Protipovodňové zábrany a ochrana Zbraslavi

(0 - user rating)

Povodeň na Vltavě, Praha 5 - ZbraslavNičivé záplavy, které před deseti lety zasáhly kromě Zbraslavi i další pražské městské části a způsobily škody na majetku i životech, si vyžádaly nutnost obrany před případnou další velku vodou. Ta zahrozila Zbraslavi 4 roky poté, v roce 2006, kdy dokonce bylo potřeba opět část obyvatel evakuovat (foto zde). Bylo naplánováno postavení protipovodňové zdi. Na Zbraslavi vzniklo okolo této stavby mnoho rozruchu a dvě petice a  ikdyž zeď stojí a její funkčnost byla částečně vyzkoušena při velké vodě v lednu 2011 (foto zde).


Protipovodňová zeď 

Účelem stavby je chránit městskou část Zbraslav před stoletou vodou v úseku od skalního výchozu nad „Průmyslem kamene“ až po zbraslavský zámek. Vlastní technické řešení spočívá v návrhu převážně pevné protipovodňové zdi tvořené většinou prefabrikovanou podzemní stěnou, která je vytažená nad terénem až na úroveň ochrany Q100. Na koruně zdi jsou umístěny monolitické římsy. Hloubka založení paty podzemní stěny je z důvodů geologického podloží 6,5 až 11 metrů pod úrovní terénu. Toto řešení bylo nezbytné ze statických důvodů a současně prodloužilo průsakové dráhy. V úsecích, kde terén zdi je snížen, byla prefabrikovaná stěna ze statických důvodů doplněna mikropilotami. Pro zajištění filtrační stability podloží protipovodňové zdi byly v některých úsecích na vzdušné straně doplněny proti průsakové drény. Voda z nich je odváděna do čerpacích šachet. V některých úsecích stavby byly použity železobetonové monolitické podzemní stěny, kde nadzemní konstrukci tvoří železobetonová parapetní zeď. V případě povodně se osadí do patřičné výšky mobilní slupice a hradidla. Jedná se o úseky, kde by pevná protipovodňová zeď svojí výškou bránila pohledu na Vltavu nebo výhledu z oken okolních domů.

Povodeň na Vltavě, Praha 5 - Zbraslav

povoden_leden_2011-1

povoden_leden_2011-2

Betony z prefabrikovaných i monolitických částí jsou navrženy z kvalitních směsí jako pohledové a jsou opatřeny antigrafitovým nátěrem. V exponovaných pohledových úsecích této zdi proti velké vodě bylo realizováno architektonické ztvárnění, byly použit obklady z přírodního kamene, dřevěná obložení, v některých místech pak popínavé rostliny.

Investor: Magistrát hl.m. Prahy
Projektant: Pöyry Environment, a.s.
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., SUBTERRA a.s.
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zdroj:
http://www.nase-voda.cz/


Vyjádření mluvčí pražského Magistrátu ohledně protipovodňové zdi

Protipovodňová zeď kolem Zbraslavi je zkolaudovaná, jak potvrdil odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy. Kolaudace probíhala po částech  - jižní část od mostu Závodu míru směrem ke kamenolomu,  tj. etapa 0006 část 14, v květnu 2011, část severní tj. od mostu směre, ke Strakonické ul. (etapa 0006 část 13) byla z důvodu vypořádání majetkových nároků kolaudovaná na 2x, v červnu 2010 a prosinci 2011.

Mobilní prvky protipovodňové ochrany pro Zbraslav a Radotín jsou uloženy ve 22 kontejnerech v areálu Policie ČR  Zbraslav Baně.

V září 2010 byl  předán úsek v ulici K přehradám na Zbraslavi, kdy zde také bylo hrazení postaveno (oficiální předání za účasti zástupců Hl. m. Prahy a MČ Praha – Zbraslav, přítomnost médií, k dispozici foto a tisková zpráva).

Technické informace ke stavbě předaného úseku protipovodňového opatření:
- délka: 1,35 km, linie protipovodňového vede od Kamenolomu Zbraslav až k mostu Závodu míru
- použito 490 kusů prefabrikovaných panelů, panely jsou široké 2 metry, jejich délka je 8 – 10 metrů a tloušťka 35 – 40 cm, jeden díl váží 14 až 21 tun, zajišťují jak podzemní, tak i nadzemní část protipovodňového opatření, panelovou stěnu doplňuje mobilní hrazení
- průměrná těsnicí hloubka stěny: 8,5 m
- investor: Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy,
- zhotovitel: Sdružení Zbraslav SMP CZ, a. s. a PSVS a. s.

V případě povodňového nebezpečí nařizuje stavbu protipovodňové ochrany Krizový štáb hl. m. Prahy podle Povodňového plánu hl. m. Prahy a zajišťuje odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy a složkami Integrovaného záchranného systému a dalších orgánů a organizací.

Pokud jde o „cvičení výstavby protipovodňové ochrany“ je podle usnesení Rady hl. m. Prahy v oblasti Zbraslavi plánováno na rok 2014. I pro nácvik jsou přesně určeny složky, které se ho zúčastní.

Pevné stavby protipovodňové ochrany jsou kontrolovány průběžně, závady v oblasti Zbraslavi se podle našich informací nevyskytly. Pokud se objeví nějaké problémy, je třeba neprodleně informovat příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy (odbor městského investora, odbor bezpečnosti a krizového řízení).

Ing. Tereza Králová
Tisková mluvčí a vedoucí oddělení pro média

HLAVNÍ MĔSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĔSTA PRAHY
Odbor komunikace

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
tel.:  00420 236 002 080
GSM: 00420 734 685 692
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
http://www.praha-mesto.cz http://www.praha.eu

e-max.it: your social media marketing partner