Kamera Zbraslavské náměstí

Kamera - Zbraslavské náměstí

Náhodná fotka
Kontaktní údaje

WWW.ZBRASLAV.INFO
Informační server o Zbraslavi


Redakce:


info@zbraslav.info
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.infoProvozovatel:

Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 info@zbraslav.info

IČ: 26557371

Banka: 4388384001/5500

 

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav


Další informace:

Redakce a
Občanské sdružení
Zbraslav.info

Právě procházíte Aktuality Radnice, obecní politika Vše

Vše

Informace z ustavující schůze nového zastupitelstva - zastupitelstvo, radnici i občany čekají změny

(12 - user rating)
Zasedání zastupitelstva, MČ Praha - Zbraslav, 24.11.2014Vážení a milí,
chtěla jsem ještě včera večer pro vás sepsat, co všechno se dělo na ustavující schůzi zastupitelstva, ale zjistila jsem, že už to je sepsáno jinde, tak jen sdílím. Za sebe můžu navíc říct, že účast občanstva byla hojná, takže nestačily židle a zájemci sledovali dokonce jedání z chodby a že následné pohoštění a možnost setkání pro všechny zúčastněné - zastupitele i "obecenstvo" byl výborný nápad, jen škoda, že se někteří zastupitelé vzdálili příliš brzy.   B. Ž. 

Článek ze stránek uskupení 100 ProZbraslav z 24.11.2014: 

Zastupitelé se uvol(n)ili: ZÍTRA ZAČÍNÁME!

Na ustavujícím zasedání se kromě 16 ze 17 členů zastupitelstva sešlo k naší velké radosti mnoho z vás, zbraslavských občanů. Byli jste svědky poměrně klidného jednání, na němž místy napjaté chvíle střídala i zábava. Důležitý je ale výsledek: Zbraslav má od dnešního dne novou starostku, dva místostarosty, městkou radu, zastupitele, Kontrolní a Finanční výbor, odhlasovala se i změna jednacího řádu a jedno malé překvapení…

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Dnes, v pondělí 24.11. od 17 hodin se sejde nové zastupitelstvo, na programu budou kromě jiného volby do vedení obce

(6 - user rating)

Obě žaloby na zbraslavské volby byly zamítnuty, nové zastupitelstvo se sejde 24. listopaduProtože obě žaloby, které byly podány ohledně komunálních voleb na Zbraslavi, byly zamítnuty, byl zvolen termín zasedání nového zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav. Nové zastupitelstvo se sejde v pondělí 24. listopadu od 17.00 v Městském domě, U Malé řeky 3. Na programu bude např. slib nových zastupitelů, volba volební komise, Rady MČ nebo Finančního a Kontrolního výboru.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Proč ještě nebyla svolána schůze nově zvolených zbraslavských zastupitelů?

Jak uvádí server Pravá Praha, v zákonné lhůtě totiž byly podány dvě odvolání ohledně výsledku komunálních voleb na Zbraslavi:

Žalující: Veronika Bláhová, Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a neplatnost volby kandidátů.

Žalující: Natálie Kadlecová, Neplatnost voleb MČ Praha-Zbraslav.

Více na http://www.pravapraha.cz/cs/clanek/volby-v-praze-napada-27-zalob

e-max.it: your social media marketing partner
 

V pondělí 27.10.2014 bude zbraslavská radnice pro veřejnost uzavřena

POZOR, v pondělí 27.10. 2014 bude zbraslavská radnice uzavřena.
www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/uzavreni-umc-praha-zbraslav-492cs.html 

e-max.it: your social media marketing partner
 

Současné situace na Zbraslavi ohledně "kauzy Subterra" si všimli i v Lidových novinách

1410LidovkyZbraslavNa portálu Lidovky.cz byl uveřejněn 22. října článek, který zmiňuje současnou zbraslavskou kauzu "Subterra", kdy byla prodloužena smlouva o pronájmu již končící Radou MČ Praha - Zbraslav (více zde). Své názory v článku vyjadřují jak zastupitelka Zbraslavi Ing. Zuzana Vejvodová, tak dosluhující starosta Ing. Aleš Háněl, MBA.

