Aktuální povodňové informace - srpen 2010

(1 - user rating)

Rozvodněná Vltava. Povodeň na Zbraslavi, srpen 2010.Neděle 8.8.2010
Vltava - povodňový stupeň č. 1, bdělost. Berounka - normální stav. Orlík, Slapy - hladina je zatím v zásobní prostoru. Vrané - nad maximální hladinou. Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje. Provozní pracovníci Povodí Vltavy situaci na vodních tocích neustále sledují v terénu. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Podle sdělení pana Vacka z MÚ Praha - Zbraslav na http://www.mc-zbraslav.cz/co-se-prave-deje/ byl uzavřen podchod k řece v ulici U Malé řeky (u restaurace U Přístavu) a nájezd na cyklostezku na Závisti.

Hydrologická situace - oficiální informační zpráva z Povodí Vltavy k 8.8.2010 08,00

http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf

Hydrologická situace
Rozvodněná Vltava. Povodeň na Zbraslavi, srpen 2010.Intenzivní srážky, které vypadly během včerejšího dne způsobily výrazné vzestupy hladin. Zejména v povodí Lužnice a Sázavy. V povodí Lužnice vypadlo 30 - 40 mm/24h. V povodí Želivky vypadlo 50 - 80mm/24h.Podle dostupných informací z ČHMÚ by měly srážky na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy během dne ustávat (max. 0- 5 mm/24h) a situace by se tedy měla na horních tocích stabilizovat, na dolních tocích budou pokračovat vzestupy vlivem dotoku.
Během včerejšího dne byl odtok z Vltavské kaskády postupně zvyšován tak, aby byl zachován, případně zvětšen volný prostor pro transformaci zvýšených přítoků. Dnes bude odtok z VD Vrané regulován tak, aby průtok v Praze do 16.00 hodin nepřesáhl 600 m3.s-1. Po 16.00 hod. bude odtok zvýšen tak, aby průtok v Praze nepřesáhl 800 m3/s.... celý text najdete ZDE: http://www.pvl.cz/portal/sap/public/hydsituace.pdf

Sobota 7.8.2010
Rozvodněná Vltava. Povodeň na Zbraslavi, srpen 2010.Na Vltavě v Modřanech je v současnosti hlášen první povodňový stupeň - bdělost. Hladina vody v Berounce se zatím jen postupně zvedá, podle mapy na stránkách Povodí Vltavy ve 13 hodin ještě zbývalo kolem 130 cm do vyhlášení prvního povodňového stupně. Zbraslav může tedy zatím klidně lenošit v dnešním deštivém, víkendovém odpoledni, ale obyvatelům dolní Zbraslavi - Záběhlic by se určitě lépe spalo, kdyby byla konečně hotová protipovodňová zeď. Mnoho občanů horní Zbraslavi si totiž myslí, že je již celá Zbraslav chráněná proti velké vodě a že jí nic nehrozí. Ve zdi jsou ale bohužel stál místa, která nejsou ničím zastavěná, na dostavbě protipovodňové zdi se ale stále pracuje.

Pátek 6.8.2010
V odpoledních hodinách došlo, dle sdělní Magistrátu hl.m. Prahy, k uzavření vrat na Čertovce a k vyklizení některých pražských náplavek. Důvodem byly deště hlášené meteorology a manipulace na Vltavské kaskádě.

Fotografie ze soboty 7.8.2010 dopoledne najdete ve fotogalerii ROZVODNĚNÁ VLTAVA 08/2010

e-max.it: your social media marketing partner