O Zbraslavi chceme rozhodovat sami

(13 - user rating)

1404UzemniPlanZbraslavRádi Vás informujeme, že se na výzvu ke spolupráci při zpracování Rozvahy o území městské části, která je podkladem pro aktualizaci Strategického plánu, přihlásili občané Zbraslavi, Lahovic i Lahoviček a vznikla tak dobrovolná pracovní skupina. Děkujeme všem, kteří se do práce zapojili a věnovali jí svůj čas. Vážíme si jejich názorů.
V prvním kroku se jednalo o pojmenování různých jevů (struktura města, krajina, sociální aspekty, komunitní život atd.)  na území MČ a to ve třech úrovních - hodnoty současného stavu, problémy a nedostatky, potenciály pro rozvoj. Základem práce v této fázi byl sběr a zpracování dat, která budou podkladem k diskuzi o současném stavu – hodnotách a problémech, a k plánování budoucí podoby městské části - potenciálech.

Účastníci pracovní skupiny předložili své názory a poznatky o naší městské části. Následně proběhla schůzka, kde byly vysvětleny případné nesrovnalosti, a byla zpracována tabulka jevů pro zapracování do webové aplikace. Zaznamenané jevy nejsou nijak korigovány, případné nejednoznačné či protichůdné postoje jsou uvedeny v textových komentářích, stejně tak jevy, které se v jednotlivých úrovních překrývají.

Pro zpracování má velký význam co nejširší tým zpracovatelů a spolupráce samosprávy a občanů. Starosta MČ Praha – Zbraslav neinicioval zpracování Rozvahy a pracovní skupiny se stejně jako ostatní radní nezúčastnil. Korektní je podotknout, že účast MČ je nepovinná a práce na dokumentu je zcela dobrovolná. Přislíbil alespoň zajistit přenesení dat do webové aplikace pracovníky úřadu. Rozvaha bude projednána na 23. Zasedání ZMČ dne 25. 6. 2014.

Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister, Dagmar Kobylková, Petr Košan, Filip Gaspar


Materiál předkládaný na 23. zasedání ZMČ
je pro veřejnost dostupný na webu MČ 7 dní před zasedáním Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav v dolní části stránky www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/samosprava/zastupitelstvo/ v souborech ke stažení.


Více informací můžete najít:

 

 

 e-max.it: your social media marketing partner