jejich volební kampaně nebo lokálních znalosti svého volebního obvodu (z pohledu Zbraslavi a Prahy 16). Kandidáti také měli možnost v anketě uvést, kde můžete najít jejich názory či kde se s nimi můžete seznámit. Jednotliví kandidáti na senátorské křeslo jsou řazeni v anketě abecedně. 

 Ti, kteří dosud neodpověděli, jsou řazeni až na konce ankety. Jakmile nám své odpovědi zašlou, doplníme je do článku i do tabulky.

Ke stažení: 

Odpovědi kandidátů v přehledné excelové tabulce
ZDE 

Informace o Senátu a senátních volbách
  ZDE.

V anketě jsme kandidátům  za Vás položili 13 otázek:
1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?
8.   Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?
10.   Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?
11.   Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?
12.   Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?


 


František Adámek (ČSSD)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?    
Rozhodoval jsem se poměrně dlouho a důsledně. Už při minulých volbách o tom byla řeč. Letos jsem ale skutečně získal nominaci ČSSD, abych se o důvěru voličů ucházel. Sám jsem si musel v hlavě srovnat, co chci v Senátu dělat. Radil jsem se také s manželkou a dětmi, společně jsem se ale shodli, že mám co nabídnout, mám zkušenosti a mám šanci. Tak jsem nominaci přijal.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?   
Můj program je jasný a skládá se z pěti konkrétních bodů, které jsem vybral na základě svých zkušeností a za kterými osobně stojím.
1. Naplňování programu ČSSD – Chceme spravedlivý stát bez dluhů
2. Změna zákona o hl. m. Praze. – jeho nová podoba přiblíží rozhodovací pravomoc blíže k lidem
3. Změna role Senátu – zahájím debatu o tom, jak bude Senát v budoucnu fungovat, například jako komora zástupců krajů
4. Senátor = ombudsman – jako senátor budu aktivní součástí našeho obvodu, ve své kanceláři otevřu občanskou poradnu, budu se pravidelně stýkat s představiteli městských částí a s občany
5. Všechny zákony budu posuzovat očima starosty, manžela, táty a svých voličů. Nikdy neztratím kontakt se svými voliči a o své práci budu informovat na pravidelných setkáních.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
V politice jsem dlouho. Před tím jsem ale prošel dlouhou řadou profesí od řidiče náklaďáku po obchodního ředitele firmy. Zastupitelem MČ Praha 12 jsem od roku 1996, v letech 2010 až 2012 jsem byl starostou. Byl jsem historicky druhým starostou za ČSSD v celé Praze.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?    
Já osobně vnímám velmi negativně, co se dnes v politice děje. Z komunální politiky jsem zvyklý řešit konkrétní problémy a být pod neustálým dohledem občanů. Proto ve své kampani říkám „Mám už toho dost!“ Tak jako občané mám dost všech těch taškařic z našich peněz. A říkám „Začněte od Adámka“, tedy pojďme řešit od základů konkrétní věci.
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?   
Hlavní částí mé kampaně je tzv. kontaktní kampaň. Na začátku jsem si dal za cíl, že svůj program představím co nejvíce občanům osobně. Proto pořádám každý den nějaký mítink, jsem denně na ulici, jsem aktivní na Facebooku www.facebook.com/senatoradamek, a pravidelně odpovídám na maily Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a také na telefon 777 450 497.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Nemyslím si, že je to ožehavé téma. Financování politiky má být transparentní a mělo by to být samozřejmostí. Má kampaň je z části financována z centrály ČSSD, z většiny z mých vlastních peněz, které jsme na to vyčlenili z rodinného rozpočtu a z části z různých darů.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   
Aby Senát fungoval, jak má, je třeba, aby v něm seděli zkušení lidé. Ne pouze nějaké celebrity. Senát funguje jako proti váha Poslanecké sněmovně, je jakýmsi korektorem návrhů, které dávají poslanci. Já jsem za své působení v komunální politice získal dost zkušeností na to, abych mohl posoudit dopady jednotlivých zákonů na život občanů. Konec konců jedním bodem mého programu je také to, že chci zahájit debatu o nové roli Senátu, například coby komory zástupců krajů. Ti by dobře věděli, o čem hlasují.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat?
Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?     "Především si myslím, že by senátor měl být ve svém obvodě takovým ombudsmanem. Každý by ho měl znát, vědět, kde má kancelář a že k němu může přijít se svým problémem.
Já bych jako senátor otevřel ve své kanceláři občanskou poradnu, kterou bych financoval ze senátorských peněz, tím bych mohl konkrétně pomoci lidem v nouzi. Intenzivně bych se stýkal se zástupci městských částí, využíval bych své zkušenosti a vliv senátora, abych pomáhal v jejich záležitostech.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Obvod č. 17 určitě různorodý je, řada potřeb a problémů je ale společná. Já žiji třicet let v nedalekých Modřanech. Znám dobře místní lidi i místí problémy. Věřím, že bych byl dobrým vyslancem našeho obvodu v Senátu.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
Zbraslav jsem znal už jako dítě. Vím, že tu je krásný zámeček. Bohužel po vrácení původním majitelům už prý není veřejně přístupný, to je škoda. Určitě si pamatuji na dva významné rodáky Vančuru a Vejvodu, oba nedávno dostali čestná občanství. A na nejvyšším bodě leží hřbitov. To jsou jen některé věci, které my teď rychle přišly na mysl. Zbraslav znám dobře, jsem tu často.
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Jako první se mi vybaví asi to, že jsme se ve škole učili, že v oblasti Zbraslavi bylo původní keltské oppidum. :-)
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?   
"Nejpalčivější problém je asi černá skládka na katastrálním území Lahovic. Podle mého názoru musí dojít k její likvidaci, legalizace nepřipadá v úvahu. Dalším dlouhodobým problémem je prašnost kvůli místnímu lomu. Těžba měla už skončit, ale byla nedávno prodloužena o dalších deset let. A samozřejmě chybějící investice do silnic, to je problém skoro všude. Jako senátor bych měl vliv a můj hlas by byl slyšet na různých místech, řada těchto problémů by se hnula. "
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?   
Voličům bych chtěl vzkázat jediné. Pokud mi dáte svou důvěru a stanu se senátorem, můžu vám slíbit, že svého senátora uvidíte mnohem častěji než doposud. Budu se držet svého programu, postavím se všemu, co lidem bere jejich jistoty nebo jim obtěžuje život. A svou práci vám budu reportovat na pravidelných setkáních.


