Pozvánka na druhou besedu o Radotínských lagunách: Radotínská jezera a změna územního plánu Z 2724/00

(0 - user rating)

 pracovní setkání občanů k tématu: Radotínská jezera a změna územního plánu Z 2724/00 - 30.11.2011 Praha 5 - RadotínÚstav pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci s občany Radotína a Zbraslavi

Vás zve na pracovní setkání občanů k tématu:
Radotínská jezera a změna územního plánu Z 2724/00

Datum a čas:  úterý 29. 11. 2011 od 18 do 19,30 hodin
Místo:   budova Gymnázia Oty Pavla v Radotíně, Loučanská 520
Program:
1.    Shrnutí problematiky těžby a doprovodných důsledků, střetů zájmů, únosného zatížení území a dalšího rozvoje oblasti nivy Berounky mezi Radotínem a Zbraslaví (Ing. Jiří Fencl)
2.    Shrnutí vodohospodářských problémů spojených s těžbou štěrkopísku v celé oblasti nivy (hydrogeolog Jiří Svoboda, Ing. Jiří Fencl)
3.    Změna územního plánu Z 2724/00 – zhoršování ekologického stavu vodních toků a urbanizace záplavového území (Ing. arch. Jan Švestka)
4.    Připomínky občanů – shrnutí připomínek přednesených při besedě 25.10.2011 a doplnění případných dalších aspektů. (Ohrožení nemovitostí – statika domů na okraji těžby, další zatížení oblasti hlukem a prachem, černé skládky v území atd.)
5.    Domluva na dalším postupu při řešení
6.    19,30 – 20:00 – volná diskuse

Kontakt a další informace:
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tel.: 224 828 257,
mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

e-max.it: your social media marketing partner