Na Zbraslavi je nově přejmenovaná ulice, víte kdo byl Bartoň z Dobenína, po kterém je pojmenovaná?

(0 - user rating)

Bratři Cyril a Josef Bartoňovi při odpolední siestě v Pekle u  Nového Města nad Metují. Zdroj foto: http://www.novomestskykuryr.info/Koncem loňského roku schválila Rada hlavního města Prahy přejmenování ulice Ke Krňovu, která vede ze Zbraslavského náměstí směrem ke Strakonické a Lipencům (mapa zde), na Bartoňova - podle Cyrila Bartoně z Dobenína, průmyslníka a pokrokového člověka, který se zasloužil o zvelebení Zbraslavi. Víte ale, kdo byl vlastně Cyril Bartoň z Dobenína, majitel zámků na Zbraslavi a v Novém Městě nad Metují, jehož otec pocházel z chudé tkalcovské rodiny

Cyril Bartoň z Dobenína (1863 – 1953)
Cyril Bartoň se narodil na Štědrý den roku 1863 jako nejmladší ze tří synů českého velkoprůmyslníka a zakladatele textilních závodů v Náchodě a České Skalici – rytíře Josefa Bartoně z Dobenína. Je známo, že rod Bartoňů si tkaním a prodejem plátna vydělával již od 16. století. Velký obrat nastal v 19. století, kdy se narodil otec Cyrila Josef.
Pan Josef Bartoň byl neobyčejně podnikavý člověk, který využil poptávky po českém kanafasu v Polsku, zaměstnal několik tkalců a ve Vysoké Srbské u Hronova založil barvírnu a bělidlo. V polské Lodží si zajistil stálé odbytiště českého kanafasu a tím položil základy rodinnému textilnímu podniku. Po smrti Josefa rozvíjí dále podnik jeho synové.
Cyril zdědil podnikavost po svém otci, který podle jeho návrhu v roce 1885 nechal zřídit tkalcovskou dílnu. V roce 1893 se Cyril žení s Marií Tichovou z Náchoda a o rok později se stává společníkem firmy svého otce. V roce 1902 převádí Josef všechny své podniky na své dva syny Cyrila a Josefa a sám se věnuje veřejné činnosti v samosprávě Náchoda.

Cyril Bartoň byl členem mnoha různých organizací. Nejvíce si považoval členství v předsednictvu Národního muzea v Praze, pro které získal cenné exponáty do muzejní sbírky. V roce 1923 se stává společníkem firmy syn Cyrila Josef. Za zmínku rozhodně stojí také fakt, že rod Bartoňů byl v roce 1912 povýšen císařem Františkem Josefem do šlechtického stavu. Ještě před tímto povýšením v roce 1908 se Bartoňové rozhodli zakoupit své rodové sídlo. Původně chtěli získat Náchodský zámek, to se jim bohužel nepodařilo a tak kupují zpustošený objekt barokního zámku v Novém Městě nad Metují.

Zbraslavský zámek, Praha 5 - ZbraslavV roce 1910 rozšiřují svůj majetek a zakupují bývalý klášter s panstvím na Zbraslavi. Do té doby se v tomto zchátralém areálu nacházel cukrovar a pivovar. V letech 1911 – 1925 zde byl vystavěn díky Cyrilu Bartoňovi komplex tří budov, z nichž jedna byla určena jako sídlo rodu a druhá byla zpřístupněna veřejnosti. Cyril Bartoň má tedy nemalou zásluhu na obnově Zbraslavského zámku a jeho současné podobě. Zasloužil se například o vytvoření pomníku Přemysla Oráče (autor Jan Štrus) stojícího u stromu, v jehož koruně byly  umístěny schránky s ostatky krále Václava II., královny Elišky Přemyslovny a Elišky Lucemburské (setry Karla IV.). Nyní tento pomník najdete v kostele sv. Jakuba většího, který se nachází v areálu zámku. Ostatky z něho byly vyňaty v roce 1991 a uloženy v nově zbudované královské hrobce v objektu kostela.
Cyril Bartoň z Dobenína byl v roce 1927 právem jmenován čestným občanem  Zbraslavi.

A jedna zajímavost na závěr. Cyril Bartoň po dohodě se svou dcerou Libuší Novákovou adoptoval její tři syny, tedy své vnuky. Ke stáru totiž zjistil, že žádné z vnoučat nenese jméno rodu. Tři jeho vnuci se tedy od roku 1938 mohli pyšnit jménem Bartoň – Dobenín.

Takže až se někdy vydáte na prohlídku Zbraslavského zámku, nezapomeňte se porozhlédnout po nádvoří, zda neobjevíte nápis: "Co průmysl zničil, průmyslník Cyril Bartoň obnovil." Tento nápis je totiž zcela určitě pravdivý.

Kateřina Knapová


Zdroj:
http://www.uniformni-knofliky.cz
Děkujeme serveru Novoměstský kurýr za poskytnutí fotografií.


e-max.it: your social media marketing partner