Miloslav Bednář (Svobodní)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?
Rozhodoval jsem se krátce. Vliv ostatních lidí kolem mne nebyl rozhodující, přestože s mým krokem mnozí souhlasili.Jako místopředseda Strany svobodných občanů pokládám za svou povinnost se účastnit senátorských voleb. Rozhodl jsem se také proto, že žiji ve svém volebním obvodu. Myslím, že je důležité uplatňovat liberálně-konzervativní zásady při tvorbě zákonů, ne níž se Senát podílí.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům? 

Jako první návrh zákona mám v úmyslu předložit zákon o konání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie podle ustanovení Lisabonské smlouvy o Evropské unii. Dále hodlám prosadit zákon o povinném vyrovnaném rozpočtu České republiky. Dále o zákon o zrušení některých daní, např. daní z příjmu fyzických osoob. Mám v úmyslu se zasadit o zrušení zbytečných úřadů, tedy zákonů podle kterých vznikly. Hodlám rovněž prosazovat uzákonění lidového veta, tedy možnosti odmítnout rferendem zákony přijaté parlamentem.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?   

Od konce r. 1998
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?
Vystupme z EU, buďme svobodní!
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli? 
Kontaktní kampaň , osobní rozdávání letáků, atd. spojené s rozhovory s voliči, 2 bilbordy, 3 autobusy linky 165 opatřené bilbordem, krátké osobní představení voličům průběžně na rádiu Regina a 6. října od 10 do 16h a 7. října od 17 do 19hbudu s voliči osobně hovořit a debatovat na Sofijském náměsí v Praze-Modřanech.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?
Do kampaně jsem vložil 107 000 KČ, Strana svobodných občanů mi z členských příspěvků hradí 76 000 KČ.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   

Senát se podílí na tvorbě zákonů, a proto má značný význam. Pokud by se zavedlo mnou navrhované lidové veto (viz odpověď č. 2), mohl by být Senát zrušen.
Budu se plně věnovat zdůvodnění a prosazení zákonů, které uvádím výše.
8.   Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?  

Budu se plně věnovat zdůvodnění a prosazení zákonů, které uvádím výše.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?
Je to volební obvod, kde žiji. Proto jej znám mnoho let.
10.   Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?
Zbraslav znám dobře, je to kouzelné místo s význačným náměstím, skvělou galerií, pěkným sídliětěm, v blízkosti krásné přírody jako je třeba vrch Závist s keltským a nejen keltským hradištěm, kde jsem se v mládí účastnil archeologického výzkumu.
11.   Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne? 
Sídlo krále Václava II, pěkné malé město-význačná část Prahy kolem Vltavy, viz bod 10.

12.   Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?
Přemnožení divočáci, odpadky kolem popelnic. Senátor má na starosti celorepublikové zákonodárství. Komunální problémy může ovlivňovat jen nepřímo svým osobním vlivem. A o to bych rád usiloval.
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?
Aby se nebáli veřejně říkat, co si myslí, co chtějí a spolu s druhými, třeba i se mnou, usilovat o uskutečnění svých záměrů.

