Noc kostelů 2014 na Zbraslavi a v okolí - pátek 23.5.2014

(3 - user rating)

Noc Kostelu Praha ZbraslavLetos se opět otevřou na jednu noc kostely všem zájemcům a návštěvníkům. Jde o velice zajímavou akci, kdy se může každý nenásilně seznámit s kostely a křesťanskou vírou, vychutnat si nečekané zážitky a pocit mimořádnosti a stát se účastníkem ojedinělé kulturní akce.Celorepubliková akce Noc kostelů proběhne letos v pátek 23. května 2014. Program jednotlivých kostelů, které patří do zbraslavské farnosti, naleznete dále v článku.

Praha-Zbraslav, Kostel sv. Jakuba Staršího, zámek

17:00 17:05 Přivítání
17:10 17:30 Májová pobožnost, modlitba k P. Marii Zbraslavské 
17:30 18:00 Hudba k poctě Panny Marie Zbraslavské
18:00 19:00 Umělecká díla v kostele sv. Jakuba Staršího
19:00 19:45 Koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického, Praha- Radotín
ukázky z děl starých mistrů
19:45 20:00 Mluvené slovo v doprovodu varhan
ukázky čtení, doprovázené žalmy
20:00 20:45 Koncert smíšeného pěveckého sboru Sonitus z Písku
Alleluia, Pater noster, Gloria, Sanctus.........
20:45 22:00 Přemyslovci na Zbraslavi - vyprávění s ukázkami ze Zbraslavské kroniky
vyprávění o Přemyslovcích, cisterciáském klášteře a čtení ze Zbraslavské kroniky
22:00 22:40 Varhanní koncert Libora Juříčka
hudba starých mistrů
22:40 23:00 Noční prohlídka kostela, zakončení Noci kostelů
hrobka Přemyslovců

 Kostel sv. JakubaInformace o kostele: Kostel Sv. Jakuba Staršího stojí v areálu Zbraslavského zámku nedaleko Zbraslavského náměstí. Mapa zde: www.mapy.cz/s/9SJg

GPS: 49°58'41.466"N, 14°23'33.266"E 

Doprava:
Nejvýhodnější spojení je ze stanice Smíchovské nádraží (metro B) autobusem č. 129, 241, 243, 314, 318, 338, 361 a 390 do zastávky Zbraslavské náměstí. Jízda trvá cca 15 minut.  Autobusy jezdí v krátkých intervalech. V pozdějších hodinách přibliženě od 23. hodiny cca po 20 minutách.
Autem - parkování na Zbraslavském náměstí od 18.00 zdarma.

Farnost Zbraslav: www.farnost-zbraslav.cz

 

Husův sbor na ZbraslavI

Husův sbor z ptačí perspektivy. Praha 5 - Zbraslav.

Koncert na klávesy, zpěv, varhanní koncert, výstava. Podrobný program se připravuje.

Pod Špejcharem 1/694, Praha 5 - Zbraslav (MAPA ZDE)
Kontaktní osoba: tel.: 604 245 484 Jana Marie Nováková
Návaznost na dopravu: trasa metra B, autobus 129 - zastávka “U Včely”, 243 - zastávka “Sídliště”, 243 - zastávka “Žabovřeská”

 

Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla

17:30 18:30 Vítejte u nás - modlitba růžence a prohlídky kostela pro zájemce

18:30 19:15 Varhanní koncert - varhany a violoncello v dílech barokních mistrů

19:45 20:15 Zlatníček - dětský sbor mateřské a základní školy ve Zlatníkách-Hodkovicích

20:30 21:30 Canticorum - smíšený pěvecký sbor z Plzně pod vedením sbormistryně Anastázie Šolcové 

Občerstvení
čaj, káva a něco malého k zakousnutí 

Informace k probíhajícím opravám kostela ZDE

 Informace o kostele: Kostel je situován na mírné vyvýšenině v severní části návsi. Exteriér je volně přístupný (někdejší hřbitov byl zrušen).
Novorománský kostel postavený v roce 1857 na místě starší stavby. Jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým presbyteriem, k němuž je připojen polygonální přístavek se sakristií. K jižní stěně lodi při západním průčelí přiléhá věž.Klenba presbyteria je placková. Na západní straně plochostropé lodi kruchta. Vnitřní zařízení zčásti pochází ze staršího kostela (jehož stavební materiál je zčásti druhotně použit ve zdivu novostavby).

