PEXESO ZÍSKALO PRO MĚSTO A ZBRASLAVSKÉ JARMARKY 149.000,- Kč

(2 - user rating)

Rodinné centrum Pexeso, o.s. sepsalo grantovou žádost k Ministerstvu životního prostředí (výzva Podpora farmářských trhů). Město ji jako žadatel podalo a žádost byla v plném rozsahu schválena. Město tak může z těchto peněz financovat nákup prodejních stánků, party stanu a dovybavit tržní místo dle platné legislativy. Tyto položky bude samozřejmě možné použít i pro veškeré jiné akce. Z grantu lze dále ještě částečně hradit vystupující doprovodného a vzdělávacího programu, přípravu a úklid tržního místa, atd.

Díky všem spolupracujícím za pomoc při sestavování grantové žádosti!

Ing.Květa Carzoli, FCCA
Rodinné centrum Pexeso, o.s.
Finance&Fundraising
tel.:602 240 152
www.pexeso.org
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso

e-max.it: your social media marketing partner