Ivan Gabal (KDU-ČSL a SZ)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?   
Od prosince 2011. Prvně jsem si myšlenku kandidatury připustil na pohřbu Václava Havla, je třeba spoléhat na vlastní možnosti. Posléze mne, na základě protikorupčních aktivit Veřejnosti proti korupci, kterou jsem spoluzaložil, oslovila KDU a později Zelení. Osobně pak Michael Kocáb a emeritní senátor Edvard Outrata.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?    
Doufám, že nabízím solidní odborné a lidské renomé a zkušenost s prací na řešení složitých problémů. Jsem zvyklý problémy řešit a nikoli přidělávat. Ovšem řešení se musí nejen nalézt, ale také uplatnit.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
Pracoval jsem v OF v roce 1990 a vedl volební kampaň OF, následně pro prezidenta Václava Havla v roce 1991, a Jiřího Dienstbiera v roce 1992. Od roku 1993 pracuji v soukromé sféře, zvoleným politikem ani státním či jiným úředníkem jsem dosud nebyl.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?    
Ano mám heslo, kterému věřím:  Máme na víc!
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?    
S tím oč usiluji se mohou voliči seznámit na mých stránkách www.gabal.cz , s mou odbornou prací na www.gac.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/#!/ivan.gabal.9 . Jinak se v těchto dnech snažím být na frekventovanějších místech volebního obvodu, rozdávám skládačky. Každý mne může poznat podle tykadel, které nosím jako projev potřeby opravdové změny. Jinak samozřejmě mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Naopak, rád, kampaň si po dohodě s manželkou financuji sám ze svých a rodinných prostředků, protože to je moje rozhodnutí a moje vůle usilovat o zvolení a práci senátora. Nefinancují mne ani spolky ani strany, které mne kandidovaly, snažím se o důslednou nezávislost.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   
Senát je část parlamentu, má spoluodpovědnost za legislativu a senátor může zákony předkládat a kontrolovat jejich plnění, včetně činnosti institucí státu, ale musí chtít. Může více pracovat i pro svůj volební obvod, ale musí chtít. Senátoři by mohli být aktivnější a více v terénu. Nemohou ovšem kombinovat práci v Senátu například s prací v zastupitelstvu nebo na magistrátu. Senát je práce jako každá druhá, záleží na výkonnosti člověka. jsem zvyklý pracovat. Pokud bych byl zvolen, budou o mně voliči slyšet a budou mne vidět.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?    
Třetinu času chci věnovat volebnímu obvodu a jeho obcím. Třetinu chci věnovat dotažení některých protikorupčních agend, na kterých pracujeme v rámci Veřejnosti proti korupci, myslím, že korupce se musí přestat majetkově a finančně vyplácet. Hlavním zdrojem rozvoje naší země je vzdělání. Mezinárodní srovnání ukazují, že zde začínáme zaostávat a je třeba modernizace školství. Konkurence ve světě je dnes velká.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Když se podíváte na web gabal.cz uvidíte prioritní oblasti pro každou část a obec. Studovali jsme to několik měsíců a konzultovali s lidmi v zastupitelstvech i leckde jinde. Myslím, že prioritní problémy v mém týmu známe dobře.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
Mám zde několik velice dobrých známých. Zbraslav je velmi malebná a má atmosféru i vlastní kulturu a lepšící se restaurace. Obdivuji jak se dokázala dát do pořádku po těžkých povodních.
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Zámek a Vltava.
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?   
Osobně vidím jako nutnost snížit zátěž městským okruhem, hrozbou těžby štěrku a zátěž skládkou Prahy z tunelu Blanka v Lahovicích. Bylo pro mne zajímavé mluvit s některými zastupiteli Zbraslavi, Radotína a Chuchle  o možnostech koordinace postupu a řešení vzhledem k Magistrátu hl. m. Prahy i ministerstvům.
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?    
Aby pro sebe chtěli celého senátora, nikoli půl senátora a půl zastupitele nebo půl starosty městské části. Aby brali ohled na to, jak se jim dosavadní senátor osvědčil a zda nechtějí změnu. Nikdy jsem nebyl ani v KSČ ani v ČSSD ani v ODS, ani v jiné straně. Mým cílem je pracovat pro občany a nikoli pro politické strany. ivan gabal, 1.10.2012.


