Kamera Zbraslavské náměstí

Kamera - Zbraslavské náměstí

Náhodná fotka
Kontaktní údaje

WWW.ZBRASLAV.INFO
Informační server o Zbraslavi


Redakce:


info@zbraslav.info
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.infoProvozovatel:

Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 info@zbraslav.info

IČ: 26557371

Banka: 4388384001/5500

 

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav


Další informace:

Redakce a
Občanské sdružení
Zbraslav.info

Právě procházíte Aktuality Radnice, obecní politika

Radnice

Pseudokauza Borovičky - vyjádření zbraslavské ODS

(5 - user rating)

Pseudokauza Borovičky
Musíme přiznat, že předseda redakční rady Zbraslavských novin Karel Tejkal, jako jeden z mála koaličních zastupitelů hraje svou roli velmi dobře. Když chybí konkrétní činy, usilovnou práci radnice předstírá mistrně poskládanými kompilacemi reality a fikce. Konstrukcí. A tak prý zbraslavští radní usilovně řeší problematiku mateřského školství, volně pobíhajících divočáků, nepořádku v ulicích či údajně efektivně hospodaří s veřejným majetkem. A samozřejmě vše usilovně komunikuje s občany Zbraslavi. Koneckonců výsledek slibů vidíme všichni – sportovní hala je již rok v provozu, staví se školka, Zbraslav má svou lékařskou pohotovost, úklid je řízen přímo starostou, radnice skvěle vysvětlila občanům těžbu štěrkopísku…. a tak by se dalo o „úspěších“ dvouletého působení současné Rady popsat stohy papíru.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Pozor, po obě pondělí 30.dubna a 7.května budou zbraslavská knihovna i radnice uzavřeny

Zbraslavská radnice - ÚMČ Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí, Praha 5 - Zbraslav.Pozor, obě pondělí před státními svátky bude na Úřadu MČ Praha - Zbraslav a v knihovně zavřeno, stejně jako během státních svátků. Místo toho budou  knihovna i úřad otevřeny pro veřejnost ve čtvrtek 3. 5. a 10. 5. tak, jako by bylo pondělí.

Toto neplatí pro detašovaný Úsek výstavby, který spadá pod MČ Praha 16 v Radotíně. Úřad MČ Praha 16 je po obě předsváteční pondělí otevřen bez omezení.

Zdroj: http://www.mc-zbraslav.cz, http://www.mc-zbraslav.cz/knihovna/

e-max.it: your social media marketing partner
 

Ve zkratce - zajímavosti ze schůze zastupitelstva z 29.2.2012

(6 - user rating)

Včerejší zasedání zastupitelstva proběhlo podle předem avizovaného programu a především podle nového jednacího řádu, který je podle některých zúčastněných nevyhovující a nevýhodný pro zúčastněné občany. Rozpočet na rok 2012 byl přijat s výhradami. Opozice navíc navrhla zrušit výběrové řízení na rekonstrukci mateřské školy v ulici Žabovřeská vzhledem k tomu, že ČKA - Česká komora architektů toto řízení rozporovala, vyhlásila je jako neregulérní a vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

10. zasedání zastupitelstva 29.2.2012 a návrh rozpočtu MČ Praha Zbraslav na rok 2012

(1 - user rating)

Znak Městské části Praha ZbraslavPozvánka na 10. řádné zasedání zastupitelstva MČ Praha Zbraslav, které se koná ve středu 29. února 2012 v 17 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3.
Na programu bude kromě kontroly usnesení z minulých zasedání návrh rozpočtu Městské části Praha Zbraslav na rok 2012, směna pozemků, odsvěření vodohospodářského majetku a zásady a postupy při zadávání a kontrole veřejných zakázek. Závěr zasedání je vyhrazen pro interpelace a diskuzi s občany. Odkazy na všechny potřebné dokumenty ke stažení a podrobnější informace například o novém jednacím řádu zasedání zastupitelstva nebo rozpočtu naleznete dále v našem článku.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Výsledky besedy o budoucí těžbě štěrkopísků u Zbraslavi a Lahovic

