Vyjádření starosty Zbraslavi k článku Jak za 7 dní získat vedoucí funkci na Úřadu MČ Praha – Zbraslav

(7 - user rating)


Odpověď starosty Zbraslavi Ing. Aleše Háněla ze dne 22.1.2013

Dobrý den,
rád bych reagoval na některé nepravdy a účelové manipulace, které se objevily v článku.

Důvod vyhlášení výběrového řízení byl právní, protože od roku 2009 nebyl řádný konkurz na vedoucího odboru OKV, což zákon vyžaduje. Způsob oznámení o konání výběrového řízení a doba vyvěšení probíhaly v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících. Kvalifikační podmínky byly stanoveny dle dikce tohoto zákona na tuto úřednickou pozici.

Dne 9.1.2013 jmenovala Rada MČ paní Mgr. Masnerovou vedoucí odboru. Protože nebyla jmenována druhá uchazečka Mgr. Kučerová, která vedla odbor pouze na základě dočasného pověření, vznikla tak potřeba vytvoření nového pracovního místa. Tento stav samozřejmě před rozhodnutím o výběru nelze předjímat.

Dne 14.1.2013, při projednávání rozpočtu na rok 2013, nesouhlasil finanční výbor ZMČ s vytvořením nového pracovního místa v době rozpočtového provizoria. Následně RMČ své rozhodnutí o jmenování paní Mgr. Masnerové na jednání dne 16.1.2013 zrušila a stanovila postup reorganizace dle doporučení FV viz. usnesení č. R 2 12 13. Rada MČ se bude touto situací zabývat po schválení rozpočtu na rok 2013.

Ing. Aleš Háněl, MBA
Městská část Praha - Zbraslav
Starosta městské části Praha - Zbraslav
156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
tel.: 257 111 888, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Původní článek s názvem "Jak za 7 dní získat vedoucí funkci na Úřadu MČ Praha – Zbraslav", uveřejněný dne 21.1.2013 na našem serveru:

Chtěli jste být vedoucí odboru na zbraslavském úřadě? Tak vězte, že jste propásli svoji šanci pokusit se o to.
20.12.2012 odpoledne rozhodla Rada MČ, že je nutné vypsat výběrové řízení na funkci „vedoucí Odboru kultury a vzdělávání“. V pátek 21.12.2012 byl vyvěšen na úřední desce inzerát s termínem pro podání přihlášek „nejpozději 7.1.2013 do 12 hodin“. Jako uchazeč jste tedy dostali 17 dní, z toho 10 volných nebo přímo svátečních a 7 pracovních pro získání úředních dokladů. Do Městského domu a knihovny, kde odbor sídlí, jste se mohli podívat na Silvestra do 14 hodin a snad i pan tajemník byl pro Vás na Úřadě k dispozici.

Dny, které byste chtěli věnovat formulaci svých představ o výkonu funkce, jste ušetřili, takový požadavek totiž ve výběrovém řízení nebyl. Takže stačilo doklady shrnout do desek a 7.1. dojít do 12 hodin do podatelny. Přihlášky přišly dvě.

9.1.2013 Rada na své zasedání pozvala obě uchazečky, zhodnotila jejich kvalifikační a osobnostní předpoklady a jmenovala paní Mgr. Zdeňku Masnerovou vedoucí odboru. Druhou uchazečku, paní Mgr. Kateřinu Kučerovou, která vedla odbor 3 roky, Rada ke 14. 1. 2013 zbavila pověření. 15.1. 2013 mohla tedy nová pracovnice Úřadu nastoupit do funkce.

Proč ale nová vedoucí nenastoupila? Naštěstí někteří zastupitelé a členové finančního výboru vystoupili proti takto účelově vypsanému výběrovému řízení i proti pochybení úřadu, kterým je vytvoření nového finančního závazku v době, kdy není schválený rozpočet. Uvidíme, jaký bude další vývoj.

Myslíte, že byste uspěli Vy? Asi ne. Základní kvalifikační předpoklad takto vypsaného výběrového řízení totiž zřejmě byl „nezaměstnaný/á, blízký/á radním MČ Praha – Zbraslav“.

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za Stranu zelených

(Článek naleznete také ZDE)

Poznámka redakce z 21.1.2013:
Kroky rady jsou dohledatelné v zápisech - poslední zápis v roce 2012 (Zápis č. 37/2012 a Příloha 1 k zápisu č. 37) a první zápis  v letošním roce 2013 (Zápis č. 1/2013) na adrese  http://www.mc-zbraslav.cz/samosprava/rada/zapisy/zapisy-z-jednani-rady-mc-zbraslav.html    

 

e-max.it: your social media marketing partner