Mlha tady, mlha tam...

(13 - user rating)

... mlha, kam se podívám. Parafráze populární dětské písničky snad nejlíp vystihuje stav informování veřejnosti o jednání radnice. Programové prohlášení rady v lednu  deklarovalo transparentní fungování úřadu, kvalitní komunikační politiku a prověrku všech uzavřených smluv. Formulace sice vágní, ale přesto dostatečná k tomu, abychom ji mohli porovnat se skutečností. Výčet všech mlžených případů by přesáhl rozsah stručné informace a tak se  omezíme jen na ukázku několika typických příkladů.

Dne 8.12 2010 schválila rada výzvu k podání nabídky na objemovou studii rekonstrukce budovy ÚMČ. V příloze výzvy je uvedeno 6 firem, kterým bude výzva doručena. V lednu 2011 rada rozhoduje na základě doporučení výběrové komise, že zakázka bude svěřena firmě, která nebyla mezi oslovenými firmami.       
Proč byl vybrán dodavatel, který podle zadání neměl být ani osloven, v čem byly jeho přednosti, jaké byly nabídky všech zúčastněných firem a kdo byl ve výběrové komisi?

Po propuštění právníka ze služeb úřadu, bylo vypsáno výběrové řízení na externí právní službu. Po uplynutí lhůty po podání nabídek rada rozhoduje o uzavření smluv nikoliv s jedním, ale se dvěma právníky. Proč se porušilo zadání a místo jednoho právníka se vybrali dva, v čem spočívá výhodnost tohoto řešení, kolik přišlo nabídek a s jakými cenami, jaké bylo složení výběrové komise?

V průběhu jara došlo k výměně druhé nejdůležitější osoby ve vedení obce – tajemníka. Na veřejnost se tato informace dostala jen tím, že se změnilo jméno ve struktuře úřadu na webových stránkách. Kolik občanů, vůbec zaregistrovalo tuto změnu! Jaké byly důvody pro výměnu tajemníka, jakým řízením nebo kým byl nový tajemník vybrán, kolik bylo uchazečů,  jaké vize o svém působení na Zbraslavi nový tajemník má, co budou jeho priority?

5.1.2011 rada schválila výzvu na výběrové řízení na DTP zpracování Zbraslavských novin. Její znění mělo být v příloze, ta však chybí. Žádná další informace o osudu tohoto výběrového řízení s již neobjevila.

1.6. 2011 rada schválila zásady pro vydávání Zbraslavských novin s odkazem na jejich znění v příloze zápisu. Příloha opět chybí.

Snad to jako ukázka stačí i když nezmiňujeme všechny zamlžené případy jako např. výběr úklidové firmy, sportovní areál pod Havlínem, ani daleko závažnější případy jako Relax Sport Centrum, nebo trestní oznámení starosty na členku kontrolní komise.
Aby nedošlo k chybné interpretaci smyslu tohoto článku. Nechce zpochybňovat správnost rozhodování rady v uvedených případech, ale pouze upozorňuje na nedostatečnou informovanost veřejnosti o důvodech pro taková rozhodnutí rady. Informační vakuum svádí k pochybnostem a různým spekulacím o jejich správnosti. To nepřispívá k nastolení, radou slibované, kvalitní komunikační politiky.

A jak se náš zamlžený obzor líbí vám? Jste pro průhledné řízení obce, nebo nechcete radní kontrolovat?

e-max.it: your social media marketing partner