(25 - user rating)

Obrázek povrchového dolu ze stránek http://buteo.bloguje.czVážení čtenáři,
beseda v Městském domě o budoucí těžbě štěrkopísků u Zbraslavi a Lahovic, které jsem se  včera, ve středu 1.února zúčastnila a kterou také znáte jako kauzu Radotínských jezer, byla svým způsobem zajímavá. Besedy jsem se zúčastnila jako soukromá osoba, protože bydlím u silnice, kudy se bude vozit  část štěrku  do lomu a zajímalo mě, co se k tomuto tématu mohu ještě dozvědět od samotných zástupců firmy, která na těžbě zbohatne a od zástupců radnice, kteří těžbu schválili. Úvodní slova starosty Zbraslavi Ing. Aleše Háněla, MBA i prezentace firmy Kámen Zbraslav byla líbivá a uhlazená a skoro jste měli pocit, že mít takový povrchový důl za humny je stejně zdravé, bezpečné a příjemné, jako mít pár metrů od domu březový háječek.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Rada MČ rozhodla o rekonstrukci policejní služebny, rozšíření prodejny LIDL o řeznictví a stavbě plynovodu

(6 - user rating)

Rekonstrukce služebny Městské police, rozšíření prodejny LIDL o řeznictví či stavba plynovodu v Lahovicích - to jsou některá z lednových rozhodnutí a doporučení Rady MČ Praha Zbraslav.

Rada Městské části Praha - Zbraslav v lednu projednala a schválila několik zajímavých bodů svého programu. Například:
•    prodloužila nájem MŠ Opus v objektu Žabovřeská 1227 na dobu dalších pěti let
•    odsouhlasila rozšíření samoobsluhy LIDL, přičemž v plánu je nejen rozšíření prodejní plochy, ale například i zřízení úseku řeznictví
•    schválila text výzvy k podání nabídek na realizaci rekonstrukce nové služebny Městské policie, ke stažení ZDE
•    prodloužila pronájem stávajících prostor společnosti Helpless, provozující chráněnou dílnu pro znevýhodněné občany, do 30. 4. t.r.
•    odsouhlasila výstavbu plynovodu v Lahovicích, předpokládané zahájení stavby je v letošním roce a dokončení stavby v roce 2014

Tato i další rozhodnutí rady z letošního ledna najdete na stránkách úřadu na adrese http://www.mc-zbraslav.cz/modules/dokumenty/dokumenty.html?d_sekce=178

Rozhodnutí Rady z minulých let najdete na adrese http://www.mc-zbraslav.cz/samosprava/rada/zapisy/zapisy-z-jednani-rady-mc-zbraslav.html

e-max.it: your social media marketing partner
 

Služebna Městské Policie a vznik nové školky

(4 - user rating)

Městská policieVe středu 14. prosince 2011 proběhlo zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav na kterém bylo rozhodnuto, že plánovaná služebna Městské Policie v objektu Žabovřeská 1227 opravdu vznikne a že by mohla být teoreticky v provozu již od konce 1. kvartálu roku 2012.

Taktéž došlo ke schválení započetí vypracovávání konkrétních studií na rekonstrukci téhož objektu pro účel nové školky - konkrétní rozpočet zatím schválen nebyl.

Ač na zasedání často zaznívalo to, že objekt Žabovřeská 1227 není ideální a mělo by se ještě počítat s zatím například neobsazenou částí slunečního města, pozemkem v blízkosti ZŠ Nad Parkem, apod. - toto schváleno nebylo. Takže zatím zůstává v plánu pouze objekt Žabovřeská 1227.

e-max.it: your social media marketing partner
 

Rezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce

Rezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce - Petra Hamrská, Praha ZbraslavRezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce

Na základě důkladného zvážení mého několikaletého působení v oblasti zlepšení čistoty, pořádku a životního prostředí na Zbraslavi a po zhodnocení minimálních úspěchů, které bylo v této oblasti na Zbraslavi dosaženo, jsem se rozhodla z Komise pro životní prostředí a vzhled obce vystoupit.

Nevidím dlouhodobě ze strany Úřadu MČ výrazný posun ke zlepšení situace v rámci pořádku a nechci proto nadále setrvávat v komisi, kde se mi má snaha a vynaložená energie jeví jako marná. Po několikaleté zkušenosti již nemám chuť se věnovat zápisům z jednání o stejných a stále se opakujících problémech, jejich formální kontrole, neustálými urgencemi a čekáním na zodpovězení dotazů či splnění úkolů úřadu. Má představa o aktivní občanské spoluúčasti a pozitivním posunu v rámci komunálních problémů čistoty obce zůstala nenaplněna.

Petra Hamerská

e-max.it: your social media marketing partner
 

I vás se to týká: Nejsou radniční prázdniny už příliš dlouhé?

(6 - user rating)

Jak jinak než prázdninami na radnici si vysvětlit naprosté ignorování dotazů, kterými se občané Zbraslavi dotazují svých zástupců. Na prázdniny má právo každý, ale v tomto případě se zdá, že už trvají příliš dlouho. Občané už ztratili trpělivost a požadují prostřednictvím OII (občanská informační iniciativa), aby dotaz vznesla za ně.
OII se dne 8.6.2011 obrátila na starostu a městskou radu dopisem s žádostí o informace ohledně jednáních s investorem rozestavěného Relax Sport Centra (RSC). Probíhají již od podzimu loňského roku za úplného informačního embarga pro zbraslavskou veřejnost. Ve hře jsou značné finanční prostředky města a jak je s nimi nakládáno mají jistě občané právo vědět. Poslední relevantní informace byly veřejnosti k dispozici před komunálními volbami. Protože na dopis OII nedošla žádná odpověď, požádala Občanská informační iniciativa znovu starostu a radu o odpověď novým dopisem dne 27.7.2011.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Mlha tady, mlha tam...

(13 - user rating)

... mlha, kam se podívám. Parafráze populární dětské písničky snad nejlíp vystihuje stav informování veřejnosti o jednání radnice. Programové prohlášení rady v lednu  deklarovalo transparentní fungování úřadu, kvalitní komunikační politiku a prověrku všech uzavřených smluv. Formulace sice vágní, ale přesto dostatečná k tomu, abychom ji mohli porovnat se skutečností. Výčet všech mlžených případů by přesáhl rozsah stručné informace a tak se  omezíme jen na ukázku několika typických příkladů.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Zbraslavská koalice paralyzovala Kontrolní výbor, zbylí členové odstoupili

(13 - user rating)

Znak Městské části Praha ZbraslavPo dramatickém 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav nemá tato městská část kontrolní výbor, jehož nezbytnost je daná legislativou i základními demokratickými principy zastupitelstev města a obcí v České republice.
Při projednávání bodu, který předložil kontrolní výbor, „Doporučení postupu při řešení kauzy „Ledová plocha/RSC“, v němž figuruje jméno manžela současné zástupkyně starosty Klímové a ve kterém výbor navrhoval transparentní projednání a návrh postupu zprovoznění sportovní haly, byly koalicí Nezávislých, TOP 09 a ČSSD bez relevantního důvodu odvolány členky Kontrolního výboru Dana Hadrabová (ODS) a Zuzana Vejvodová (Strana Zelených). Odvoláním poloviny členů tento výbor koaliční zastupitelé zcela paralyzovali a z toho důvodu odstoupili také jeho dosavadní předsedkyně Dagmar Kobylková (ODS), a v zápětí i jeho poslední člen, Martin Douša (ODS).
Ačkoli je kontrolní výbor téměř v každém zastupitelstvu svěřen opozici, zbraslavští Nezávislí, TOP09 a ČSSD se zjevně zalekli výsledků jeho zjištění a rozhodli se záměrně omezit jeho funkčnost. Na tuto nerovnou hru jsme odmítli přistoupit. Tím však naše práce v zastupitelstvu rozhodně nekončí. Dále se budeme snažit předkládat rozumné návrhy a kontrolovat kroky zbraslavské radnice.
Dagmar Kobylková, Martin Douša a Dana Hadrabová (bývalí členové kontrolního výboru za ODS)

e-max.it: your social media marketing partner
 

OII: My se zeptáme za Vás

(9 - user rating)

Diskuzní portál OII - Občanská informační iniciativa na stránkách Zbraslav.infoStále častěji se ozývá nespokojenost s rozhodnutím radnice, stále častěji se lidé ptají, co a proč se stalo nebo stane a co se děje na různých místech Zbraslavi. Informace přicházející jednou za měsíc v tištěné podobě jsou pak často matoucí, neaktuální a neúplné, informační server obce nefunkční a samoúčelný. Jenže většina obyvatel nemá čas ani energii neustále se dotazovat, psát, volat a pak čekat, až příslušný volený zástupce či zaměstnanec úřadu laskavě odpoví.
Založili jsme proto OII - tedy Občanskou informační iniciativu, která se ráda zeptá za vás a nejen to – zajistí  odpovědi radnice i oponenturu nezávislého odborníka, dá Vám prostor k diskusi či komentářům. Jak OII funguje, se dočtete na našem serveru http://oii.zbraslav.info. Jsme otevřeni Vašim dotazům či námětům na probíhající i další témata k dialogu s radnicí. Prvním tématem, které jsme otevřeli a odeslali Radě naší městské části, je velmi dlouho diskutovaná otázka dostavby Relax Sport Centra.
Naším cílem je komunikovat, být aktivní a informovat včas a pravdivě. Naší zásadou je pak maximální objektivnost, korektnost a profesionalita.

Veřejný diskuzní portál OBČANSKÁ INFORMAČNÍ INICIATIVA
http://oii.zbraslav.info
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Provozovatelem webu OII není Občanské sdružení Zbraslav.info.

e-max.it: your social media marketing partner
 

Neoficiální přepis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2011 - aktualizováno

(14 - user rating)

Na stránkách  RC Pexeso je níže uvedený neoficiální přepis opatřen komentářem, zájemci si tento okomentovaný přepis mohou přečíst ZDE.

Exkluzivně Vám přinášíme neoficiální přepis, z mimořádného zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 30.3.2011. Hlavním tématem zasedání bylo mateřské školství na Zbraslavi.

Přehled navrhovaných usnesení a jejich výsledek:

I.
a) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ stáhnout výpovědi v objektu č.p. 1227 - s termínem ihned.
 Návrh nebyl přijat

Kratkodobé řešení, které bude odvislé od počtu opravdu přihlášených žáků:


b) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ pokračovat v přípravě investiční akce rozšíření MŠ Eliška, ale při přípravě umožnit zastavení této akce před samotnou realizací. Dále vejít v jednání se soukromými MŠ o možném využití jejich kapacit a finančních podmínek pro takovou spolupráci. O řešení krátkodobých potřeb rozhodnout na základě počtu přihlášených žáků na příštím jednání zastupitelstva MČ.
 Návrh byl přijat

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav

(13 - user rating)

Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav
V Praze 10. března 2011

starosta MČ Praha – Zbraslav
pan Aleš Háněl

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože mě velmi překvapila a znepokojila výpověď neziskovým organizacím (Rodinné centrum Pexeso, skautské středisko Uragan, společnost Helpless a občanské sdružení Most k domovu) z objektu v ulici Žabovřeské 1227.

 

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Neziskovky vyhozeny na ulici? - aktualizováno

(31 - user rating)

Rodinné centrum Pexeso na svých webových stránkách v současnosti uveřejňuje výzvu k účasti na diskuzi, která se bude konat ve středu 9.3. od 17h v prostorách Pexesa. Na jejich Facebooku můžete ohledně této události diskutovat či vyjádřit podporu nebo se dozvědět další informace ohledně této záležitosti - například co slibovaly jednotlivé strany před volbami ohledně neziskovek na Zbraslavi. Diskutovat a vyjádřit své názory můžete samozřejmě i zde.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Schůze zastupitelstva zrušena

