Starosta a jeho slovo, sliby a realita

(17 - user rating)

Dříve bylo ve společnosti zvykem věřit danému slovu. Bylo na něj spolehnutí. V dnešní, sice svobodnější, ale o to méně přehledné době je těžší zjistit, kdo si zaslouží naši důvěru a podporu.

Před třemi lety, v r. 2011, jsem psala tehdy novému panu starostovi Aleši Hánělovi otevřený dopis, kterým jsem reagovala na dosti nečekaný vyhazov čtyř místních neziskovek z objektu č. 1227 v Žabovřeské ulici. Obávala jsem se, zda budou tyto společnosti schopny pokračovat ve své činnosti. Dvě z nich, jmenovitě rodinné centrum Pexeso a skautský oddíl Uragan, pracují s dětmi a mládeží a nebylo jasné, zda je budou moci stovky zbraslavských dětí  a mladých lidí dále navštěvovat. Další dvě neziskovky pak zajišťují nezbytné služby pro těžce nemocné domácí pacienty (Most k domovu) a dílny pro zdravotně postižené (Helpless), o jejich nezbytnosti také není pochyb.

Pan starosta mi tenkrát odpověděl, že je nutné nahradit ztrátu MŠ Matjuchinova, že radnice hledá vhodné náhradní prostory pro uvedené společnosti a že se velmi intenzivně věnuje objektu Žabovřeská 1227, který ve velmi krátké době potřebuje rekonstrukci - plné znění čtenáři najdou v ZN 4/2011 na 7. straně (Pozn.red.: ZN jsou ke stažení přímo zde: 2011/04 duben nebo v archivu). A v dalším článku těchto ZN pak silnými slovy nastínil situaci kolem MŠ Matjuchinova jako školky ve squatu s hrozícím vystěhováním dětí možná hned následující měsíc!

Velmi dobře jsem chápala problém s nedostatečným počtem míst ve školkách, protože i já jsem tento problém před pár lety s dcerami řešila. Je to velmi tíživá situace, kdy nevíte, zda se můžete vrátit do práce, nebo v lepším případě řešíte, kde si Vaše děti udělají přátele a budou se cítit více doma – u nás na Zbraslavi, nebo spíš v Radotíně, v Modřanech, na Smíchově? Má štěstí každé dítě, které může chodit do školky v místě bydliště. Nikdo tehdy nerozporoval nutnost řešit školku (zvláště pokud MŠ Matjuchinova měla mít problémy v objektu nepatřícímu obci), ale pouze způsob, jak a kdy se neziskovky měly vystěhovat a zda nebyla možná jiná řešení. I petice Pexesa žádala alespoň o pozdržení výpovědi ze Žabovřeské.

Stav po třech letech? MŠ Matjuchinova se nikam nestěhovala, Žabovřeská 1227 je prázdná a chátrá, z výstavby později projektované nové MŠ sešlo, Pexeso i Uragan praskají ve švech v náhradních prostorách, spousty místních dětí stále nejsou přijímány do MŠ a situaci nevyřeší ani narychlo připravovaná přístavba MŠ Ottova.

Co mě však tenkrát zneklidnělo nejvíce, to byl způsob, jakým k tomuto vyhazovu došlo. K vystěhování mělo dojít dříve, než se vůbec začalo s projektováním přestavby, radnice se nechtěla zabývat peticí a i můj otevřený dopis byl zodpovězen silnými a alibistickými slovy. Jako by bylo něco špatného na tom, že se ptám. Co je tak zvláštního na tom, že se lidé zajímají o dění kolem sebe? A pokud se občan na něco dotazuje, lze mu přece pravdivě odpovědět. Pokud se něčeho obává, je možné mu to vysvětlit. A i pokud něco kritizuje, je možné se hájit poukázáním na to, co bylo vykonáno (pokud něco vykonáno bylo), případně proč to nelze. Ale s upřímností a bez zakrývání vlastních neúspěchů za útočná či pozornost odvádějící slova.

Už dlouho je rodičům menších dětí jasné, že problémy s kapacitou v místních školkách se přelijí do základní školy. Teď, pár měsíců před volbami, radnice urychleně plánuje přistavovat školu, projektování během prázdnin (to lze stihnout?), stavba během školního roku. Máme dobrou školu, děti se často dostávají na víceletá gymnázia, nezaslouží si spolu se svými pedagogy dobře projektovanou a kvalitně provedenou dostavbu školy? Zaslouží. Škoda, že až v ukrutném tempu půl roku před volbami.

V souvislosti s tím je smutné muset znovu připomínat zoufale špatný stav chodníků a ulic a neřešený stav náměstí, který vždy silněji dolehne na rodiče žáků 4. a 5. třídy, jejichž děti po skončení školy, bez družiny, nemají jinou možnost, než si chvíli hrát a honit se právě tam, když čekají na svůj autobus. Neslibovali také naši zastupitelé TOP09 práci na jeho změně?

Vedení města se přece potřebuje lépe věnovat plánování, není možné řešit všechny tyto situace takto živelně, nebo je stále odkládat. O to více se podivuji, že na posledním zasedání zastupitelstva nebyl díky hlasu pana starosty projednán bod Rozvaha o území MČ Zbraslav. Jedná se o dokument, zpracovaný třemi desítkami místních dobrovolníků, který pomáhá lepšímu využívání a směřování rozvoje městských částí a slouží jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu Prahy. Na toto první zpracování by měla navázat aplikace, zapojující širokou veřejnost do úvah o strategickém plánu v naší městské části a v dalším kroku jeho tvorba. Jaký důvod má náš pan starosta, aby zdržoval projednání a následné odeslání tohoto dokumentu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy? Je to jeho tolik zmiňovanou nechutí k projektům a plánování? Nebo je to jeho vědomé přehlížení názorů občanů, kteří Rozvahu místo radnice sestavili ve volném čase?

Unavuje mě neschopnost současného vedení radnice, neochota komunikovat a spolupracovat, jejich neplněné sliby i jejich neupřímná slova. My, normální občané Zbraslavi, jejich možní voliči, dáváme přednost tomu, když je vedení obce složené z lidí slušných, schopných, uvážlivých, odpovědných, co jednají s rozmyslem, umí pracovat a hlavně spolupracovat, mají zkušenosti a netrpí různými předsudky, třeba jako, že lidé v neziskových organizacích si vydělávají velké peníze a tedy mají na komerční nájem. Potřebujeme ve vedení obce takové lidi, co si váží práce jiných, zvláště té dobrovolné, a snaží se i v problémových situacích jednat racionálně, odpovědně a slušně. A oceníme takové osobnosti, které umí přiznat svou chybu a poučit se z ní.

Nebudeme-li totiž vyžadovat po svých zastupitelích plnění daných slibů, dobře odvedenou práci a slušnost v jednání, těžko můžeme toto vše pak vyžadovat po svých dětech. Tak, jak se chováme my dospělí, a lidé ve vedení obce nás v tom viditelně a všem na očích reprezentují, tak se budou chovat i naše děti a dnešní mladí. Jsme jim vzorem, v dobrém i špatném.

Přeji všem kandidátům do říjnových voleb hodně dobrých vizí, praktických a splnitelných cílů, síly k jejich plnění a hlavně upřímnosti a slušnosti! Za sebe mohu slíbit, že se je budu snažit pilně sledovat a po zásluze podporovat, či kritizovat. 

Pěkné léto všem upřímně přeje

Klára Vítů, nekandidující
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScripte-max.it: your social media marketing partner