Dny otevřených dveří ve zbraslavských mateřských školkách začínají již dnes 1. dubna

(1 - user rating)

1404ZapisMS ikDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  MŠ MATJUCHINOVA, OTTOVA A ELIŠKA

1. dubna, úterý - MŠ MATJUCHINOVA, vždy od 15 do 17 hodin 
2. dubna, středa - MŠ OTTOVA, vždy od 15 do 17 hodin
3. dubna, čtvrtek, MŠ E. PŘEMYSLOVNY, vždy od 15 do 17 hodin 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ NAD PARKEM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude probíhat ve středu 2.4.2014 od 15 do 17 hod.

 

ZÁPISY DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MŠ MATJUCHINOVA, OTTOVA A ELIŠKA

Zápis je vypsán pro děti s trvalým bydlištěm na Zbraslavi, které k 31.8.2014 dosáhnou věku 3 let.

POZOR!!MŠ MATJUCHINOVA BUDE PROBÍHAT ZÁPIS I PRO MŠ OTTOVA A MŠ E. PŘEMYSLOVNY

Vydávání žádostí: 
14.4. od 13 do 17 hodin
15.4. od 13 do 17 hodin

Příjem žádostí: 
28.4. od 13 do 17 hodin 
30.4. od 13 do 17 hodin

 

MŠ Matjuchinova 698 
Ottova 919 
Elišky Přemyslovny 592

www.ms-zbraslav.wz.cz 

 

MŠ NAD PARKEM

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zápis je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha - Zbraslav, narozených do 31.8.2011.

Vydávání žádostí: 
14.4.2014 13:00 - 17:00 hod 
16.4.2014 13:00 - 17:00 hod

Příjem žádostí: 
28.4.2014 13:00 - 17:00 hod 
30.4.2014 9:00 - 12:00 hod

Tiskopisy: 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ LIST bude vydáván osobně v ředitelně školy v době vydávání žádostí a je nutné je odevzdat osobně v ředitelně školy v době příjmu žádostí. Vyplněný evidenční list musí obsahovat potvrzení od dětské lékařky.

Termín přijímání žádostí je doba rozhodná pro započetí správního řízení.

Při vydávání přihlášek rodiče předloží
- úřední doklad o trvalém bydlišti dítěte (vystavuje odbor správních agend ÚMČ Praha - Radotín)
- občanský průkaz a rodný list dítěte 
- u dítěte se zdravotním postižením písemná vyjádření škol. poradenského zařízení a pediatra
- doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákon. zástupce dítěte není-li občanem ČR
- dítě přiveďte s sebou

Výsledky zápisu:
- jména přijatých dětí pod registračními čísly budou vyvěšeny do 30 dnů od podání žádosti na dveřích školy a na webových stránkách. Registrační čísla budou přidělována při zápisu.
- zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží písemné vyjádření

Mateřská škola Nad Parkem,
Nad Parkem 1181
156 00 Praha 5 - Zbraslav

www.msnadparkem.cz 

e-max.it: your social media marketing partner