Úklid sněhu na Zbraslavi - aktualizováno

(1 - user rating)

Na Zbraslav Zasněžené Zbraslavské náměstíse přivalily další záplavy sněhu a bude zajímavé sledovat, jestli se oproti loňskému sněhovému nadělení podaří radnici udržet Zbraslav schůdnou a sjízdnou.
Dotázali jsme se na úřad, jak je naše městská část připravena na zimu a díky doporučenému dokumentu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE SPRÁVĚ MČ PRAHA-ZBRASLAV 2010 - 2011  (umístěném na radničním webu, leč špatně dohledatelnému) jsme si mohli přečíst, jak je na letošní zimu napánována údržba silnic a chodníků. V příloze u dokumentu naleznete také seznam ulic a jejich zařazení do jednotlivých kategorií. Nejdůležitější informace z tohoto dokumentu Vám předkládáme v tomto článku, celý dokument si můžete stáhnout kliknutím na odkaz pod článkem.

ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ
I. pořadí: místní komunikace dopravně důležité spojující nebo navazující na komunikace po nichž je vedena dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy či příjezdy ke zdravotnickým zařízením a místní komunikace zajišťující obslužnost školských zařízení.
II. pořadí: svažité místní komunikace III. a IV. třídy

Diskuze na www.stare.zbraslav.info ke snehove kalamite v 01-2010
ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti místní komunikace na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru při zimní údržbě komunikací:
I. pořadí od výjezdu do 4 hod.
II. pořadí od výjezdu do 12 hod.

2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti místní komunikace při zimní údržbě komunikací v celé šíři s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly:
I. pořadí od výjezdu do 48hod.
II.pořadí od výjezdu do 72 hod.
Při déletrvajícím spadu sněhu se provádí údržba podle bodu 1.

ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI NEMOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ
Stanovené časové limity k odstranění závad ve schůdnosti chodníků a ostatních místních komunikací určených pro pěší provoz při zimní údržbě komunikací:

Chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti:
I. pořadí - přístupové cesty
II. pořadí - zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací
Neudržované – chodníky na nichž se nevykonává ZÚK – komunikace zařazené do vyhlášky č. 45/1997 Sb. Hl. m. Prahy

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti
1) Schůdnost se zajišťuje v době od 7:00 do 17:00
2) I. pořadí – práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v časovém intervalu dle odst. 1) neprodleně. Jejich úhrná délka nepřesáhne 12 hodin.
II. pořadí – práce budou zahájeny v časovém intervalu dle odst. 1), po ukončení odstraňování závad na I. pořadí a ukončeny nejpozději do 17:00 hodin dne
následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti I. pořadí.
Přesný rozpis pořadí jednotlivých chodníků je nedílnou součástí PZÚ.
Závady ve schůdnosti se odstraňují v rozsahu chodníku, který slouží výhradně k chůzi.


ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Čištění místních komunikací, na kterých byla prováděna zimní údržba, se provádí po skončení zimního období tj. po 31.3. 2011. Bude –li i po tomto období pokračovat nepříznivá povětrnostní situace bude čištění zahájeno do 30 dnů po jejím ukončení.
Čištění bude ukončeno nejpozději do 31.5.2011.

http://www.mc-zbraslav.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/plan_zimni_udrzba2010_2011.pdf

e-max.it: your social media marketing partner