Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav

(13 - user rating)

Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav
V Praze 10. března 2011

starosta MČ Praha – Zbraslav
pan Aleš Háněl

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože mě velmi překvapila a znepokojila výpověď neziskovým organizacím (Rodinné centrum Pexeso, skautské středisko Uragan, společnost Helpless a občanské sdružení Most k domovu) z objektu v ulici Žabovřeské 1227.

 


Už léta je na Zbraslavi upozorňováno na rostoucí počet dětí, a tedy na nedostatečné kapacity mateřských školek, v minulých letech proto došlo k nástavbě MŠ Nad Parkem, pak vznikla MŠ Eliška v budově dolní školy, přibyly třídy soukromé školce Opus, nedávno byl zvýšen počet přijímaných dětí do tříd mateřských školek.
Je dobře, že i současné vedení naší městské části se tímto problémem zabývá, i když teď asi nejde o navyšování počtu míst ve školkách, ale spíš o řešení situace kolem MŠ Matjuchinova.
Je jistě správné hledat řešení, důležité je však zvážit různé varianty a vybrat pro obec, pro školku i pro nás všechny tu nejlepší.
Podle Vás, pane starosto, je tedy opravdu nejlepší varianta ta, která počítá s přestěhováním MŠ Matjuchinova do prostor, kde teď fungují výše uvedené neziskové organizace? Před pár lety byla z této budovy z důvodu špatného technického stavu a kvůli narušené statice vystěhována služebna Policie ČR a Zvláštní škola. To jsou podle Vás vyhovující prostory pro mateřskou školku?
Od radnice naší městské části bych také čekala spíše pomoc a podporu organizacím, které u nás působí, které pracují pro nás, pro naše děti i pro rodiče. Není snad nutné vyjmenovávat vše, co pro nás dělají, ale aspoň stručně můžeme shrnout, že zajišťují volnočasové aktivity, vzdělávací programy, akce a přednášky pro všechny věkové kategorie, navštěvují je stovky dětí (a rodičů), vytvářejí příležitosti pro setkávání, a tím i prostor pro soužití nás všech tady na Zbraslavi. Občanské sdružení Most k domovu pak zajišťuje domácí zdravotní a hospicovou péči a společnost Helpless pracuje s lidmi se zdravotním a tělesným postižením. Nedovedu si představit, že by nadále na Zbraslavi neměly působit…
Jak je tedy možné, že při hledání míst pro děti z mateřské školky je obec rozhodnuta jít cestou výpovědi a vystěhování těchto organizací ze současných prostor, což povede k omezení jejich činnosti?  Navíc velmi náhle, bez jakéhokoliv upozornění, bez možné diskuze, bez spolupráce při hledání jiných řešení, bez zájmu…
Ve středu 9. 3. 2011 se v Pexesu konala  diskuze na toto téma, byli zváni i zastupitelé naší MČ, bohužel ani Vy ani jiný člen rady MČ Praha - Zbraslav jste nepřišli vysvětlit Vaše rozhodnutí, vyslechnout si naše dotazy, hledat jiné cesty. Zaráží mě to, protože jste právě Vy sliboval radnici otevřenější a dostupnější všem, komunikující s námi, obyvateli Zbraslavi.
Slyšela jsem hodně dětí, jak malých předškoláků, tak školáků, jak se ptají, co bude dál. Ptají se, jestli zavře Pexeso… A jestli děti z Uraganu budou zase muset chodit na schůzky k těm zpustlým domům u lesa na Havlíně… Ptají se, proč to tak musí kvůli školce být. Co dětem i nám rodičům, pane starosto, na to odpovíte?
Nemyslíte, že na Zbraslavi je dost místa pro všechny? Že je špatné řešení to, které škodí jiným? Nemůže tady na Zbraslavi fungovat otevřená a komunikující radnice spolu se všemi školami (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a se všemi dalšími organizacemi? Není lepší mezi sebou podporovat spolupráci než zasívat rivalitu?
Zbraslav zůstane malou bezvýznamnou městskou částí, pokud se nenaučí zapomenout „na křivdy z mládí“, pokud se mezi sebou budeme hádat a handrkovat, pokud nás budou politici více omezovat než podporovat, pokud ta spousta aktivních lidí, kteří tu působí, ztratí chuť pro Zbraslav něco dělat…
Věřím, pane starosto, že i Vy máte zájem na spolupráci s ostatními, že si vážíte práce jiných, že nechcete ničit, co jiní vytvořili a vytvářejí. Věřím, že i Vy chcete vytvářet, a věřím, že i Vám se to podaří.
Proto věřím, že hledáte i jiné řešení pro MŠ Matjuchinova, a to takové, které naši obec obohatí a nikomu neuškodí, a že tedy přehodnotíte unáhlené rozhodnutí o výpovědi zmiňovaných organizací z objektu v Žabovřeské ulici.

S přátelským pozdravem

Klára Vítů

 


Poznámka redakce: Tento otevřený dopis zaslala paní Vítů také přímo panu starostovi a panu Tejkalovi do Zbraslavských novin.

e-max.it: your social media marketing partner