Netransparentní rozhodnutí Rady MČ Praha - Zbraslav před volbami

(27 - user rating)

Rada MČ Praha - Zbraslav rozhodovala 14. července 2014 o pronájmu květinářství u náměstí a hlídaného parkoviště u Zahradní čtvrti bez veřejné výzvy všem případným zájemcům. Místo květinářství bude banka, parkoviště bude provozovat partner radní Mgr. et Mgr. Soni Hasenkopfové. Obě rozhodnutí jsou v současnosti zveřejněna na úřední desce MČ a každý má možnost podat konkurenční nabídku do 30. července 2014. Rada učinila narychlo a netransparentně dlouhodobá rozhodnutí, která mají přesah i přes další volební období.

Zdá se, že se Rada rozhodla po 20 letech ukončit provozování květinářství v městském objektu na adrese Vladislava Vančury 631, aniž by umožnila podat současné nájemkyni, paní Yvetě Šobrové, nabídku. Bez jakékoli průhledné formy výběrového řízení se rozhodla pronajmout nebytové prostory o velikosti 107m² předem určenému zájemci, GE Money Bank, na dobu 5 let.

Ačkoli nabídka banky působí výhodně, kdy se zavazuje k renovaci pronajatých a částečně i společných prostor bytového domu (opravy fasády, výměny portálů), je postup Rady zcela neetický. Navíc je také v rozporu s doporučením Finančního výboru zastupitelstva. Ten jednoznačně doporučil „vyvěsit co nejdříve záměr pronájmu těchto prostor pro další období s tím, že musí dojít k posouzení nabídek dle zásad řádného hospodáře a k posouzení společenského zájmu. U nabídek pronájmu by měl být brán v potaz návrh výše nájemného, návrh případných investic do objektu a využití prostor v zájmu občanů MČ.“ Je zcela zřejmé, že v dolní části Zbraslavi bude paní Šobrová obtížně hledat prostory velikostí i atraktivitou obdobné. Neumožnění podání konkurenční nabídky kterýmkoli případným zájemcem a přednostní určení jiného zájemce, který v současnosti na Zbraslavi má provoz zajištěn v neveřejném objektu, je vůči dlouholeté zbraslavské podnikatelce neuvěřitelný projev arogance ze strany Rady MČ. S ohledem na skutečnost, že v současné době je na úřední desce MČ sdělen záměr (č.j. 1672/2014/OMH), doporučujeme všem zájemcům o lukrativní prostory v blízkosti Zbraslavského náměstí podat do 30.7. konkurenční nabídku, která by měla být výhodnější než ta, která byla ze strany MČ netransparentně připravena. Banka nabídla rekonstrukci fasády bezpochyby i z toho důvodu, že je k tomu nucena i plánovanou montáží bankomatu. Z tohoto pohledu musí k případným dalším nabídkám Rada přistupovat a nebrat zřetel na investice, které jsou nutné k provozování samotné podnikatelské činnosti.

Dalším rozhodnutím Rady, které budí pochybnosti, je rozhodnutí o pronájmu části pozemku č.p. 1314/78 v k.ú. Zbraslav o výměře 2 536 m2. Na tomto pozemku je v současnosti provozováno hlídané parkoviště. Nachází se pod Zahradní čtvrtí v ulici Nad Kamínkou. V dubnu letošního roku informoval úřad současný provozovatel parkoviště, pan Hála, že nadále již parkoviště provozovat nebude. Rada bez hlubší rozvahy a diskuse se zastupiteli či veřejností rozhodla, že tento rozlehlý pozemek bude nadále sloužit jako parkoviště. Místo diskuse, zda parkoviště je opravdu to, co daný pozemek využívá a zhodnocuje nejlépe, přichází radní s jasným rozhodnutím. Zároveň Rada zcela nepochopitelně požádala současného provozovatele, aby za sebe našel náhradu. Místo zveřejnění záměru pronajmout pozemek jakémukoli zájemci za co nejvýhodnějších podmínek. Pan Hála byl úspěšný a zájemce našel. Nabídku pronajmout si na 5 let pozemek zaslal pan Ing. Rostislav Přibyl. Pan Přibyl je funkcionářem ČSSD na Zbraslavi, předsedou naší Dopravní a bezpečnostní komise (která se naposledy sešla v květnu 2013), ale také je zvoleným zastupitelem MČ Praha 15 a také tam je členem výboru pro dopravu a bezpečnost. Jeho vazby zahrnují i další městské části, což potvrzuje skutečnost, že je vedoucím odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 5. Skutečnost, že i v tomto případě Rada rozhodla pronajmout parkoviště bez veřejné poptávky předem určenému zájemci (č.j. 2009/2014/OMH), je zvláštní i z toho úhlu pohledu, že pan Přibyl je dlouholetým (nejen politickým) partnerem zbraslavské paní radní Hasenkopfové (ČSSD). I v tomto případě je nutné upozornit případné zájemce na možnost podat nejpozději do 30. 7. 2014 konkurenční nabídku, která by měla být vyšší než nabízených 33,20 Kč/m2/rok.


Dagmar Kobylková, Petr Košan (ODS)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner