AKTUALIZOVÁNO! Ekologie-k smíchu alespoň na Zbraslavi!

(6 - user rating)

DSC 0514 ik14.2.2013 došel do naší redakční schránky rozhořčený e-mail se stížností a s názvem Ekologie - k smíchu alespoň na Zbraslavi! Jedná se o problémy, které jsou aktuální a s některými z nich se obyvatelé Zbraslavi vlastně potýkají dlouhodobě, proto by nás zajímalo, jak se na tyto problémy díváte vy, psát nám můžete na Facebook nebo mail. O vyjádření jsme také požádali radnici.
22.2.2013 AKTUALIZOVÁNO Dnes došla odpověď z Úřadu městské části Praha - Zbraslav

Vážený pane Dufku,
Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha - Zbraslav (OMH) Vám ke stížnosti ze dne 20. 2. 2013 sděluje následující:

Tříděný odpad
Poskytovatelem služby odvoz separovaného odpadu je na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města (MHMP), který službu objednává u Pražských služeb, a. s. O počtu nádob a četnosti svozu rozhoduje MHMP v návaznosti na rozpočtové možnosti a vytíženosti jednotlivých stanovišť. Umístění sběrných nádob je prováděno společností Pražské služby, a. s.  ve spolupráci s OMH a po schválení příslušným dopravním úřadem. Na území Zbraslavi je vyváženo sklo 1x za 6 týdnů (na několika stanovištích byla již četnost svozu navýšena na 1 x za 4 týdny), papír a plasty 2x týdně a nápojové kartony 1 x týdně. V případě opakovaného přeplňování kontrejnerů může OMH požádat MHMP o navýšení četnosti svozu nebo přidání sběrných nádob. Bohužel na území Zbraslavi připadá v úvahu jen navýšení četnosti svozu, jelikož další nádoby se na převážnou část stanovišť nevejdou. O navýšení četnosti svozu nejen v ulici Žitavského bude OMH žádat v měsíci březnu. Stav kontejnerů však nelze svádět pouze na nedostatečný počet nádob a četnost svozu. Dalším důležitým faktorem je zneužívání kontejnerů určených občanům právnickými osobami a osobami, které nemají v okolí stanoviště pobyt, ale pouze kolem něj projíždějí z víkendového pobytu na chalupě. Dalším faktem je, že ten kdo odloží odpad mimo sběrné nádoby se svým jednáním dopouští přestupku. Tento přestupek je však špatně průkazný a vymahatelnost dodržování zákona je v tomto případě komplikovaná. Záleží často jen na svědomí každého.

Odpadkové koše
Na území Zbraslavi je v současné době rozmístěno 83 odpadkových košů, které má ve správě OMH (jedná se o velké, oválné, betonové koše). U většiny z těchto košů je umístěn i stojan na sáčky na psí exkrementy. Tyto koše jsou vyváženy průběžně každý pracovní den. OMH se snaží počet svých košů každý rok navýšit s ohledem na personální a rozpočtové možnosti. O vypracování mapy umístění košů se v současnosti neuvažuje, seznam umístění košů je k nahlédnutí u OMH.

S pozdravem

Bc. Martin Šilhán
Úřad městské části Praha - Zbraslav, OMH - životní prostředí
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
tel.: +420 257 111 824, mobil: +420 774 760 931

-------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail se stížností pana Dufka z 14.2.2013

Dobrý večer.
Nedávno jsem se přistěhoval do podnájmu v ulici Žitavského. Co mně zarazilo, tak poslední týden nejsou vůbec vyváženy kontejnery na sklo na plácku u ulice "Ottova". Dnes i kontejnery na plasty též přetékaly. Nezdá se Vám to jako problém k řešení? Je tom už po několikáté, abychom předešli dohadům. Současně vnímám dost negativně NEDOSTATEK ODPADNÍCH KOŠŮ.

