Zápis do 1. tříd ZŠ v roce 2011 a den otevřených dveří

(1 - user rating)

Písmenka

Zápis na školní rok 2011/2012 do ZŠ Nad Parkem, Zbraslav  se uskuteční ve dnech 2.2. a 3.2. 2011 mezi  14.00 – 18.00hod.
Kdo musí jít k zápisu?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není dovolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.  U zápisu předloží svůj občanský průkaz, kde musí být dítě zapsáno. Nemáte-li občanský průkaz, musíte mít doklad o trvalém bydlišti a svůj rodný list. Dále rodný list dítěte. Některé školy vyžadují i kartičku zdravotní pojišťovny.
Kontakt  ZŠ Nad Parkem tel.: 257 921 629

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ NAD PARKEM se koná 12.1.2011

Jestli jste ještě na pochybách, která Základní škola bude pro vaše dítko ta nejlepší, je nejvyšší čas zjistit si dny otevřených dveří a jít i s předškolákem načerpat potřebné informace přímo ke zdroji.
Pokud již víte, že nejlepší pro vás bude ZŠ Nad Parkem, můžete se ujistit, že rozhodnutí je správné a ukázat svému dítku, kam bude docházet příští 3 roky. Od 4.třídy pak bude navštěvovat učebny dole u Zbraslavského náměstí Hauptova ul.

Zápis na školní rok 2011/2012 ZŠ Lipence, Černošická 168 se uskuteční ve dnech 2.2. a 3.2. 2011 mezi  14.00 – 18.00hod.
U zápisu předloží svůj občanský průkaz, kde musí být dítě zapsáno. Nemáte-li občanský průkaz, musíte mít doklad o trvalém bydlišti a svůj rodný list. Dále rodný list dítěte. Tato škola vyžaduje kartičku zdravotní pojišťovny.
Kontakt ZŠ Lipence tel.: 257 921 479.

Zápis není žádná "přijímací zkouška", na kterou by se dítě mělo připravovat. "Výkon" dítěte u zápisu nemá žádný vliv na další hodnocení dítěte ve škole. A rozhodně není správné dítě strašit ve stylu: "Počkej, ve škole ti ukážou".

e-max.it: your social media marketing partner