Tomáš Grulich (ODS), stávající senátor 

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?    
Kandidovat do Senátu jsem se rozhodl asi před dvěma lety. Uvědomil jsem si, že po čtyřech letech v Senátu se člověk rozkoukal, pochopil co vše může a začal jsem být známý v politice migrace, což umožňuje odhad přijatelnosti návrhů a připomínek. Rád bych ve své práci pokračoval. Domnívám se, že teď může přinášet ovoce.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?   
Program mám celkem jednoduchý. Rozhodovat se při hlasování o zákonech pravicovou politikou. Za což považuji levný stát, snížení byrokracie, stát pomůže těm, kteří si nemohou pomoc sami, stát nesmí překážet těm, kteří se chtějí rozvíjet. Budoucnost můžeme zajistit především vytvořením podmínek pro kvalitní vzdělání příštích generací. Korupci eliminujeme pouze menším přerozdělováním státních prostředků.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
Do politiky jsem vstoupil kooptací za OF do MNV Modřany začátkem roku 1990. Od té doby pracuji v komunální politice. Čtyři roky jsem byl v Zastupitelstvu hl. města Prahy, jako předseda Výboru pro kulturu a ochranu památek. Vždy jako neuvolněný (neplacený) politik. Profesionálním politikem jsem se stal před šesti lety, kdy jsem byl zvolen do Senátu PČR.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?   
Heslo, „Žijeme zde spolu“ vyjadřuje osobní příslušnost k regionu. Bydlím v Modřanech od roku 1988 v panelovém bytě.
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?    
Zvolil jsem kampaň v několika směrech. Tiskové materiály do schránek, Facebook, blog v Lidovkách, webové stránky a kontaktní kampaň na ulici. Volič by měl poznat myšlenkové pochody a ideologii kandidáta. Z toho lze odvodit předpoklad, jak bude hlasovat. Volič mě může potkat na ulici, telefonovat nebo mailovat. Každému odpovím.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Kampaň je financovaná částečně z peněz ODS a dále z vlastních finančních zdrojů. Před vstupem do profesionální politiky jsem podnikal a prodal podíl ve firmě (Tiskárna Flora, s.r.o.). Vlastní finance mají tedy jasný zdoj.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   
Senát má skutečně omezenější pravomoc než Poslanecká sněmovna. Přesto jsem přesvědčen o jeho potřebnosti. Za vše uvádím, že vyrovnává nebezpečí ovládnutí obou komor jednou stranou, což zajišťuje rozdílný způsob volby, který se navíc nekryje s volebním obdobím Poslanecké sněmovny. Negativním příkladem je Německo v roce 1933 a nástup NSDAP.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?    
Vzhledem k tomu, že jsem v Senátu šest let, není moje představa vizí, ale realitou. Většina práce je v komisích a výborech a v přípravě na jednání, stýkání s lidmi, aktivní účast na konferencích a seminářích, publikování svých názorů. Menší část času musí senátor věnovat i svému obvodu. Styku se starosty v regionu, řešení problému občanů.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Znám jej šest let. Seznamovat jsem se nemusel.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
Ano znám všechny části svého obvodu. Jako historik jsem fascinován dějinami míst regionu.
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Zámek, Vltava, Vejvoda
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?  
Přesné problémy musí znát především místní samospráva. Senátor nemá pravomoci, které by mu umožnily zasahovat do rozhodování v jakékoliv městské části. Co však může, a to také dělám, pomáhat otevírat dveře tam, kam se samospráva jen těžko dostává, ať se již jedná o ministerstva či Magistrát hl. města Prahy.
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?    
Nechci nikoho přesvědčovat. Na to si velmi vážím svobody rozhodování. Chcete-li, aby vám stát nepřekážel, neomezoval svobodu a cítíte-li se zodpovědní sami za sebe, volte pravici. Chcete-li, aby za vás ve všem rozhodoval stát na úkor osobní svobody, volte levici.  


Vít Olmer (VV)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?
Nějakou dobu jsem váhal, ale pak jsem kandidaturu přijal, především po konzultaci se svými nejbližšími – manželkou Simonou Chytrovou /která kandiduje v Krajských volbách/ a se synem Vítkem, který studuje politologii na francouzské univerzitě. Mimo jiné jsem si vzpomněl  na heslo židovského národa, které oni razili po válce: „Už nikdy jako stádo!“ My tu sice nejsme v takové situaci, ale poslušné, apatické stádo  by z nás gauneři z velkých stran udělali rádi. Tak jsem se rozhodl, že i já vyrazím do boje, se stejnou razancí, jak jsem to aplikoval ve svých filmech.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům? 
a/ V Senátu chci spolu s dalšími nezávislými senátory tvořit protiváhu klubům velkých, mastodontních stran.
b/ Chci se zasazovat o změnu systému politických stran, který neumožňuje voličům přímo ovlivnit, kdo usedne v parlamentu.
Budu prosazovat odvolatelnost politiků po vzoru Finska.
c/ Kvalitní školství je klíčem k budoucnosti naší země, budu vždy proti tupým škrtům v této oblasti.
d/ Chci se především soustředit na oblast kultury, kterou tato vláda svou ignorancí vede k devastaci s širokými následky /včetně ekonomických/. Pokusím se také o změnu v neudržitelné situaci seniorů. Důchody musí být valorizovány více, než navrhuje současná vláda. 
e/ Celý život jsem neustupoval /i za cenu mnoha zákazů/ při tvorbě svých filmů, neudělám to ani v Senátu.

