Pozvánka na turistický pochod a cykloakci Se Startem na start - Memoriál Zdeňka Peruta

(2 - user rating)

Se Startem na start - Memoriál Zdeňka Peruta 10.3.2012Letošní 16. ročník veřejného pochodu a cykloakce Se Startem na start (Memoriál Zdeňka Peruta) je ve znamení návratu této akce na Zbraslav a další spolupráce v budoucnosti. Důvodem této spolupráce je především propagace tradic Zbraslavi. Málokdo si totiž plně  uvědomuje, jaké nesmírné poklady na Zbraslavi a v jejím okolí jsou.
Dost lidí sice ví, že hrobka českých králů je v chrámu sv. Víta. Avšak kolik z nich ví, že poslední Přemyslovci jsou uloženi v kostele sv. Jakuba Většího na Zbraslavi? Kolik z nich ví, jakou významnou úlohu hrál v minulosti zbraslavský klášter? Přitom opat Konrád měl stěžejní roli při pozvání Lucemburků na český trůn, další opat Petr Žitavský napsal Zbraslavskou kroniku,  atd. Jejich jména jsou sice zachována v názvech ulic, avšak je třeba také poznat hlubší podstatu.

Plakát s pozvánkou, informace + propozice a záštita starosty MČ Praha Zbraslav na konci článku.

Zrovna tak si zaslouží propagaci doklady velice starého osídlení patrně již z 5.stol.př.Kr. z doby bronzové, na něž navázali Keltové se svým oppidem s nejvyšším bodem Akropolí - Hradiště nad Závistí - obdobnou historii má pak protější hradiště Šance.
Nebo kdo dnes ví, že v Praze jsou hned dva pomníky  jednoho člověka - básníka  Vítězslava Hálka. Jeden na Karlově náměstí, druhý na stezce k Hradišti, pozoruhodný nadto tím, že jej nechali zbudovat vděční studenti - také unikátní.
Oddíl turistiky SK START PRAHA (současně i KČT - KLub českých turistů, odbor START) se rozhodl při  maximální vstřícnosti a za vydatné pomoci představitelů Zbraslavi seznámit s řadou historických zajímavostí účastníky akce Se Startem na start. Tento oddíl se totiž plánovitě zaměřuje na zachování tradic. Přitom má také on spolu s mateřským sportovním klubem Start Praha jako jeho nedílná součást nezanedbatelnou historii 62 let činnosti. Nyní se snaží zachovat rovněž i památku svých zasloužilých členů - memoriálem  zde na Zbraslavi Zdeňka Peruta, v Mnichovicích Františka Beránka, na Mělníku Jiřího Novotného a Zdeňky Vítkovské.

Jako letos, tak i do budoucna budou všichni zájemci o plody spolupráce ZBRASLAV - START vítáni.
Mgr. Miloš Hájek

Přílohy:
Plakát s pozvánkou  
Informace a propozice  
Záštita starosty MČ Praha Zbraslav 

e-max.it: your social media marketing partner