Celý článek k přečtení zde: http://www.lidovky.cz/.    

e-max.it: your social media marketing partner
 

Prodloužení provozu firmy SUBTERRA - další sporné rozhodnutí Rady MČ Praha – Zbraslav

(14 - user rating)

Znak MC Praha ZbraslavRada ve složení Aleš Háněl, Filip Toušek (Nezávislí), Soňa Hasenkopfová (ČSSD) jednala 8. 10. 2014 o prodloužení provozu zařízení staveniště firmy Subterra  v ulici Nad Kamínkou, i když stávající provoz byl povolen až do 31. 12. 2014. Rada rozhodla o prodloužení povolení provozu o tři roky, tedy do 31. 12. 2017. Zápis z rady byl na webu MČ uveřejněn 16. 10. 2014.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

100pro Zbraslav děkuje

(10 - user rating)

100pro Zbraslav - logoDěkujeme, že jste svým hlasem podpořili 100pro Zbraslav

Věřili jsme naší vizi a nabídli ji Zbraslavi. Opravdu ohromná byla pak naše radost, že se nám podařilo oslovit Vás a získat Vaši důvěru. Právě díky ní jsme to dokázali! Děkujeme, že věříte 100pro Zbraslav. Důvěry, kterou do nás vkládáte, si velmi vážíme a vnímáme ji jako zavazující. Zároveň nám dává energii pustit se do práce. V současné době již pracujeme na přípravě ustavujícího zasedání nového zastupitelstva a chystáme zároveň nejdůležitější kroky tak, abychom od prvního dne mohli začít v plném tempu. 

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Co čeká Zbraslav a zastupitelstvo po volbách?

(6 - user rating)

Znak MC Praha ZbraslavV současné době běží desetidenní lhůta pro podávání stížností na platnost voleb. Pokud nikdo stížnost nepodá, bude muset stávající starosta svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů od konce této desetidenní lhůty. Na ustavujícím zasedání zvolení zastupitelé Městské části Praha – Zbraslav složí zastupitelský slib a poté se budou konat volby - ze 17 zvolených zastupitelů se volí členové pětičlenné rady – starosta/ka, místostarosta/ka a ostatní členové rady. Ke zvolení každého z nich bude na Zbraslavi zapotřebí 9 hlasů ostatních zastupitelů, přičemž není vyloučeno, aby kandidát hlasoval sám pro sebe.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Výsledky jednání na radnici ohledně výskytu divočáků na Zbraslavi

(5 - user rating)

Znak Městské části Praha ZbraslavInformace ze stránek MČ Praha - Zbraslav, Odboru místního hospodářství: Dne 28. 8. 2014 se uskutečnila schůzka zástupců Městské části Praha - Zbraslav, Městské policie hlavního města Prahy a Mysliveckého sdružení Jíloviště ve věci provedení možných opatření pro omezení výskytu černé zvěře v intravilánu obce.

Byl domluven společný dlouhodobý postup složený z jednotlivých navržených opatření:

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Zbraslavská radnice opět varuje před divočáky

Ilustrační foto. Divočáci na Zbraslavi, PrahaDůležité upozornění na zvýšený výskyt divokých prasat:  Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti z důvodu soustavně se zvyšujícího počtu divokých prasat, která se vyskytují v zástavbě. Převážně v lokalitách Borovičky, Belveder a v prostoru za provozovnou Lidl venčete své psy pouze na vodítku. Dále Vás žádáme, abyste zajistili své nádoby na odpad před zvířaty. Dbali na úklid ovoce, které padá na trávníky v okolí Vašich nemovitostí a v žádném případě divoce žijící zvířata nekrmili!

