Neoficiální přepis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2011 - aktualizováno

(14 - user rating)

Na stránkách  RC Pexeso je níže uvedený neoficiální přepis opatřen komentářem, zájemci si tento okomentovaný přepis mohou přečíst ZDE.

Exkluzivně Vám přinášíme neoficiální přepis, z mimořádného zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 30.3.2011. Hlavním tématem zasedání bylo mateřské školství na Zbraslavi.

Přehled navrhovaných usnesení a jejich výsledek:

I.
a) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ stáhnout výpovědi v objektu č.p. 1227 - s termínem ihned.
 Návrh nebyl přijat

Kratkodobé řešení, které bude odvislé od počtu opravdu přihlášených žáků:


b) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ pokračovat v přípravě investiční akce rozšíření MŠ Eliška, ale při přípravě umožnit zastavení této akce před samotnou realizací. Dále vejít v jednání se soukromými MŠ o možném využití jejich kapacit a finančních podmínek pro takovou spolupráci. O řešení krátkodobých potřeb rozhodnout na základě počtu přihlášených žáků na příštím jednání zastupitelstva MČ.
 Návrh byl přijat


Dlouhodobé řešení:

c) protinávrh: Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ rozpracovat níže zmíněné varianty dlouhodobého řešení mateřského školství v pracovní skupině a předložit ke schválení zastupitelstvu MČ. Jedná se zejména o: Nová školka v areálu Nad Parkem nebo Slunečního města, dále MŠ Ottova - přístavba či navýšení kapacity, MŠ Matjuchinova - odkup a rekonstrukce či přístavba, Klubovna - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, kontejnerová školka.
 Návrh nebyl přijat

c) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ rozpracovat níže zmíněné varianty dlouhodobého řešení mateřského školství v pracovní skupině a předložit ke schválení zastupitelstvu MČ. Jedná se zejména o: Nová školka v areálu Nad Parkem nebo Slunečního města, dále MŠ Ottova - přístavba či navýšení kapacity, MŠ Matjuchinova - odkup a rekonstrukce či přístavba, Klubovna - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, objekt č.p. 1227 - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, kontejnerová školka.
 Návrh nebyl přijat


II.
a) Zastupitelstvo MČ pověřuje Radu MČ zajistit v co nejbližším možném termínu co nejvýhodnější pronájem MŠ Matjuchinova, přičemž nájemní smlouva bude definována na základě stanovení horizontu, ve kterém bude koncepčně rozhodnuto o dalších dlouhodobých krocích.
 Návrh nebyl přijat

b) protinávrh: Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ posoudit a rozpracovat zejména níže zmíněné varianty dlouhodobého řešení mateřského školství v pracovní skupině složené ze zastupitelů a zástupců občanských sdružení a předložit ke schválení zastupitelstvu MČ. Varianty: Nová školka v areálu Nad Parkem nebo Slunečního města, MŠ Ottova - přístavba a navýšení kapacity, MŠ Matjuchinova - odkup, rekonstrukce a přístavba, Klubovna - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, objekt č.p. 1227 - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, kontejnerová školka.
 Návrh nebyl přijat

b) Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ posoudit a rozpracovat zejména níže zmíněné varianty dlouhodobého řešení mateřského školství v pracovní skupině složené ze zastupitelů a předložit ke schválení zastupitelstvu MČ. Varianty: Nová školka v areálu Nad Parkem nebo Slunečního města, MŠ Ottova - přístavba a navýšení kapacity, MŠ Matjuchinova - odkup, rekonstrukce a přístavba, Klubovna - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, objekt č.p. 1227 - výpověď nájemní smlouvy a rekonstrukce, kontejnerová školka.
 Návrh byl přijat

 

Upozornění: Tento přepis není oficiální a může se od výsledné oficiálního přepisu odlišovat.

e-max.it: your social media marketing partner