Jaké jsou plány zbraslavské rady (A. Háněl. F. Toušek, S. Hasenkopfová) v Lahovičkách?

(18 - user rating)

V současné době je předkládán městským částem Radotín, Chuchle a Zbraslav a také Magistrátu hlavního města záměr pronájmu pozemků podél Vltavy od soutoku s Berounkou až k Mostu Inteligence. Žadatelem je „Svaz pro využití poldru Vltavy Lahovice, zapsaný spolek“, datum vzniku 03/2014. Separátní jednání o netransparentních pronájmech bez jasného účelu a garancí nejsou správným začátkem jakéhokoliv projektu.

Co je účelem pronájmu pozemků, se ze zápisů zbraslavské rady nedozvíme. Po zjištění, že rada vyvěsila záměr pronájmu 8 464 m2 pozemků, které jsou ve správě MČ Praha - Zbraslav jedinému předem určenému zájemci – Svazu, na 15 let za cenu 10 Kč za m2 za rok, se podařilo na Zbraslavi vyhradit rozhodnutí o pronájmu zastupitelstvu. Zajímavou reakci pana starosty si můžete poslechnout na zvukovém záznamu z posledního zasedání ZMČ.

Proces však pokračuje dál. Rada opět doporučuje Zastupitelstvu pronájem schválit a opět bez jakéhokoliv vysvětlení. Při hlubším pátrání jsme zjistili, že se jedná o rozsáhlém stavebním projektu v záplavové oblasti a že Svaz „má zájem odstranit povodňové a ekologické zátěže předmětných pozemků, zlepšit protipovodňová opatření a následně pak využít plochu pro sportovně-relaxační centrum“.

Ano, území je dnes zničeno černými skládkami a starými ekologickými zátěžemi. Ale o to víc je nutné řešit celý prostor široké oblasti soutoku Vltavy a Berounky jako jeden celek, k čemuž se zbraslavské zastupitelstvo zavázalo v březnu letošního roku. Rozumný zastupitel musí hlasovat proti pronájmu. Minimálně do doby, než budeme mít jasnou studii včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a bude jasné, že záměry žadatele jsou v souladu s požadovaným rozvojem městské části. Rada však koná jinak.

A jaký je názor občanů Lahovic a Lahoviček na tento projekt? Dle našich informací minimálně nejednotný. Jedná tedy Rada v zájmu svých občanů?

Zuzana Vejvodová

 

Audiozáznam z 22. mimořádného zasedání zastupitelstva MČ z 19.5.2014
www.mc-zbraslav.cz/data/kontakty/zasedani/zznam-z-1952014.mp3

Zápis z 23. jednání rady MČ z 4.6.2014:
www.mc-zbraslav.cz/data/kontakty/zasedani/rmc23.pdf

e-max.it: your social media marketing partner