10. zasedání zastupitelstva 29.2.2012 a návrh rozpočtu MČ Praha Zbraslav na rok 2012

(1 - user rating)

Znak Městské části Praha ZbraslavPozvánka na 10. řádné zasedání zastupitelstva MČ Praha Zbraslav, které se koná ve středu 29. února 2012 v 17 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3.
Na programu bude kromě kontroly usnesení z minulých zasedání návrh rozpočtu Městské části Praha Zbraslav na rok 2012, směna pozemků, odsvěření vodohospodářského majetku a zásady a postupy při zadávání a kontrole veřejných zakázek. Závěr zasedání je vyhrazen pro interpelace a diskuzi s občany. Odkazy na všechny potřebné dokumenty ke stažení a podrobnější informace například o novém jednacím řádu zasedání zastupitelstva nebo rozpočtu naleznete dále v našem článku.

Na 9. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav byl přijat nový jednací řád zasedání. Celý jej naleznete na webu MČ v části Samospráva - zastupitelstvo. Novinkou je zejména rozdělení "interpelací" na část "pro zastupitele" a část "pro občany". Na jednání zastupitelstva jsou pro obě části vyhrazeny půl hodiny (1 hodina celkem). Souhrnné informace o tom, jak se interpelace podávají, naleznete například zde.

Návrh rozpočtu naleznete na webových stránkách Úřadu Městské části Praha - Zbraslav ve složce Úřední deska. V souboru Rozpočet naleznete jak navrhované částky, které jsou potřebné na investiční akci, tak i navrhovanou finanční spoluúčast městské části či výši požadované dotace. Na první straně je přehled navrhovaných investic, na druhé straně rozpočtové příjmy, na třetí až sedmé straně rozpočtové výdaje. Na konci dokumentu jsou vyčísleny celkové příimy a příjmy po konsolidaci. V Komentáři najdete podrobnější komentář k navrhovaným investicícm, rozpočtovým příjmům a výdajům.

Dokumenty ke stažení:
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu
Komentář k rozpočtu

Zápisy a audiozáznamy z dřívějších jednání Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav


Zdroj:

http://www.mc-zbraslav.cz
http://oii.zbraslav.info

e-max.it: your social media marketing partner