Rezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce

(0 - user rating)

Rezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce - Petra Hamrská, Praha ZbraslavRezignace na členství v komisi pro Životní prostředí a vzhled obce

Na základě důkladného zvážení mého několikaletého působení v oblasti zlepšení čistoty, pořádku a životního prostředí na Zbraslavi a po zhodnocení minimálních úspěchů, které bylo v této oblasti na Zbraslavi dosaženo, jsem se rozhodla z Komise pro životní prostředí a vzhled obce vystoupit.

Nevidím dlouhodobě ze strany Úřadu MČ výrazný posun ke zlepšení situace v rámci pořádku a nechci proto nadále setrvávat v komisi, kde se mi má snaha a vynaložená energie jeví jako marná. Po několikaleté zkušenosti již nemám chuť se věnovat zápisům z jednání o stejných a stále se opakujících problémech, jejich formální kontrole, neustálými urgencemi a čekáním na zodpovězení dotazů či splnění úkolů úřadu. Má představa o aktivní občanské spoluúčasti a pozitivním posunu v rámci komunálních problémů čistoty obce zůstala nenaplněna.

Petra Hamerská

e-max.it: your social media marketing partner