Zpráva o výsledku hospodaření Městské části Praha - Zbraslav za rok 2013

(0 - user rating)

Zpráva o výsledku hospodaření, rozvaha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztrát, fondy, zůstatky, přehled o změnách vlastního kapitálu, peněžní toky, přehled o pohybu dlouhodobého majetku - to vše na webu Městské části Praha - Zbraslav zde: www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/uredni-deska/zaverecny-ucet-za-rok-2013-350.html 

e-max.it: your social media marketing partner