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Reakce na úvodník předsedy redakční rady ZN Karla Tejkala

(14 - user rating)

Byli jsme požádáni o uveřejnění reakce pana Košana na úvodník zastupitele Karla Tejkala v aktuálních Zbraslavských novinách:

Tušil jsem, když jsem v červenci napsal na zbraslav.info článek o ponižování autorů kritických článků ve Zbraslavských novinách, že se na mou hlavu snese hněv. Tentokrát je z pera samotného předsedy redakční rady a "nezávislého" zastupitele Karla Tejkala.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Starosta a jeho slovo, sliby a realita

(17 - user rating)

Dříve bylo ve společnosti zvykem věřit danému slovu. Bylo na něj spolehnutí. V dnešní, sice svobodnější, ale o to méně přehledné době je těžší zjistit, kdo si zaslouží naši důvěru a podporu.

Před třemi lety, v r. 2011, jsem psala tehdy novému panu starostovi Aleši Hánělovi otevřený dopis, kterým jsem reagovala na dosti nečekaný vyhazov čtyř místních neziskovek z objektu č. 1227 v Žabovřeské ulici. Obávala jsem se, zda budou tyto společnosti schopny pokračovat ve své činnosti. Dvě z nich, jmenovitě rodinné centrum Pexeso a skautský oddíl Uragan, pracují s dětmi a mládeží a nebylo jasné, zda je budou moci stovky zbraslavských dětí  a mladých lidí dále navštěvovat. Další dvě neziskovky pak zajišťují nezbytné služby pro těžce nemocné domácí pacienty (Most k domovu) a dílny pro zdravotně postižené (Helpless), o jejich nezbytnosti také není pochyb.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Netransparentní rozhodnutí Rady MČ Praha - Zbraslav před volbami

(27 - user rating)

Rada MČ Praha - Zbraslav rozhodovala 14. července 2014 o pronájmu květinářství u náměstí a hlídaného parkoviště u Zahradní čtvrti bez veřejné výzvy všem případným zájemcům. Místo květinářství bude banka, parkoviště bude provozovat partner radní Mgr. et Mgr. Soni Hasenkopfové. Obě rozhodnutí jsou v současnosti zveřejněna na úřední desce MČ a každý má možnost podat konkurenční nabídku do 30. července 2014. Rada učinila narychlo a netransparentně dlouhodobá rozhodnutí, která mají přesah i přes další volební období.

Zdá se, že se Rada rozhodla po 20 letech ukončit provozování květinářství v městském objektu na adrese Vladislava Vančury 631, aniž by umožnila podat současné nájemkyni, paní Yvetě Šobrové, nabídku. Bez jakékoli průhledné formy výběrového řízení se rozhodla pronajmout nebytové prostory o velikosti 107m² předem určenému zájemci, GE Money Bank, na dobu 5 let.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Skončí květinářství u Zbraslavského náměstí a bude zde banka GE Money?

(12 - user rating)

Rada Městské části Praha - Zbraslav se rozhodla dát výpověď květinářství u Zbraslavského náměstí a bez jakéhokoliv výběrové řízení pronajmout prostory GE Money Bank. Je to škoda, květinářství nám to tu hezky oživovalo, teď tu bude další banka a ještě víc aut :-(. A ještě větší škoda je, že květinářství zřejmě skončí, protože nemám náhradní prostory.  B. Žemličková

 • Zápis z jednání Rady MČ z 14. 7. 2014
 • Sdělení záměru - pronájem nebytových prostor v BD Vl. Vačury č.p. 631 
 •  Požádala jsem o vyjádření ohledně této kauzy zastupitelku Ing. Zuzanu Vejvodovou, tady je její odpověď:

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  Poradna pro podnikatele dnes od 16 do 18 hodin

  (2 - user rating)

   

  Dnes, ve středu 16.7.2014 od 16 do 18 hodin se koná v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Zbraslav bezplatné odborné poradenství z oblasti vzniku a rozvoje podnikání, ale i v otázkách účetnictví a daňové optimalizace.

  Více informací zde: www.mc-zbraslav.cz/.  

  e-max.it: your social media marketing partner
   

  Osobní útoky ve Zbraslavských novinách

  (45 - user rating)

  Fascinuje mne, s jakou pravidelností se stává, že napíše-li někdo do Zbraslavských novin článek, který je kritický vůči současnému vedení radnice, i vůči nám všem zastupitelům, obvykle se jako náhodou objeví několik rozhořčených spoluobčanů, kteří píší příspěvky, které autora či v posledním případě autorku článku dehonestují. Nemám nic proti tomu, abychom s názory kohokoli polemizovali. Každý má mít právo vyjádřit souhlas či nesouhlas.