3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?
Vlastně od doby, kdy jsem začal točit filmy jako režisér – vždycky jsem bojoval s establishmentem, ať komunistickým, nebo později po sametovce s tím tzv. „dřevním“. Ve svých filmech, hraných nebo  dokumentárních, jsem se zastával režimy ponižovaných občanů a naopak pranýřoval například vekslácké mafie, pak politické, lobbistické a televizní, což mi několikrát vyneslo nedobrovolné pauzy v tvůrčí práci. Za svůj největší úspěch považuji, že se mi v osamělém mediálním boji  podařilo zlepšit podmínky v tehdejší ČT, kde vládl centralismus, klientelismus a korupčnictví.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?
Na autíčku, kterým brázdíme senátní obvod mám nápis: NEVOLTE  POLITIKY – VOLTE  OSOBNOSTI!  To není kvůli nějaké nafoukanosti, té jsem při svém věku vzdálen, ale protože si myslím, že tzv. profesionální politici zklamali na celé čáře. 
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?
Hnusí se mi kampaň pomocí drahých billboardů, na kterých jak v panoptiku na nás zírají tváře kandidátů, s bombastickými hesly, jež v kontrastu s tím, co „vykonali“, vyvolávají spíš ironický úsměv. Zvolil jsem formu kontaktní kampaně, ve svém obvodu navštěvuju lidi v kině, ale hlavně  v hospodách, kde jim pouštím krátký sestřih z kritických částí svých filmů, navštěvuju trhy a pořádám autogramiády knížky svých humorných fejetonů „Spolčení vepřových hlav“ /nemusím snad vysvětlovat, o čem ty fejetony asi jsou/. Beseduji s lidmi na ulicích, na zastávkách a s radostí zjišťuji, že to mají v hlavách často líp srovnané, než někteří politici. Teď jen, aby nepropadli apatii, a šli volit. Snažím se je přesvědčit, že z tohoto marasmu nám nikdo nepomůže – jen my sami.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?
S podporou strany VV.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů? 
Myslím si, že pravomoci senátorů, jež si lze nalézt na internetu, nejsou vůbec zanedbatelné. Vizí, kterou jsem přijal za svou, je vytvořit skupiny nezávislých senátorů, kteří by byli jakousi protiváhou senátním klubům těch velkých stran. Senát by měl být razantnější pojistkou demokracie.

8.   Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?   
Vzhledem ke své původní profesi bych chtěl působit ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. A v neposlední řadě hodlám zůstat v živém kontaktu se svými voliči, pomáhat jim v řešení problémů, se kterými jinde neuspěli. Myslím, že mám i značnou možnost  medializace v tisku a televizi.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Mnohé části volebního obvodu znám, v Modřanech bydlel můj otec, v Chuchli jsem natáčel několik filmů, u Lochkovské cementárně známý film Bony a klid, v Radotíně se občas scházím s letitými přáteli.
10.   Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo? 
Možná vás to překvapí, ale před lety jsme tu sháněli někde na okraji domek, protože už jsme nechtěli bydlet v centru Prahy – ve smyslu jednoho slavného filmu: „Daleko od hlučího davu“. Bohužel to nevyšlo.
11.   Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?  
Měl jsem natáčet historický film o Karlu IV., nu a všeobecně je známo, že jeho první zastávka při cestě do Čech byl Zbraslavský klášter. Z filmu sešlo, jak jinak, z finančních důvodů. Tak jako u mnoha dalších filmů z české historie, které se nenatočily, ale měly by, když pro nic jiného, tak pro pozvednutí národního sebevědomí.
12.   Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?
Dlouhodobým problémem Zbraslavi je například nedostatek míst v mateřských školkách. A není to záležitost trápící jen Zbraslav, po celém jižním okraji Prahy vzniká nová zástavba a mladé rodiny s dětmi řeší pořád ten stejný problém. Senátor sice nemůže ovlivnit, zda městské části budou investovat do školek, ale může pomoci prosadit systémové řešení problému, jako například podporu státu tzv. firemním školkám.
Je toho spousta, co je třeba řešit a já se cítím na to, se o to pokusit, a, jak s oblibou říkám, nemíním se uzavřít v Senátu v kanceláři a obrůstat tam mechem, spíš se v této instituci stát – mnohým jistě nepohodlnou – štikou v rybníce. 
Na svých besedách a při kontaktních setkáních jsem řekl, že pokud budu zvolen, chci být s voliči, ať již formou návštěv, v pravidelně vyhrazených termínech ve stálé či mobilní kanceláři, ve styku, připravený vyslechnout jejich problémy a starosti. Co jsem slíbil, to splním, a nepotřebuji k tomu ani bombastická hesla na drahých billboardech

13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?
Bude doplněno, omylem jsme panu Olmerovi nezaslali poslední bod anketu k zodpovězení. Omlouváme se.


