Oslavy 900 let Zbraslavi začínají již nyní výstavou, slavnostní zahájení výročí bude v sobotu 21. března

(0 - user rating)

Rok pro Zbraslav - ZBRASLAV A LITRERATURA. Výstava, s podtitulem Od Zbraslavské kroniky k dnešku, je k vidění v Galerii Městského domu od 4. do 27. března 2015.Stejně jako slaví Zbraslav 900 let výročí, tak slaví i zbraslavské knihovnictví, neboť před 95 lety byla pro veřejnost otevřena první zbraslavská knihovna. Výstava, s podtitulem Od Zbraslavské kroniky k dnešku, je k vidění v Galerii Městského domu od 4. do 27. března a je věnována nejen samotné knihovně a její historii, ale také osobnostem, které svůj život spojili se Zbraslaví a literaturou.

Výstava je přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny:

pondělí, středa:  8,00 – 18,00
úterý: 12,00 – 16,00
čtvrtek: 12,00 – 18,00.

Část výstavy je také věnovaná jedné z našich nejvýznamnějších literárně-historických památek - ZBRASLAVSKÉ KRONICE. Díky spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava, kde je uložen jediný v úplnosti dochovaný opis této unikátní památky, se podařilo pro výstavu získat velice kvalitní obrazový materiál.

Plakát k výstavě ke stažení ZDE.

 

Rok 2015 – ROK PRO ZBRASLAV

V roce 2015 Zbraslav slaví 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou první jarní den a budou pokračovat v průběhu celého roku.

LogoRokProZbraslav color big

První jarní den, 21. března 2015, se na Zbraslavi uskuteční slavnostní zahájení Roku pro Zbraslav. V roce 2015 si obec připomíná 900 let své existence a u této příležitosti se zde během celého roku budou konat série akcí, jejichž cílem je výročí připomenout a přilákat lidi z Prahy a okolí k návštěvě Zbraslavi.

Zahájení Roku pro Zbraslav se uskuteční formou Zbraslavobraní – setkání u kulatého stolu na téma historie Zbraslavi. Spolu s našimi předními historiky k němu zasednou i znalci místních dějin. Večer v královském sále zbraslavského zámku vystoupí soubor Schola gregoriana pragensis. V průběhu dne paní starostka představí další akce, které Městská část Zbraslav ve spolupráci s místními vzdělávacími, kulturními, sportovními, zájmovými, spolkovými a jinými organizacemi připravila v rámci Roku pro Zbraslav (podrobný program zahajovacího dne viz níže).

První písemnou zmínku o Zbraslavi můžeme nalézt v zakládací listině Kladrubského kláštera. Psal se rok 1115 po Kristu a Zbraslav je v ní uváděna jako ves darovaná klášteru. Od té doby prošla Zbraslav bohatou historií, historií plnou zvratů, vzestupů a pádů. Její dějiny se spojují s počátky české státnosti ve středověku.

"Rok 2015 jsme nazvali Rokem pro Zbraslav, abychom důstojně oslavili a připomenuli si 9 století trvání naší obce. Chceme vyzvat pražskou veřejnost k návštěvě Zbraslavi na kteroukoliv akci pořádanou v tomto výročním roce, anebo jen tak se projít městem či po břehu Vltavy a nechat na sebe působit genia loci,"  říká místostarostka Zbraslavi Michaela Bernardová.

RokProZbraslav, plakat - Zahajovaci den 21.3.2015

Oslavami Roku pro Zbraslav se městská část propojí také s dalšími městy a obcemi, jejichž historie začíná zápisem v zakládací listině Kladrubského kláštera v roce 1115. Záštitu nad Rokem pro Zbraslav převzala majitelka Zbraslavského zámku paní Eva Curry.

U příležitosti oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi, bude vydán Kalendář Roku pro Zbraslav, obsahující přehled jednotlivých akcí a základní informace o Zbraslavi a její historii. Současně byl založen Klub 009, do jehož řad zve Zbraslav významné osobnosti české kultury, politiky i akademické sféry. "Myslíme si, že Zbraslav má co nabídnout a počítáme s tím, že exkluzivní členové nám na oplátku pomohou vymyslet a zrealizovat akce, které obohatí dění a kulturní nabídku Zbraslavi, tedy hlavního města Prahy," říká Bernardová.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Zahajovacím dni, ale i dalších akcích celého Roku pro Zbraslav. "Přijeďte k nám na Zbraslav, abychom jí mohli vzdát hold – uctíme tím společně významnou kapitolu české historie. Pokud navštívíte naši městskou část, zajděte k hrobům posledních Přemyslovců nebo se vydejte na Karlovu vyhlídku, na místo, kde se začínají zvedat Brdy a odkud z jejich prvního kopce shlížel na malebný soutok Berounky a Vltavy a zbraslavský klášter, král a císař Karel IV., když poprvé navštívil jako dospělý svoji vlast po návratu z Francie a Itálie. Poezii těchto míst zachytil neopakovatelným způsobem v Rozmarném létě spisovatel Vladislav Vančura, který má nyní před domem, kde žil a tvořil, památník. Prostě možností je spousta – budete u nás vždy vítáni!" zve k návštěvě Bernardová.

 

PROGRAM - ZAHAJOVACÍ DEN oslav 900 let od první zmínky o Zbraslavi

Sobota 21. března 2015

15:00   Slavnostní fanfáry   Žesťový kvintet ZUŠ pod vedením Milana Tolknera, balkon Městského domu na Zbraslavi, ulice U Malé řeky 3. 

15:15   Vyhlášení Roku pro Zbraslav a seznámení s jeho obsahem. Obřadní síň Městského domu. 

15:30 – 16:30   Loutkové divadelní představení pro děti. Divadlo J. Kaška, U Malé řeky 1319 (vedle Městského domu).

15:30 – 17:30   Zbraslavobraní: kulatý stůl na téma 900 let Zbraslavi. Prof. Kateřina Charvátová, ing. arch. Karel Pašek, Mgr. Lenka Šťástková, prof. Josef Žemlička a Oldřich Vlček, během akce hudební vstupy žáků a učitelů ZUŠ. Obřadní síň Městského domu. 

19:30   Pocta Zbraslavi - vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis: Hlasy, tváře a slova starých kronik. Královský sál zbraslavského zámku.


Plakát
 s programem k zahajovacímu dni ke stažení ZDE.

 

Na oslavy výročí 900 let Zbraslavi srdečně zve Městská část Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz
 

e-max.it: your social media marketing partner