VÝZVA - Rok pro Zbraslav!!

(3 - user rating)

Rok Pro ZbraslavVážení spoluobčané a spoluobčanky, přátelé Zbraslavi!

V tomto roce si připomínáme 900 let od první historické zmínky o Zbraslavi, kterou obsahuje zakládací listina Kladrubského kláštera pocházející z roku 1115. Právě z tohoto kláštera byli později vysláni mniši do kláštera na Zbraslavi, který zde nechal založit Václav II. roku 1292 a který nazval Aula Regia – Síň královská. Z roku 1115 je též písemně doložena i zdejší nejstarší dochovaná architektonická památka - kostel svatého Havla na vrchu Havlíně. Obě tato výročí předznamenávají rok s velkým R, rok výjimečných kulturních událostí!

Vyhlašujeme tímto veřejně ROK pro ZBRASLAV,
rok plný zajímavých akcí určených k poctě Zbraslavi.


Nabízíme všem občanům Zbraslavi možnost podílet se na oslavách 900letého výročí první zmínky o Zbraslavi.Přihlaste:
* svoji stávající akci doplněnou o vazbu na letošní výročí
* novou, na míru šitou akci, určenou pro tuto zvláštní příležitost.


Vaše náměty a nápady posílejte na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

UZÁVĚRKA je neděle 15. února 2015.

Autory a autorky nejzajímavějších návrhů oslovíme a projednáme s nimi možnosti realizace jejich projektů. Vybrané projekty budou zařazeny do kalendáře akcí ROK pro ZBRASLAV.

Každá akce získá právo k používání loga výročí při propagaci a současně získá i podporu ze strany městské části. Kalendář bude zveřejněn v březnu 2015.

Těšíme se na vaše náměty a jsme hrdí, že společně budeme moci vzdát poctu Zbraslavi a oslavit tak místo, které je již 900 let nejen významným kulturním a společenským centrem, ale také naším domovem a místem pro každodenní život.

Městská část Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz

e-max.it: your social media marketing partner