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  Dojmy z 23. zasedání Zastupitelstva MČ

  (9 - user rating)

  1404UzemniPlanZbraslavVe středu 25. 6. 2014 proběhlo v Městském domě na Zbraslavi zasedání zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

  Jak Vás již informovali Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister, Dagmar Kobylková, Petr Košan a Filip Gaspar ve článku "O ZBRASLAVI CHCEME ROZHODOVAT SAMI", mělo zastupitelstvo mimo jiné vzít na vědomí a schválit práci dobrovolné neformální skupiny občanů, kteří vypracovali vstupní data pro IPR Praha (Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy).Tento bod byl nejdříve projednán na radě MČ dne 11. 6. 2014, kde rada vzala na vědomí práci občanů, ale trvá na tom, cituji ze zápisu: „že 'Rozvaha o území městské části' jako oficiální stanovisko MČ, bude použito také jako podklad pro územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy, a musí být dle §89, odst. 1d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, projednáno na zastupitelstvu MČ“. 

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 25.6.2014

  Znak Městské části Praha ZbraslavVe středu 25. června 2014 od 17 hodin se koná 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Zbraslav v Městském domě, U Malé řeky 3. Projednávat se bude například výběr generálního projektanta na přestavbu základní školy, Relax sport centrum (Modrá kostka), Rozvaha o území městské části Praha - Zbraslav, navýšení rozpočtu, zrušení výboru pro MŠ, pronájmy a duplicita pozemků. Program a pozvánka ZDE.

  Informace pro zájemce o prostudování materiálů pro jednání zastupitelstva:  Materiály jsou zveřejněny podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 60, odst. 3 a na základě Jednacího řádu MČ Praha-Zbraslav, což znamená 7 dní před konáním zasedání ZMČ. Naleznete je v dolní části stránky www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/samosprava/zastupitelstvo/ v souborech ke stažení.

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  Jaké jsou plány zbraslavské rady (A. Háněl. F. Toušek, S. Hasenkopfová) v Lahovičkách?

  (18 - user rating)

  V současné době je předkládán městským částem Radotín, Chuchle a Zbraslav a také Magistrátu hlavního města záměr pronájmu pozemků podél Vltavy od soutoku s Berounkou až k Mostu Inteligence. Žadatelem je „Svaz pro využití poldru Vltavy Lahovice, zapsaný spolek“, datum vzniku 03/2014. Separátní jednání o netransparentních pronájmech bez jasného účelu a garancí nejsou správným začátkem jakéhokoliv projektu.

  Co je účelem pronájmu pozemků, se ze zápisů zbraslavské rady nedozvíme.

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  O Zbraslavi chceme rozhodovat sami

  (13 - user rating)

  1404UzemniPlanZbraslavRádi Vás informujeme, že se na výzvu ke spolupráci při zpracování Rozvahy o území městské části, která je podkladem pro aktualizaci Strategického plánu, přihlásili občané Zbraslavi, Lahovic i Lahoviček a vznikla tak dobrovolná pracovní skupina. Děkujeme všem, kteří se do práce zapojili a věnovali jí svůj čas. Vážíme si jejich názorů.
  V prvním kroku se jednalo o pojmenování různých jevů (struktura města, krajina, sociální aspekty, komunitní život atd.)  na území MČ a to ve třech úrovních - hodnoty současného stavu, problémy a nedostatky, potenciály pro rozvoj. Základem práce v této fázi byl sběr a zpracování dat, která budou podkladem k diskuzi o současném stavu – hodnotách a problémech, a k plánování budoucí podoby městské části - potenciálech.

  e-max.it: your social media marketing partner

  Celý článek...

