Pašijové hry na Zbraslavi 2011

(0 - user rating)

Vážení čtenáři,
naši Zbraslav čeká letos na jaře velká kulturní událost. Již delší dobu se chystají na Zbraslavi velikonoční Pašijové hry, které se budou hrát s laskavým svolením rodiny Bartoňů z Dobenína přímo v areálu Zbraslavského zámku. O tom, co jsou Pašijové hry a kdy se konají, si můžete přečíst zde v článku díky autorům a pořadatelům Pašijových her.
Vaše Redakce

Fotogalerie - Velikonoční Pašijové hry na Zbraslavi - 17.4.2011

Na stránkách zbraslavské římsko - katolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího jsou o velikonočních pašijových hrách z roku 2011 ke shlédnutí různé dokumenty - například dokument obsazení Pašijí, text, vyúčtování. Také zde jsou různé odkazy na fotogalerie a televizní spoty.

Zveme vás na PAŠIJE

aneb

zrcadlo umučení a vzkříšení pána našeho Ježíš Krista 

ZBRASLAV, zámecký park - předkostelí

17.4. v 15 hod. (pašije velkopáteční)

24.4. v 15 hod.  (pašije vzkříšení)

Vstup volný (ve vymezeném prostoru)

Délky představení cca 1 hod.

kostýmy - zvuky - emoce


 


Proč Pašijové hry na Zbraslavi?
Křesťané všech vyznání slaví Velikonoce od nepaměti, aby si připomínali evangelijní příběh Ježíše Krista s jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním, a opět, jako každý rok, do něj vstoupili. Tajemství zmrtvýchvstání je základním vyznáním víry v Ježíšovo božství. Už od středověku se Ježíšův palestinský příběh z Matoušova, Markova, Lukášova  a Janova evangelia nejen předčítal, ale pokusně i předváděl a demostroval - jinými slovy hrál. Že se tyto pokusy konaly většinou ve farních a mnišských kongregacích je nabíledni....

Jestliže víme, že zbraslavský konvent cisterciánských bratří byl založen jako jeden z prvních a největších klášterů v Čechách, dá se směle předpokládat, že i zde se činily pokusy o předvedení (dnes by se řeklo o zdramatizování) Ježíšova příběhu názornou demonstrací, která zajisté zapůsobila mnohem intenzívněji na diváky, než na posluchače.
Zmiňujeme-li se tedy o Zbraslavi na přelomu 13. a  14. století, nemůžeme pominout českého krále Václava II., jako zakladatele zbraslavského kláštera a Elišku Přemyslovnu, jako matku císaře Krala IV. v průsečíku věků kotvených hroby těchto panovníků právě na půdě zbraslavského konventu, nyní kostela sv. Jakuba staršího. Toto místo je posvěcené a věky promodlené generacemi věřících a zbožných zbraslavanů. Tady se mnohé začínalo a končilo.
Volba tohoto místa (kudy - dá-li se tak říci - šly dějiny, týkající se ranného rozkvětu českého státu) pro inscenování Příběhu všech příběhů vyplývá z logiky věci, a díky pochopení současných majitelů zbraslavského konventu, zámku a přilehlého parku, paní Evě Currie a paní Bartoňové z Dobenína, může mít i svoje praktické vyjádření.
Navíc tento rok primas pražský arcibiskup Dominik Duka vyhlásil za rok svaté Anežky České, a my nevidíme lepší možnost přispět svojí hřivnou, než na místě navýsost k tomu povolanému, oslavit Kristovo vzkříšení.

Vybrali jsme, pravda, lidovou verzi Pašijí, verzi, která se k lidu obrací a s lidem počítá. Její jistou naivitu, průzračnost a symboliku považujeme v dnešní sekulární a pragamticky zaměřené společnosti za možnost, nespekulativně říci amen.
A pokud jde o nás, kteří se na inscenování Pašijí v dobových kostýmech a v ozvučeném plenéru zámeckého předkostelí chystáme podílet, ztotožňujeme se se slovy naše opovědníka: neděláme to pro naši chválu, ale pro čest Boha a jeho věčnou slávu.


Přijďte se podívat!

Staňte se na jednu hodinu lidem jeruzalémským! Prožijte bezprostředně s námi utrpení (passium), ukřižování a vzkříšení Ježíše Nazaretského.

Zbraslavští farníci, členové ochotnického spolku divadla Jana Kašky a několik věřících profesionálů, nebo těch, kteří jsou si vědomi, co je charita.


e-max.it: your social media marketing partner