Prohlídka stavby „Rekonstrukce lesoparku Belveder“. Nutná rezervace!!!

(0 - user rating)

Belveder - rekonstrukce. Praha 5 - Zbraslav, 2015Městská část Praha - Zbraslav si Vás dovoluje pozvat na prohlídku stavby „Rekonstrukce lesoparku Belveder“, která se uskuteční dne 24. 6. 2015. Stavbou Vás provede autor projektu Ing. Ondřej Hofmeister a zástupce zhotovitele stavby Swietelsky stavební, s. r. o.
Vzhledem k tomu, že musíme dodržovat podmínky bezpečnosti práce na staveništi, je počet skupiny návštěvníků omezen na 20 osob. Na prohlídku je proto nutné přihlásit se e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 23. 6. 2015 do 18:00.
Prosíme Vás, abyste tuto skutečnost respektovali.


termín prohlídky: 24. 6. 2015
čas: 19:00 - 20:00
místo setkání: lesopark Belveder, hlavní vstup do lesoparku od ulic K Interně a U Prádelny
povinné vybavení: pevná obuv

Poučení  BOZP:
Návštěvníci vstupují na staveniště na vlastní nebezpečí za doprovodu průvodce a jsou povinni dbát jeho pokynů. Před samotným vstupem na staveniště budou návštěvníci poučeni o bezpečnosti pohybu po staveništi. Poučení stvrdí svým podpisem v prezenční listině.

Městská část Praha - Zbraslav

Zdroj: http://www.mc-zbraslav.cz/aktualne/prohlidka-stavby-rekonstrukce-lesoparku-belveder-695cs.html

e-max.it: your social media marketing partner