Znak Zbraslavi na www.zbraslav.infoNa základě upozornění předsedkyně kontrolního výboru p. Kobylkové ohledně nesprávného svolání dnešní schůze zastupitelstva byla dnes, ve čtvrtek 24.2.2011, samotným starostou A. Hánělem tato schůze zrušena. Pan starosta měl prohlásit, že z tohoto pochybení vyvodí personální důsledky.

e-max.it: your social media marketing partner
 

Úklid sněhu na Zbraslavi - aktualizováno

(1 - user rating)

Na Zbraslav Zasněžené Zbraslavské náměstíse přivalily další záplavy sněhu a bude zajímavé sledovat, jestli se oproti loňskému sněhovému nadělení podaří radnici udržet Zbraslav schůdnou a sjízdnou.
Dotázali jsme se na úřad, jak je naše městská část připravena na zimu a díky doporučenému dokumentu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE SPRÁVĚ MČ PRAHA-ZBRASLAV 2010 - 2011  (umístěném na radničním webu, leč špatně dohledatelnému) jsme si mohli přečíst, jak je na letošní zimu napánována údržba silnic a chodníků. V příloze u dokumentu naleznete také seznam ulic a jejich zařazení do jednotlivých kategorií. Nejdůležitější informace z tohoto dokumentu Vám předkládáme v tomto článku, celý dokument si můžete stáhnout kliknutím na odkaz pod článkem.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Služebna Městské policie opět na Zbraslavi

Na Zbraslavi bude opět bezpečněji, během podzimu začne fungovat na Zbraslavi služebna městské policie. Sídlit bude v budově Místního úřadu a vchod bude z ulice Opata Konráda. V současnosti se předělávají místnosti tak, aby vyhovovaly potřebám policie. Pokud bude služebna fungovat po celých 24 hodin, jak bylo avizováno, bude si moci Zbraslav alespoň částečně oddechnout, nepřítomnost služebny MP vadila velkému počtů obyvatel Zbraslavi.

Otázka pro naše čtenáře:
Co myslíte, pomůže opravdu služebna MP Zbraslavi? Bude na Zbraslavi bezpečněji? Budou se méně vykrádat auta a byty, krást okapy, vydrží zastávky na náměstí déle nepoškozené a nerozbité? Nebo máte pocit že na Zbraslavi služebna MP není potřeba? Psát svoje názory můžete do našeho diskuzního fóra.

e-max.it: your social media marketing partner
 

Vyvrácení fámy ohledně Boroviček

(1 - user rating)

 Již nějakou dobu se šíří Zbraslaví fáma o tom, že Místní úřad rozprodává Borovičky soukromníkům. Na náš dotaz, který jsme před časem osobně položili tajemníkovi úřadu Ing. Milanu Voglovi nám bylo sděleno, že Místní úřad tuto oblast Boroviček nevlastní a pokud se pozemky v Borovičkách prodávají, jde o prodej soukromé půdy. Pro zájemce uvádíme internetovou adresu, kde lze nahlížet do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.Borovičky, Praha 5 - Zbraslav

e-max.it: your social media marketing partner
 

Černá skládka v Lahovičkách

Boj o existenci černé skládky v Lahovičkách má další pokračování. Starostka Městské části Praha - Zbraslav PaedDr. Dagmar Kobylková razantními kroky pokračuje ve snaze zabránit dalšímu ukládání zeminy na soukromém pozemku a kromě trestního oznámení také požádala Policii ČR a Městskou policii o spolupráci při zabránění vjezdu vozidel na skládku a dalšímu ukládání odpadu. Konkrétní informace a oznámení naleznete na stránkách úřadu http://www.mc-zbraslav.cz/.

e-max.it: your social media marketing partner
 

Bezbariérový úřad na Zbraslavi?

Místní úřad na ZbraslaviV rámcii přípravy rozpočtu na příští rok navrhuje tajemník ÚMČ vyřešit bezbariérový přístup pro veřejnost. Konečně se totiž podařilo vyřešit problém s vlastnictví budovy, ve které úřad sídlí a tak se postupně plánuje rekonstrukce úřadu.
V zásadě jsou dvě možná řešení – venkovní výtah se zastávkami ve všech patrech i mezipatrech a nebo vybudování přepážkových pracovišť ve dvoře úřadu, na která by se přebudovaly současná kancelář KoS a garáže. Do těchto pracovišť by se posléze přestěhovaly všechny agendy, které přímo komunikují s veřejností.

