O Zbraslavi bez nás, nebo s námi?

(7 - user rating)

1404UzemniPlanZbraslavRozvaha o území městské části Praha – Zbraslav - pro dobrou správu města je důležité mít vizi a plán k jejímu naplnění.

Rádi bychom navázali na dobrou spolupráci při veřejné diskuzi o metropolitním plánu a dovolujeme si obrátit se na Vás i nyní. Vaše znalosti prostředí a konkrétní poznatky a problémy denního života na Zbraslavi jsou cenným příspěvkem k poznání názorů na uspořádání města a pro plánování jeho budoucnosti. Jde přeci o náš život v našem městě. V případě vašeho zájmu o spolupráci na dále uvedených dokumentech nás, prosím, kontaktujte na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Při tomto odborném procesu se IPR snaží o srozumitelnou a otevřenou komunikaci s městskými částmi, odbornou i laickou veřejností. V současné době IPR zpracovává podklady pro aktualizaci Strategického plánu Prahy a ke spolupráci přizval i jednotlivé městské části.

Více informací o institutu najdete na www.uppraha.cz .

Nyní IPR vyzval městské části ke zpracování dokument Rozvaha o území městské části. Jeho cílem je aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry v MČ. Smyslem není získat faktografická data, ale využít lokální znalost území a poznat názor a představy městské části o jejím směřování do budoucnosti. V prvním kroku se jedná o pojmenování různých jevů (struktura města, krajina, sociální aspekty, komunitní život atd.)  na území MČ a to ve třech úrovních - hodnoty současného stavu, problémy a nedostatky, potenciály pro rozvoj. Pro práci slouží poměrně jednoduchá metodika. Není nutné, aby daný dokument byl schválen zastupitelstvem či radou, ale je žádoucí, aby byl zpracován v širší skupině lidí, jejichž názory mohou být leckdy protichůdné. Dobrým výchozím podkladem je Strategický plán MČ Praha – Zbraslav, na jehož zpracování se podílela řada občanů.

Více informací najdete na www.uppraha.cz/clanek/192/pro-mestske-casti.

Bohužel pan starosta o tuto problematiku neprojevil žádný zájem a do spolupráce s IPR se nezapojil, čímž jen zopakoval svůj postoj k přípravě Metropolitního plánu v loňském roce. Vzhledem k tomu, že se opět jedná o důležité plánovací nástroje pro městskou část, požádala jsem pracovníky IPR o možnost zapojit se nezávisle na zbraslavské radnici. Toto nám bylo velmi vstřícně umožněno. Považujeme za korektní podotknout, že účast MČ je nepovinná a práce na dokumentu je zcela dobrovolná.

Zuzana Vejvodová, Dagmar Kobylková, Filip Gaspar, Petr Košan, Ondřej Hofmeister, zastupitelé MČ Praha - Zbraslav

e-max.it: your social media marketing partner