Valentin Papazian (Pražané za svá práva)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?    
Dobrý den. Kandidaturu jsem nezvažoval dlouho, protože mi ji nabídl vynikající člověk, dlouholetý spolupracovník a hlavně přítel Ing. Karel Berka, předseda politického hnutí Pražané za svá práva. Takového člověka přeju každému. Jako Otec pomůže vlídnou radou, úsměvem, nasloucháním, nasměrováním. Vážím si důvěry a podpory občanů i různých občanských sdružení. Pochopitelně kandidaturu považuju za projev ocenění mého dosavadního úsilí, práce a postojů. Jako senátor mohu účinněji pokračovat v tom, co děláme spoustu let, nazývat věci pravými jmény, pomáhat občanům, zvláště těm, kteří se nemohou nebo nedokáží bránit.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?   
Nabízím vám pečlivou práci, přípravu a účast na schůzích, ve výboru a v komisích Senátu, ve spolupráci s občany a s občanskými sdruženími. Budu podporovat život, rodiny a výchovu dětí v rodinách a prosazovat reformu justice. Také úctou k oběma rodičům a prarodičům lze zastavit rozvrat naší společnosti.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
Podívejte se, my nejsme ani politická strana a já jsem nestraník. Pražané za svá práva je politické hnutí složené z mnoha aktivních občanských sdružení. Neživíme se politikou natož politikařením. Působením v občanských sdruženích pomáháme občanům bránit se, znát a prosazovat svá práva. V tomto smyslu jsem aktivní řadu let, mám zkušenosti a všechny vyzývám a povzbuzuji k aktivitě a spolupráci.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?    
"NAZÝVÁME věci pravými jmény - POMOC těm, kteří to potřebují
PODPORA rodiny a výchovy dětí v rodině - KONEC rozvratu společnosti
ÚCTA k rodičům i prarodičům - NADĚJE pro ČR i pro EU
REFORMA justice - KONEC zlodějských exekucí "
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?    
Naše volební kampaň je kontaktní. Neutrácíme zbytečně za billboardy, reklamní spoty či dárky a hostiny pro voliče, protože na to nedostáváme prostředky jako politické strany.  Získáváme si občany svou prací. Oslovujeme je také prostřednictvím občanských iniciativ, které nás podporují. Použili jsme inzerci v místních novinách a letáky, které osobně předávám a zvu tak k účasti ve volbách. Hodně podstatného se dozvíte na www.unie-otcu.cz.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Kampaň financuje hnutí Pražané za svá práva. Jak jsem uvedl, nedostáváme finanční prostředky od státu, voliče si nekupujeme, s penězi nakládáme hospodárně a účelně.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   
Možnost ovlivňovat druhé máme vždy svým příkladem, svými projevy, svým osobním životem i svou prací a vystupováním na veřejnosti. Důležité je také, kým se sami necháváme ovlivňovat, kde čerpáme sílu a moudrost.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?   
Už jsem uvedl dříve, na prvním místě řádnou přípravou a účastí na schůzích, ve výboru a v komisích Senátu, ve spolupráci s občany a s občanskými sdruženími.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Celý život se učím a seznamuji a poznávám další a další zajímavé lidi. Vážím si velice osobních rozhovorů. Jistě čtu i noviny a sleduji webové stránky. Nejvíce přínosná jsou pro mne ovšem setkání s obyčejnými lidmi a s jejich podněty.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
"Mně se nejvíc líbí lidé a dovolím si říct, že Zbraslav i jiné části Prahy 16 znám - právě skrze setkávání a rozhovory s lidmi. Pochopitelně musím jmenovat i krásnou krajinu a obchvat kolem Prahy, po kterém jezdívám na Plzeň. "
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Vzpomínám na příjemné chvíle, které jsem tu strávil, klidná místa u vody, procházky kolem zámku a kostel.
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?  
"Problémy obyvatel známe. Proto jsem přijal kandidaturu v tomto volebním obvodě. Už jsem uvedl, Pražané za svá práva tvoří různá občanská sdružení. Naše např. působí celorepublikově, nejen v Praze. Touto činností pomáháme a budeme pomáhat nadále. Rád se s vámi podělím se svými znalostmi a životními zkušenostmi.
Pracoval jsem v České republice i v zahraničí. Jsem inženýr zemědělství a sociální pracovník. Působím také jako interní auditor. Jsem šťastný otec 5 dětí (s jednou ženou...). Jinak je vhodné připomenout, že úkoly senátora přesahují jeho volební obvod. Senát řeší záležitosti celostátní i evropské. Ve spolupráci s občany to ovšem přinese užitek a radost také občanům Zbraslavi. Budu stále v kontaktu s obyvateli Zbraslavi, ale také se zeptám, co jste v té věci udělali Vy? Jak jste se ten problém pokusili řešit? "
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?   
"Máme před sebou jednu z možností jak změnit politické klima v tomto státě. Volte hnutí Pražané za svá práva. Volte moderní hnutí občanských iniciativ,
které dlouhodobě hájí práva občanů. Nebojíme se otevřeně vystupovat na zastupitelstvech, magistrátu, pořádat petice či demonstrace. Bojujeme za ty, co to nejvíce potřebují. Zatím působíme „pouze“ v komunální politice, ale pokud nás podpoříte – můžeme vaše zájmy hájit také v Senátu. Volte nás a my pro Vás budeme poctivě pracovat i ve vyšších patrech politiky. Naše šťastné číslo je 7. Buďte zdrávi. "