Jdu s pejskem a nemám kam hodit pytlík s "exkrementy" (česky řečeno s hovinkem).

Dále, proč mají zbraslavští občané platit dopravcům jízdu do kopce? Zbraslavské náměstí bylo ukončeno jako teritorium "B,0". Dle Ropidu. Ale vždyť je to pořád "Velká Praha". Nezdá se Vám to divné, že např k zastávce "U Včely" už musíte platit? Zrovna to samé např. i zastávka "Most Závodu Míru". Asi tady radnice nebojuje dost důsledně za zájmy občanů. Nezlobte se, je to můj názor. Třeba Ti, co podporovali knížete, tak si současný systém nemůžou vynachválit. To já už nedokáži posoudit. Zdejší poměry neznám. Ale, že je co napravovat, to je nabíledni.

S pozdravem

Mirek Dufek, Žitavského ul., ZBRASLAV
V Praze 14. února 2013
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

----------------------------------------------

Pro doplnění uvádím: dnes večer (15.února 2013) je stav u kontejnerů na sklo neměnný, spíše skla přibylo. Plasty i papír odvezeny. Možná by neškodilo  prostřednictvím Vaší redakce uspořádat "průzkum", jak je to s vyvážením skla, papíru i plastů.

K odpadním košům. Odpoledne jsem zahlédl koš s č.197 na náměstí (samozřejmě Zbraslavském). Kdyby ho nevysypával pracovník firmy PROSTOR, nevšiml bych si ho. Je mi jasné, že mi okamžitě někdo vpálí do hlavy, že i v ulici Žitavského jsou zelené koše i na exkrementy. Ale pejsek mi bobíska nevyrobí hned u baráku, kdyby něco. Potřebuje taky svůj čas. Snad by nebylo na škodu zveřejnit mapu všech košů ve městě, co myslíte? Pořád bojujeme s terorismem a s čistotou, ale výsledky? Jenže ruku v ruce jde i naše občanská a >policejní< lhostejnost. Zkuste někoho upozornit, že neuklidil exkrement, odhozenou plechovku od chlastu či jiný nepořádek. Pokud zůstane u slov, že dostanete vynadáno, co že jste si dovolil na občana, tak jste měli štěstí. Nebo ne?

Co se týče dopravy, firma ROPID dělá vše proto, aby z občanů vytáhla co nejvíce na dopravném. Poslední změna všech jízdních řádů v září loňského roku je důkazem. Cestujete déle a zaplatíte více na jízdném. Žádné zlepšení nenastalo. Proto poukazuji na fakt, že např. zastávka Zbraslavské náměstí je předělem pásma a kdo jede dále, už má platit. Přitom ještě další zastávky jsou stále na území MČ Zbraslav. Ukazuji hlavně na "300-stovkové autobusy", aby bylo jasno. Na jednu stranu i pochvala, ale nevím komu. Bus 129 v části Chuchle ve směru na Zbraslav přibral pár zastávek. Tleskám. Doprava je přece pro lidi.

Ještě k poznatku, že velká většina občanů volila "knížete". Neznám zdejší poměry, proto ta ironie v nadsázce. On volí knížete? Tak já taky! Takhle to probíhalo na sociálních sítích.....hmm! Snad je důležitější, aby všichni lidé se domluvili, že potřebujeme společnost, jež nám pomůže realizovat každodenní potřeby občanů. A základem je úcta k člověku i k přírodě. Příklady zaslepených fotbalových fanoušků, kteří se neštítí ničit hodnoty morální a hmotné, nejsou hodné k následování. A tady je to už bohužel i o výchově ve školách i v rodinách.

Jinak se omlouvám všem, jež jsem nestačil nadzdvihnout. Všichni máme právo svobody slova i názoru.

Přeji všem krásné chvíle a pohody v práci i odpočinku.

S pozdravem

Mirek Dufek
V Praze 15. února 2013

e-max.it: your social media marketing partner