Zbraslavské noviny: nezávislé, nebo Nezávislých?

(14 - user rating)
Byli jsme požádáni zastupitelem za ODS p. Martinem Doušou o zveřejnění odpovědi z MÚ Zbraslav na jeho interpelaci ohledně odvolání redakční rady Zbraslavských novin. Odpověď na interpelaci naleznete ZDE. Redakce Zbr.info, 22.1.2011

Nová Rada MČ Praha - Zbraslav přijala na svém zasedání dne 8. prosince usnesení, kterým odvolala dosavadní redakční radu Zbraslavských novin a novým předsedou redakční rady jmenovala Karla Tejkala. Důvody neudala, odvolaným členům redakční rady z radnice nikdo nic oficiálně neoznámil. Vše jen pár dní poté, co byla dosavadní šéfredaktorka důrazně upozorněna, že musí posílat všechny příspěvky i celé číslo ještě před odesláním do tiskárny ke schválení vedení obce a že nic, co radnice neschválí, v novinách nebude. Následující dvě čísla Zbraslavských novin má připravit sám Karel Tejkal, zastupitel za Nezávislé, kteří stojí v čele radnice, do tří měsíců má pak navrhnout nové členy redakční rady.

Podle nás jde o jasný útok na nezávislost Zbraslavských novin a s postupem radnice nesouhlasíme:

1. Naši práci jsme dělali odborně a zodpovědně, prosazovali jsme názorovou otevřenost a nezávislost Zbraslavských novin na radnici v souladu s Kodexem dobrého radničního periodika.
2. Zbraslavské noviny se nesmí stát politickým nástrojem, sloužícím k propagaci vedení obce, musí zůstat otevřeným informačním zdrojem.
3. Starostou Zbraslavi Alešem Hánělem jsme nuceni (Eva Burianová a Filip Stránský) podepsat dohody o okamžitém ukončení platně uzavřených smluv o přípravě Zbraslavských novin bez sdělení jakéhokoli důvodu či pochybení na naší straně. Podivný je i způsob komunikace – vše se děje prostřednictvím tajemnice redakce Blanky Velemínské, jejíž informace jsou pouze kusé.

Naše odvolání považujeme za neplatné, protože redakční radu Zbraslavských novin nelze odvolat. Redakční rada může být buď jako celek zrušena, nebo mohou být odvoláni její jednotliví členové. Z rozhodnutí Rady MČ Praha – Zbraslav ale nevyplývá jednoznačně ani jedna z uvedených variant. Proto je podle nás takové usnesení zmatečné a nepůsobí žádné účinky. Z uvedeného důvodu zmatečnosti nemohl být ani platně jmenován nový předseda redakční rady. Do doby, než Rada MČ Praha – Zbraslav řádně rozhodne o dalším osudu redakční rady Zbraslavských novin, se proto považujeme i nadále za její členy a jsme připraveni plnit povinnosti, které z toho vyplývají. Bude nám to umožněno?

Eva Burianová (šéfredaktorka ZN),
Tereza Kůstková a Filip Stránský (grafik ZN) – členové redakční rady

e-max.it: your social media marketing partner