Fotoreportáž - pasování zbraslavského významného stromu

(7 - user rating)

Slavnostní pasování stromu, Praha 5 - Zbraslav. Metasekvoje čínská, Vila Růže v ulici Opata Konráda.V pátek 21. září proběhla na Zbraslavi za účasti starosty Zbraslavi a občanů významná akce - slavnostní pasování stromu metasekvoje čínské, která roste nedaleko Městského domu a Divadla J.Kašky, na významný strom. Je to předstupeň k tomu, aby mohla být jmenována památným stromem Prahy. Zbraslavská metasekvoje pochází z jedné z nejstarších výsadeb v České republice a je největší v celé Praze. Dorostla zatím výšky 20 metrů, její stáří je 55 let a obvod dvojkmene měří 160 a 225 cm. Roste u vily Růže, na rohu ulic Opata Konráda, U Malé řeky a Pod Špitálem. Zasadil ji otec současného majitele vily. Akci zorganizovala dendrologická společnost z Dobřichovic spolu s Městskou částí Praha – Zbraslav.

Více fotografií z reportáže najdete ve fotogalerii Metasekvoje, významný zbraslavský strom.

 

Slavnostní pasování stromu, Praha 5 - Zbraslav. Metasekvoje čínská, Vila Růže v ulici Opata Konráda.

 Slavnostní pasování stromu, Praha 5 - Zbraslav. Metasekvoje čínská, Vila Růže v ulici Opata Konráda.    
(Více fotografií z reportáže najdete ve fotogalerii
Metasekvoje, významný zbraslavský strom)

 

Původní pozvánka na akci zde:
Pozvánka na slavnostní pasování zbraslavského stromuO pasování stromů

Pasovani Stromu, Praha 5 - Zbraslav. Metasekvoje čínská, Vila Růže v ulici Opata Konráda, Praha 5 - Zbraslav

Jde o akci sdružení Dendrologická Dobřichovice o.s., která spadá pod Českou lesnickou společnost a má v současnosti více než 70 aktivních členů nejen v České republice, ale například i na Slovensku či v Kanadě. Jde vlastně o Klub přátel známých, památných a významných stromů. Člen sdružení Ing. Pavel Kyzlík, mj. velký znalec stromů, vytipovává stromy, do té doby sice přehlížené, přesto ale zajímavé, které by byly vhodné na pasování.


zajímavosti o metasekvoji

Metasekvoje čínská je prehistorický druh stromu, původně se předpokládalo, že již zcela vyhynul a byl znovu nalezen teprve v roce 1941 v Číně. Do doby jejího objevu se mělo za to, že tento rod rostlin, žijící na konci druhohor a v třetihorách, vyhynul asi před 70 miliony let, protože byl známý pouze ze zkamenělin.  Celkem je známo asi 10 fosilních druhů metasekvojí.

Po druhé světové válce byly koncem čtyřicátých let z náhodně nalezených 1000 kusů mladých stromů a náletů nasbírána semena, z části z nich vypěstovány semenáčky a nastala akce na jejich záchranu. Byly rozesílány k pěstování botanickým zahradám a arboretům po celém světě a protože jsou mrazuvzdorné, daří se jim dobře i v české krajině. Metasekvoje dorůstají běžně výšky 35, někdy až 50 metrů, je to jehličnatý, opadavý, vlhkomilný strom a patří do čeledi Taxodiaceae - tisovcovité.

Tento impozantní strom velmi rychle roste a snadno se množí. Má pyramidální růst a je to jeden ze 3 známých pěstovaných opadavých jehličnanů. Jeho listy = jehlice jsou měkké, krátké, ploché a mají jasně zelenou barvu, která nádherně kontrastuje s načervenalým odstínem větví a borky kmene. Na podzim před opadáním jehličí mění barvu na měděně zlatou.


Co jsou "památné stromy?"

Mezi hlavní kritéria pro vyhlášení památného stromu patří stáří a vzrůst. Stromy, které se v těchto ohledech řadí na čelní příčky, jsou názornou ukázkou věku a rozměrů, jakých mohou jednotlivé druhy v optimálních podmínkách dosáhnout. Vyhlašuje je Orgán ochrany přírody, v Praze je to například Magistrát Hlavního města Prahy.

Pražské památné stromy, http://www.prazskestromy.cz/


Pražské památné stromy

Pražské památné stromy jsme našim čtenářům již přiblížili ve dvou článcích Cyklotrasa za památnými stromy vede kolem Zbraslavi a Velká vycházka za památnými stromy Cholupic, Točné a Komořan.
Více informací o všech památných pražských stromech naleznete na webových stránkách projektu www.prazskestromy.cz a na facebooku http://www.facebook.com/pages/Pražské-památné-stromy/146916971986666  


Památné stromy Prahy

Památné stromy Prahy - knihaV prosinci 2011 vyšla kniha Památné stromy Prahy (formát B5, 192 stran, křída).  V knize jsou popsány všechny památné stromy Prahy a většina z nich je vyobrazena na barevných fotografiích a perokresbách. Těžištěm knihy je soubor sedmnácti vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou památné stromy. Trasa vycházky je zachycena na ortofotomapě Prahy, takže čtenář nemůže zabloudit. Trasa číslo 14. Okolím Zbraslavského náměstí - celková délka trasy: 1,5 km, počet stromů 5.

Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace také o chráněných územích, které leží v blízkosti trasy a kromě toho uvádějí kulturně - historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území. Knihu lze zakoupit v  internetovém knihkupectví Consult.
e-max.it: your social media marketing partner