Dolnobřežanský vědecký jarmark - čtvrtek 15.5.

(0 - user rating)

1405DolnobrezanskyVedeckyJarmarkZábavné odpoledne plné her, zajímavých pokusů a experimentů vypukne ve čtvrtek 15. května 2014 ve 14 hodin v areálu Základní a mateřské školy v Dolních Břežanech. Můžete se těšit na experimenty s organizací VĚDA NÁS BAVÍ, k dispozici bude část nové expozice libereckého IQ PARKU. A to zdaleka není vše, kompletní program naleznete v přiloženém letáku Plakát - Dolnobřežanský vědecký jarmark.
Na programu budou vědecká stanoviště, na kterých budou návštěvníci akce realizovat pokusy a zábavné experimenty, které připraví organizace VĚDA NÁS BAVÍ.  Jedná se o neziskovou organizaci, která pořádá kroužky pro děti a seznamuje tak žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi. 

Návštěvníci se zde mohou seznámit s částí expozice libereckého IQ PARKU – ROAD SHOW, kterou si škola k těmto účelům zapůjčila.

Základní škola zde představí svůj projekt Badatelské výuky, který usiluje o probuzení zájmu žáků základních škol o problematiku přírodních věd. Hlavním cílem projektu je ukázat žákům ZŠ, že fyzika, chemie a matematika nás vždy a všude obklopují a ve svých aplikovaných důsledcích neustále ovlivňují naše životy. Škola připravuje i praktické ukázky Badatelské výuky, které budou probíhat na několika stanovištích.

Fyzikální ústav připravuje pro tuto akci tématické, divácky zajímavé pokusy s vědeckou tématikou.

Slavností zakončení v 17 hodin bude věnováno prezentaci všech partnerů akce, kteří představí veřejnosti plánované rozvojové projekty v regionu.

Za jednotlivé parnery akce promluví:

Ing. Věslav Michalik CSc. - starosta obce Dolní Břežany

Ing. Iva Fischerová - ředitelka Základní a mateřské školy v Dolních Břežanech

Mgr. Monika Neužilová - ředitelka MAS Dolnobřežansko

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. - vedoucí projektu ELi Beamlines

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D - vedoucí projektu HiLASE (Nové lasery pro průmysl a výzkum)

Zdroj: Dolní Břežany, http://dolnibrezany.cz 

e-max.it: your social media marketing partner