Ohlédnutí - Jaké bylo květnové farní kafe

(0 - user rating)

Farní kafe 05-2012. http://www.farnost-zbraslav.cz. Praha 5 - ZbraslavFarní kafe - setkání, které pořáda zbraslavská farnost pro své farníky.

Farní kafe začalo novou mariánskou písničkou. P. Pavel nám poté pověděl o naši farní ekonomické síle. Nejsme na tom zle, ale investice do oprav kostelů v naši široké farnosti budou natolik vysoké, že na některé platby již sami nedosáhneme. Vždyť opravy kostela sv. Markéty ve Zvoli budou vyžadovat více jak tři sta ticíc korun, kostel ve Zlatníkách je na tom vůbec nejhůř, zde je zapotřebí zainvestovat alespoň to nejdůležitější - opravu věže, a oprava střechy kostela ve Vraném už půjde do milionů. Na takovou investici již bez dotace nestačíme.

Tomáš Šamárek pak převedl téma na Pašije. Dal na vědomí, že občanské sdružení "Zbraslavské Pašije" je již zaregistrváno a je zapotřebí ještě v některých bodech pozměnit, doplnit a opravit stanovy, bez nichž nelze svolat ustavující schůzi, zvolit představenstvo, dozorčí radu a posunout se blíže k legalizaci. V nejbližších dnech bude v této věci učiněn posun, budou vyřešeny nedostatky a svolána široká veřejnost na prvotní, ustavující schůzi. S potěšením můžeme konstatovat, že Pašijové hry na Zbraslavi se stávají skutečností a začinají psát novou tradici.

Farní kafe 05-2012. http://www.farnost-zbraslav.cz. Praha 5 - ZbraslavNezůstaneme však u jedné zbraslavské tradice. Paní dr. Havlicová informovala o rodící se schole. Do sboru se přihlásilo již několik prvních členů a díky  našim sestrám karmelitkám, schola bude zkoušet v kapli vždy ve čtvrtek v 19h. Dr. Havlicová, podle jejich slov, plánuje otevřít novou tradici " Zbraslavský podzim ". Kulturní podvečery, tematicky složeny a prezentovány v kostele sv. Jakuba St. Letošní Zbraslavský podzim bude tematicky varhaní. Na čtyřech varhaních koncertech se představí jednak mladí vynikající absolventi hudební akademie, jednak koncertní varhaní mistři, kteří svou hudbou obohatí kulturní život na Zbraslavi.

Farní kafe se v závěru rozpovídalo ve skupinkách a s hudbou v pozadí se ani nechtělo končit. Přesto se našlo několik silných jedinců, kteří vstali, rozloučili se a dokázali odejít. Farní kafe skončilo.

Foto viz: Fotogalerie Farní kafe 05/12 

e-max.it: your social media marketing partner