Kterou variantu by si vybrali zbraslavští občané? Od vybrané varianty bezbariérového přístupu se bude celá rekonstrukce odvíjet. 

e-max.it: your social media marketing partner
 
Náš facebook
Hledání
Přihlášení
Kalendář akcí
leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nejbližší akce
Žádné události
Prodej bytu Zbraslav

http://zbraslav.info/images/stories/spojaru%20pro%20facebook_ik.jpg

PRODÁM BYT 3+1, mezonet,
96m2 + balkon 6m2, OV,
Praha 5 - Zbraslav

VÍCE INFO ZDE

Polední menu on-line

On-line jídelní lístky
zbraslavských restaurací
s polední nabídkou


DARWIN

LUBOR

NAD KRÁLOVNOU

PATIUM

PIZZA ANTONIO

ŠKODA LÁSKY

U JÁRINA

U PŘÍSTAVU

U ŽEMLIČKŮ

JÍDELNA ZŠ

Anketa
Jak se dnes máte?
 
Počasí

Počasí

Datum a čas
Spolupracující weby

zbraslavhistorie.info
Vynikající web nabitý informacemi o historii Zbraslavi, různými články, historickými zajímavostmi i fotografiemi.
*
www.praha16.cz
Noviny Prahy 16. Nezávislé noviny od roku 2002 pro Prahu 16 - Radotín, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
*
www.zamek-mnisek.cz

Internetové stránky zámku Mníšek pod Brdy. Prohlídky zámku, výstavy, akce pro děti, svatby, konference. Celoroční provoz.
*
www.prahounakole.cz
Informační a asistenční centrum pro všechny cyklisty. Podrobná cyklomapa, asistence cyklistům.
*
SouthPrague.Net
Počítačová komunitní síť, internet.
*

Cestování MHD

jizdnirady.idnes.cz
idos.cz

vyhledání spojení, jízdní řády,
kombinovaná doprava, MHD + vlaky + autobusy
*
www.dpp.cz
Dopravní podnik Praha
vyhledání spojení, aktuality, jízdní řády, omezení v dopravě, mimořádné události, zajímavost

*
www.ropid.cz
Organizace pražské
integrované dopravy

mimořádnosti v provozu, výluky, jízdní řády, mapy, zastávková tabla, tarify a ceny
*
www.cd.cz
České dráhy
vlaková spojení, e-mapa, info, jízdné a slevy, nákup jízdenek on-line, kalendář železničních akcí
*

Cestování autem

kamery.praha.eu
 Interaktivní mapa, kamery - možnost trvalého nastavení, radary, teplota vozovky, uzavítky, aktuální informace.
*
www.praha.eu
Dopravní informace Hl.města Prahy
Místa měření rychlosti, aktuální informace, dopravní omezení a uzavírky.

*
www.auto.idnes.cz
Plynulost dopravy, události, uzavírky, kamery, mapa.
*
www.zakruta.cz
Aktuální dopravní situace, nehody, uzavírky aktuální i dlouhodobé.
*
www.tsk-praha.cz

Technická správa komunikací
Nehody, kamery, zasílání upozornění na blížící se čištění komunikací, aktuální obsazenost P+R, info pro cyklisty, hlášení poruch.

*

Pro cyklisty

mapa.prahounakole.cz
on-line mapa - cyklotrasy, uzavírky, problematická místa, MHD, stojany
*
www.praha.eu
Praha cyklistická
důležité informace, odkazy, zajímavosti

*
prazskecyklostezky.cz
vyhledávání cyklotras, popis cyklostezek, mapa
*
www.tsk-praha.cz
sčítání cyklistů, mapa, přehled cyklotras 
*

Logo Zbraslav.info

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav

er"> Zpět k aktualitám Aktuality Radnice, obecní politika