GPS 49°57'34.850"N, 14°28'50.984"E

Farnost Zbraslav: www.farnost-zbraslav.cz 

Doprava
bus 341, 442 - zastávka Zlatníky-Hodkovice, náves
auto: R1, sjezd na Jesenici, dál po silnici č. 101  '
Parkování u restaurace přes ulici nebo u obchodu 200 m od kostela směrem na Hodkovice.


Noc Kostelu Praha ZbraslavVrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří

17:50 18:00 Vyzvánění – zvon sv. Markéta 
18:00 18:30 Náš kostel a Svatý Jiří. 
18:30 19:00 Opravy v kostele v letech 2011 až 2013 - projekce fotodokumentace s komentářem 
19:00 19:45 Koncert Sboru sv. Jiří - www.sborsvjiri.cz 
19:45 21:00 Prohlídka kostela – varhany, věž s novou bání 
21:00 21:20 Hudba z věže - žesťové trio 
21:20 22:00 Prohlídka podle zájmu 

Výstava fotodokumentace z oprav v letech 1986 – 1993. Občerstvení.
KAVÁRNA ve Staré škole - vedle kostela

 

Zvole, kostel sv. Markéty

18:00 19:40 Prohlídky kostela a podkroví s hodinami, dílnička a soutěže pro děti
Součástí prohlídky je i výstava  
20:00 20:20 Dětské zpívání
Sbor ZŠ Zvole pod vedením Lucie Strejcové. 
20:20 20:40 Vystoupení malých hudebníků
Vystoupení žáků okolních ZUŠ. 
20:45 21:10 Prázdný hrob - poselství velikonoc
Biblické čtení v podání Ondřeje Neffa. 
21:15 21:55 Ludmila Vernerová a její hosté
Sólistka Národního divadla v Praze Ludmila Vernerová vystupuje se svými hosty: Lucie Nováková: varhany, Jan Verner: trubka 
22:00 22:10 Noční překvapení
Pro ty, kdo vytrvaji, je připraveno malé setkání s... 
22:10 22:15 Požehnání přítomným a celé obci
Požehnání na cestu domů i životem. 

 

 


 

http://www.frangula.cz/pictures/1_0.jpgZbraslavský ženský pěvecký sbor Frangula Chorus si vás dovoluje pozvat na svá vystoupení v rámci Noci kostelů 23. května 2014, která se budou konat od 19 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně (blízko lávky) a od 20.30 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích.
Pod vedením Zuzany Krušinové a ve spolupráci se Stanislavem Poslušným soubor předvede například Missu brevis Zdeňka Lukáše nebo Ave Maris Stella od Edwarda Griega. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu do krásného prostředí s výbornou akustikou.

 

Program v kostele sv. Petra a Pavla, Praha 16 - Radotín:

18:00 - 18:50       Mše svatá s následnou adorací
19:00 - 19:45       Vystoupení souboru Frangula Chorus  

Otevřené dveře kostela zvou k návštěvě, kde bude vždy někdo, kdo vám o kostele něco rád poví.


Program v kostele sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice:

18:00 - 22:00       Otevření kostela 18,00, možnost návštěvy kúru, prohlídka varhan, výstava: 150 let štěchovické kameniny z dílny Václava Davida, výtvarná dílka dětí z MŠ Štechovice
18:30 - 19:00       Na varhany zahraje p. Jiří Kopečný, hudba 17.století
19:00 - 19:45       Informace o historii kostela a jeho architektuře přednese Ing. Dana Schroffelová, CSc.
20:30 - 21:15       KONCERT pěveckého sboru Frangula Chorus
21:15 - 22:00       Co to znamená, když se řekne kostel. Přednese jáhen Mgr. Tomáš Filip Kábel

 


 

 

 

Další kostely - nejen v okolí Zbraslavi

Další kostely v okolí Zbraslavi, které se k Noci kostelů připojily, můžete vyhledat zde: www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2014  

 

Odkazy

Stránky celorepublikové akce
www.nockostelu.cz 

Farnost Zbraslav:
www.farnost-zbraslav.cz
 

Webové stránky obce Zlatníky
www.zlatniky.cz   
www.zlatniky-hodkovice.eu  

Vrané nad Vltavou
www.vranenadvltavou.cz/

e-max.it: your social media marketing partner