Výsledky jednání na radnici ohledně výskytu divočáků na Zbraslavi

(5 - user rating)

Znak Městské části Praha ZbraslavInformace ze stránek MČ Praha - Zbraslav, Odboru místního hospodářství: Dne 28. 8. 2014 se uskutečnila schůzka zástupců Městské části Praha - Zbraslav, Městské policie hlavního města Prahy a Mysliveckého sdružení Jíloviště ve věci provedení možných opatření pro omezení výskytu černé zvěře v intravilánu obce.

Byl domluven společný dlouhodobý postup složený z jednotlivých navržených opatření:

1. MČ Praha - Zbraslav osloví ŘSD a TSK o možnosti oplocení vybraných úseků komunikace Strakonická v oblasti Zbraslavi - opatření proti migraci zvěře z polí v okolí Lipenců.

2. MČ Praha - Zbraslav připraví ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Jíloviště prořezávku porostu v zanedbané části za provozovnou Lidl na pozemcích svěřených ke správě Městské části. Vlastníci ostatních pozemků budou ke stejnému kroku vyzváni. Toto opatření by mělo vést k omezení možnosti úkrytu zvěře v dané lokalitě.

3. Městská policie zvýší dohled v místech, kde dochází pravidelně k přikrmování zvěře - především v lokalitě zahrádkářské kolonie Na Baních a v lokalitě u provozovny Lidl.

4. Myslivecké sdružení Jíloviště zváží instalaci mechanické zábrany proti migraci zvěře na hranici k. ú. Zbraslav (Na Baních u obory).

5. Po podzimní údržbě podrostu v Lesoparku Belveder, která bude provedena především se zaměřením na omezení možností úkrytu a v případě, že toto opatření nebude účinné, bude proveden myslivci pokus o vytlačení zvěře z Belvederu. Bez ohledu na účinnost prořezání podrostu v Belvederu budou na hranici cesty v Kamínce a v rokli v Borovičkách instalovány nové pachové odpuzovače.

6. Od 1. 9. 2014 začne Myslivecké sdružení s vnaděním zvěře a s intenzivním lovem černé zvěře v lokalitě Borovičky a v okolí malé obory u vysílačky

7. Městská část Praha - Zbraslav a Myslivecké sdružení Jíloviště povedou jednání se společností Kámen Zbraslav o možnosti lovu zvěře i na pozemcích, které má ve vlastnictví nebo v nájmu tato společnost.

8. Myslivecké sdružení Jíloviště ve spolupráci s obcemi Mníšeckého regionu provede i v letošním roce na podzim koordinované rozsáhlé naháňky na honebních pozemcích v honitbě Jíloviště.

Pevně věříme, že navržená opatření povedou v dohledné době k zlepšení situace.

Zároveň ale vyzýváme občany, aby i svojí činností pomohli k řešení vzniklé situace. Především Vás vyzýváme, abyste divoce žijící zvířata nekrmili. Prase divoké je inteligentní a rychle učenlivé. Pokud si již zvykne na pravidelný přísun potravy z Vašich rukou, tak se jen velmi těžko ze zástavby vyhání. Je potřeba zajistit, aby prase nemělo v intravilánu obce klid se skrývat a samozřejmě snížit potravinovou nabídku.

Závěrem si dovolíme zmínit některá doporučení Mysliveckého sdružení. V případě pohybu v místech s pravděpodobným výskytem se chovat „hlučně“ aby prase mělo dostatek času zaznamenat, že se někdo blíží a nebylo naráz překvapeno. V případě, že se s prasaty ve městě potkáte, snažte se udržovat od zvířat bezpečnou vzdálenost, zvířata nedráždit, ale nechovat se tiše. Může pomoci zvíře odehnat zvukovým projevem, například tleskáním. Zásadní výzva se týká pejskařů. V oblastech, kde se dá předpokládat střet se zvěří, voďte své psi na vodítku.


Příloha Jednání o omezení stavu prasat divokých ve Zbraslavi.docx


Zdroj: www.mc-zbraslav.cz 

e-max.it: your social media marketing partner