   

  Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha - Zbraslav za rok 2013

  Zpráva o výsledku hospodaření, rozvaha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztrát, fondy, zůstatky, přehled o změnách vlastního kapitálu, peněžní toky, přehled o pohybu dlouhodobého majetku - to vše na webu Městské části Praha - Zbraslav zde: www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/uredni-deska/zaverecny-ucet-za-rok-2013-350.html 

  e-max.it: your social media marketing partner
   
  Více článků...
  Náš facebook
  Hledání
  Přihlášení
  Kalendář akcí
  duben 2018
  Po Út St Čt So Ne
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6
  Nejbližší akce
  Žádné události
  Prodej bytu Zbraslav

  http://zbraslav.info/images/stories/spojaru%20pro%20facebook_ik.jpg

  PRODÁM BYT 3+1, mezonet,
  96m2 + balkon 6m2, OV,
  Praha 5 - Zbraslav

  VÍCE INFO ZDE

  Polední menu on-line

  On-line jídelní lístky
  zbraslavských restaurací
  s polední nabídkou


  DARWIN

  LUBOR

  NAD KRÁLOVNOU

  PATIUM

  PIZZA ANTONIO

  ŠKODA LÁSKY

  U JÁRINA

  U PŘÍSTAVU

  U ŽEMLIČKŮ

  JÍDELNA ZŠ

  Anketa
  Jak se dnes máte?
   
  Počasí

  Počasí

  Datum a čas
  Spolupracující weby

  zbraslavhistorie.info
  Vynikající web nabitý informacemi o historii Zbraslavi, různými články, historickými zajímavostmi i fotografiemi.
  *
  www.praha16.cz
  Noviny Prahy 16. Nezávislé noviny od roku 2002 pro Prahu 16 - Radotín, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
  *
  www.zamek-mnisek.cz

  Internetové stránky zámku Mníšek pod Brdy. Prohlídky zámku, výstavy, akce pro děti, svatby, konference. Celoroční provoz.
  *
  www.prahounakole.cz
  Informační a asistenční centrum pro všechny cyklisty. Podrobná cyklomapa, asistence cyklistům.
  *
  SouthPrague.Net
  Počítačová komunitní síť, internet.
  *

  Cestování MHD

  jizdnirady.idnes.cz
  idos.cz

  vyhledání spojení, jízdní řády,
  kombinovaná doprava, MHD + vlaky + autobusy
  *
  www.dpp.cz
  Dopravní podnik Praha
  vyhledání spojení, aktuality, jízdní řády, omezení v dopravě, mimořádné události, zajímavost

  *
  www.ropid.cz
  Organizace pražské
  integrované dopravy

  mimořádnosti v provozu, výluky, jízdní řády, mapy, zastávková tabla, tarify a ceny
  *
  www.cd.cz
  České dráhy
  vlaková spojení, e-mapa, info, jízdné a slevy, nákup jízdenek on-line, kalendář železničních akcí
  *

  Cestování autem

  kamery.praha.eu
   Interaktivní mapa, kamery - možnost trvalého nastavení, radary, teplota vozovky, uzavítky, aktuální informace.
  *
  www.praha.eu
  Dopravní informace Hl.města Prahy
  Místa měření rychlosti, aktuální informace, dopravní omezení a uzavírky.

  *
  www.auto.idnes.cz
  Plynulost dopravy, události, uzavírky, kamery, mapa.
  *
  www.zakruta.cz
  Aktuální dopravní situace, nehody, uzavírky aktuální i dlouhodobé.
  *
  www.tsk-praha.cz

  Technická správa komunikací
  Nehody, kamery, zasílání upozornění na blížící se čištění komunikací, aktuální obsazenost P+R, info pro cyklisty, hlášení poruch.

  *

  Pro cyklisty

  mapa.prahounakole.cz
  on-line mapa - cyklotrasy, uzavírky, problematická místa, MHD, stojany
  *
  www.praha.eu
  Praha cyklistická
  důležité informace, odkazy, zajímavosti

  *
  prazskecyklostezky.cz
  vyhledávání cyklotras, popis cyklostezek, mapa
  *
  www.tsk-praha.cz
  sčítání cyklistů, mapa, přehled cyklotras 
  *

  Logo Zbraslav.info

  Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

  Znak Městské části Praha - Zbraslav

  er"> Zpět k aktualitám Aktuality Radnice, obecní politika Vše