Petr Šimůnek (KSČM)

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?    
Kandidaturu jsem přijal na základě přání našich členů ve volebním obvodě. Kandidoval jsem již v roce 2006. S parlamentem mám zkušenosti, v letech 1996 až 1998 jsem byl poslancem PSP ČR.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?    
Neslibuji, právě protože mám zkušenosti z politiky. Senátor může ovlivňovat zákony, ale praktickou politiku v kraji a obcích neovlivní. KSČM má tu výhodu, že Senátoři spolupracují s krajskými zastupiteli, starosty obcí atd. vzájemně se informují a radí. Jen tak může vzniknout podhoubí pro porozumění a lepší život v obcích. Já osobně se zabývám bydlením, dopravou a územním plánem.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
Od roku 1983.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?    
„Žít, ne přežívat“
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?    
Kampaň vedu kontaktní přímo s lidmi na ulici a nejbližší akce jsou 3.10. v Radotíně od 15.00 hod. budu chodit mezi lidmi od 17.00 hod. budu v kulturním domě Koruna. 5.10. od 15.00 hod. na Zbraslavi, začínám u Včely, 8.10. jezdím volební tramvají po Praze, začátek je ve 13.00 hod. u Smíchovského nádraží.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Volební kampaň je skromná, všechny aktivity byly naplánovány předem a jsou financovány ÚV KSČM a Krajským výborem v Praze. Zcela zdarma mi pomáhá mnoho lidí a já jim za to děkuji.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?    
V současné době Senát přibrzďuje reformní zákony pravici a vrací je znovu k projednání Poslanecké sněmovně. Oddaluje nevratné kroky této vlády.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?    
Chci být poctivý a tak říkám, že se nemohu chovat  jak chci. Senát je druhou komorou Parlamentu ČR a já jsem členem KSČM, proto musím plnit program  se kterým jsme šli do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2012. Jako poslanec jsem vykonával poslanecké dny, jezdil jsem po školách, nemocnicí, starostech obcí, měl jsem úřední hodiny pro občany atd.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Jako bývalý poslanec a zastupitel hl. m. Prahy musím znát pokud možno i další obvody v Praze, ale problematikou Prahy 12 žiju asi 8 let, spodní částí obvodu Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle a další se zabývám co jsem v KSČM. Například nyní touto částí hýbe výstavba Radotínských jezer a zahájení těžby štěrkopísku. Budu li zvolen Senátorem, dám si za úkol toto rozhodnutí zastavit a těžbu neotvírat.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
K obcím zde uvedeným jsem se vyjádřil v předcházející otázce.
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Vejvodovi písničky, Zbraslavský zámek, krásné okolí na pěší turistiku, ale také ochrana proti povodním a dostavění lávky pro pěší a kola pod mostem na Pražském okruhu spojující oba břehy Vltavy.
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?   
Nikdy nepomohu, pokud budu sám, musím argumentovat přemlouvat své kolegy z jiných stran. Senátor musí mít vliv na magistrátní zastupitele bez nich nezmůže nic. O problémech jsem již hovořil je to střípek problémů, které jsou. Pomoci mohu již dnes a také tak činím jako zastupitel hl. m. Prahy.
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?    
Prosím všechny co čtou tento rozhovor, aby se zamysleli nad potřebou změny ve společnosti. Je to jen ve vašich rukách zda dáte hlas Petrovi Šimůnkovi.


Silvia Weiszová (Suverenita)  

1.    Jak dlouho jste zvažoval/a svoji kandidaturu do senátu? Kdo všechno Vaše rozhodnutí ovlivnil, proč jste se rozhodl/a být senátorem?    
Tak asi jeden rok. Mé rozhodnutí ovlivnil předseda strany Suverenita – Strana zdravého rozumu Mgr. Petr Hannig, který mi kandidaturu nabídl.
2.    Můžete našim čtenářům stručně představit, co nabízíte svým voličům?    
Jako předsedkyně občanského sdružení jsem zvyklá bojovat proti nespravedlnostem v důchodové politice. Se svým týmem jsem několikrát uspěla ve sporu s Ministerstvem práce a sociálních věcí u Ústavního soudu ve prospěch důchodců, kterým byly nespravedlivě kráceny jejich důchody.
3.    Od kdy jste činný/á v politické sféře?    
Dalo by se říci spíše ve sféře občanskoprávní už od roku 1995, jak jsem již řekla jako předsedkyně OS „Československo má vlast“. Od roku 2002 jsem členkou Strany zdravého rozumu, jejíž název je teď Suverenita – Strana zdravého rozumu. Tato strana, jako jediná se zastala oněch seniorů, kterým byly nespravedlivě kráceny důchody. Pracuji ve dvou komisích městské části Kunratice.
4.    Zvolil/a jste si pro aktuální volby do Senátu nějaké heslo?    
Spravedlnost pro všechny.
5.    Jakou formu kampaně jste zvolil/a, jak a kdy Vás mohou voliči poznat a seznámit se blíže s Vámi, Vašimi postoji, cíli?    
S mými názory se mohou voliči seznámit prostřednictvím letáku, který bude distribuován do schránek. Jinak hovořím s občany neformálně při různých příležitostech.
6.    Je to trochu ožehavé téma, ale můžete našim čtenářům přiblížit, jak je Vaše senátorská kampaň financována?    
Má kampaň je velice skromná a je financována z prostředků strany Suverenita – Strana zdravého rozumu.
7.    O Senátu někteří tvrdí, že má omezenou pravomoc a jeho fungování je zbytečné. V čem tedy vidíte sílu a možnost senátorů ovlivnit politickou scénu a život občanů?   
Fungování Senátu rozhodně zbytečné není. Zvláště je to vidět v posledních dnech, kdy po vrácení nesmyslné předlohy zákona zvyšující DPH k opětnému projednání v Poslanecké sněmovně dokonce hrozí pád vlády. Senát začíná hrát stále důležitější úlohu v našem politickém systému.
8.    Můžete stručně přiblížit svou vizi, jak budete při svém případném zvolení jakožto senátor/senátorka pracovat? Jak si své senátorské působení představujte, jako o něm máte představu?    
Budu pracovat tak jako doposud ve prospěch občanů zvláště proti nespravedlnostem, které zatěžují občany vinou nedokonalých zákonů. Chci navrhnout novelu občanského zákoníku, zvláště pak dědického zákona tak, aby bylo upřednostnění psané závěti před děděním ze zákona. Je to proto, aby se zlepšil vztah dospělých dětí ke svým rodičům.
9.    Volební obvod, za který kandidujete, je poměrně různorodý. Jak dlouho jste se se svým volebním obvodem seznamoval/a?    
Bydlím tu a pracuji, jak už jsem napsala ve dvou komisích městské části. Takže jsem seznámena nejenom s geografickým rozčleněním , ale i se spoustou problémů, které tíží obyvatele.
10.    Znáte Zbraslav či jiné části Prahy 16 nějak blíže? Pokud Zbraslav a okolí znáte, co Vás na ní upoutalo?    
"Zbraslav je velice významné místo jako pohřebiště Přemyslovců, ale z novější doby místo kde žil a pracoval autor světově nejúspěšnější české písničky „Škoda lásky“, která se vlastně původně jmenovala Zbraslavská polka."
11.    Když se řekne Zbraslav, co prvního Vás napadne?    
Škoda lásky – Zbraslavská polka
12.    Tušíte, jaké problémy obyvatele Zbraslavi či Prahy 16 „pálí“? Je nějaká konkrétní pomoc a podpora, kterou byste mohl/a již nyní nebo jako senátor/senátorka poskytnout těm, kdo na Zbraslavi a v okolních městských částech Prahy 16 žijí?   
Je mi jasné, že největší podporou by bylo, změnit nedokonalé zákony, které sužují nejenom obyvatele Zbraslavi, ale vlastně všechny lidi. To je vlastně úkol senátora.
13. Je něco, co byste chtěl/a v krátkosti vzkázat voličům?    
Neviditelná ruka trhu musí být kontrolována hlavou, ve které sídlí zdravý rozum. Obávám se, že stranám sedícím v parlamentu zdravý rozum chybí. Zato peníze ne. Silnice jsou zamořeny billboardy, jak to všechno budou teď dělat lépe. Parlamentní strany na to měly už víc jak 20 let a některá dokonce víc než 60. Přijďte volit všichni a volte takové kandidáty, kteří nikdy nebyli ve vysoké politice. Prostě nevolte nikoho z parlamentních stran. Už ukázali, co umí. To stačí.


Karel Kasal (Spojení demokraté - Sdružení nezávislých)   

V době uzávěrky této ankety nedodal kandidát zodpovězené otázky. V případě, že nám je doručí dodatečně, doplníme jeho odpovědi do článku i do excelové tabulky.   

 

Jaroslav Vondráček (TOP 09/STAN)

V době uzávěrky této ankety nedodal kandidát zodpovězené otázky. V případě, že nám je doručí dodatečně, doplníme jeho odpovědi do článku i do excelové tabulky.   


 Všechny odpovědi jednotlivých kandidátů najdete také pohromadě přehledně seřazené v excelové tabulce ZDE

Informace o Senátu a senátních volbách
ZDE.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner