Kamera Zbraslavské náměstí

Kamera - Zbraslavské náměstí

Náhodná fotka
Kontaktní údaje

WWW.ZBRASLAV.INFO
Informační server o Zbraslavi


Redakce:


info@zbraslav.info
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.infoProvozovatel:

Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 info@zbraslav.info

IČ: 26557371

Banka: 4388384001/5500

 

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav


Další informace:

Redakce a
Občanské sdružení
Zbraslav.info

Právě procházíte Aktuality MČ Praha 16 Vše Tiskové zprávy z Úřadu MČ Praha 16 - Radotín pro rok 2013

Tiskové zprávy z Úřadu MČ Praha 16 - Radotín pro rok 2013

(0 - user rating)

Částečná omezení provozu úřadu MČ Praha-Radotín 10. a 14.10.2013 

Ve čtvrtek 10. a v pondělí 14. října bude z provozních důvodů částečně omezen provoz Úřadu městské části Praha 16.  Ve čtvrtek 10. října bude kvůli konání akce „Vítání občánků“ v dopoledních hodinách zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního na adrese Václava Balého 23/3 v Praze-Radotíně (o službu CzechPOINT a ověřování je v této době možné požádat na Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21 a u České pošty).
V pondělí 14. října nebudou po celý den k dispozici oba pracovníci Oddělení dopravy, jeden pracovník Kanceláře úřadu a jedna z pracovnic Oddělení životního prostředí, kteří dočasně pracovali v náhradních prostorách v přízemí radnice v ulici Václava Balého 23/3.

Vzhledem k tomu, že byla ukončena I. etapa opravy střechy radnice, mohou se tito úředníci vrátit zpět na svá pracoviště. Ostatní pracovnice Oddělení životního prostředí, včetně vedoucí, zůstávají prozatím v náhradních prostorách v budově nám. Osvoboditelů 21 (kde budou normálně fungovat i v pondělí 14. října). Zpět do své kanceláře v podkroví radnice (Václava Balého 23/3) se přestěhují až ve čtvrtek 24. října (kdy nebudou k dispozici zase ony).

Rozsáhlejší omezení napříč úřadem je možné očekávat v pondělí 14. října od 16.00 hodin. Dojde k tomu proto, že v jiném termínu nelze uspořádat I. zasedání okrskových volebních komisí, jejichž členy a členkami někteří z pracovníků jsou, a další se podílí na organizaci voleb. Navzdory tomu provoz všech pracovišť ÚMČ Praha 16 bude zajištěn.

Další mírné omezení lze poté očekávat 4. listopadu, kdy bude zahájena II. etapa opravy střechy hlavní budovy úřadu. V tento den se budou muset do náhradních prostor přesunout všichni pracovníci Odboru místního hospodářství, a to přibližně na tři týdny.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách městské části www.praha16.eu.

Úřad městské části Praha 16 občany prosí, aby své záležitosti přišli vyřídit pokud možno mimo tyto dny, a zároveň se jim omlouvá za způsobené obtíže.

www.praha16.eu, 9.10.2013


Přesuny pracovišť kvůli opravě střechy, 18.9.2013

Rekonstrukce střechy radotínské radnice v ulici Václava Balého 23, která byla zahájena v půli září, si během první etapy výměny konstrukcí a krytiny vyžádá přesun pracovišť zdejšího úřadu.
V pátek 20. září nebudou během úředních hodin k dispozici pracovníci oddělení dopravy a životního prostředí. V tento den se budou stěhovat do náhradních prostor. Na nových místech budou tato oddělení opět plně funkční od pondělí 23. září.  Oba pracovníky oddělení dopravy a jednoho ze životního prostředí (státní správa) občané naleznou v téže budově v přízemí, v kancelářích stavebního úřadu.

Ostatní pracovnice oddělení životního prostředí, včetně vedoucí, budou pracovat v přízemí pobočné budovy Úřadu městské části Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a. Ukončení první etapy rekonstrukce, během níž proběhne oprava střechy na jižní a východní straně budovy, se odhaduje přibližně do tří týdnů. Poté se pracovníci zmíněných oddělení vrátí do svých kanceláří a stěhovat se naopak bude pracoviště odboru místního hospodářství.
Úřad městské části Praha 16 se tímto občanům omlouvá za způsobené obtíže, ale rekonstrukce již byla vzhledem k havarijnímu stavu střechy nezbytná. Padající střešní krytina ohrožovala kolemjdoucí a do objektu opakovaně zatékalo.

 

Během 45 minut úspora 3,6 milionu, 4.9.2013 

První elektronická aukce v Radotíně přinesla vynikající výsledky, jen domácnosti ušetří na elektřině a plynu přes 3,6 milionu korun za dva roky. Další nemalou úsporu budou mít podnikatelé. 
Záměr Městské části Praha 16 připravený na letní období se zcela naplnil: díky elektronické aukci ušetří všechny přihlášené domácnosti na ceně zemního plynu (průměrně 22,17 %) a kromě jediné i všechny domácnosti na ceně elektřiny (průměrně dokonce 30,84 %).
E-Aukce se v Radotíně koncem srpna zúčastnilo celkem 299 domácností, které z celkového objemu dodávek ve výši 13 091 146 Kč ušetřily celkem 3 645 481 Kč – celková průměrná úspora je tedy 27,85 %. Některé přihlášené domácnosti budou zařazeny do aukce v následujícím měsíci z důvodu potřeby doplnění podkladů či informací – do první elektronické aukce pro jednotlivce na nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16, kterou organizovala radotínská radnice, se přihlásilo celkem 328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z Radotína) s celkem 406 odběrnými místy.
Aukce elektrické energie se zúčastnilo celkem 279 domácností, které dosáhly úspory ve výši 2 643 026 Kč, to znamená, že na platbách za elektřinu ušetří v příštích dvou letech více než 30 %. Do aukce zemního plynu se zapojilo celkem 100 domácností a ty dosáhly úspory přes 22 %, na platbách za plyn tedy ušetří více než 1 milion Kč.
„Jako třešinku na dortu připravila radnice Prahy 16 ve spolupráci s eCENTRE, organizátorem aukce, on-line sledování aukce na speciálně vytvořené webové stránce. Díky tomu mohli zájemci sledovat napínavý vývoj,“ uvádí další bonus připravený úřadem starosta Mgr. Karel Hanzlík. Rozhodnuto bylo přesně za 45 minut „podhazování“. 
Domácnosti z Radotína byly součástí celorepublikové aukce pro 3 568 domácností. Ty celkem ušetří na elektřině a plynu přes 39,6 mil. Kč. V průměru bylo dosaženo úspory ve výši 28,8 %.

Dva dny předtím se uskutečnila aukce pro podnikatelské subjekty organizované rovněž pod záštitou radnice Prahy 16 (přihlášeno bylo 24 firem s 60 odběrnými místy). Ty dosáhly neuvěřitelné průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 %. „Statistické údaje potvrzuje úspora u jednoho podnikatelského subjektu z Radotína, který za dva roky zaplatí na elektřině o 230 tisíc korun bez DPH méně než dosud,“ upřesňuje 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek.
Vítěznými dodavateli se staly v elektrické energii společnost Europe Easy Energy a v zemním plynu společnost Vemex.
V současné době připravují vítězní dodavatelé nové smlouvy o dodávkách daných komodit. Jakmile budou smlouvy pro účastníky aukce připraveny k podpisu, bude jim zástupcem organizátora aukce oznámeno přesné místo a termíny, ve kterých si budou moci smlouvy převzít. Součástí smluv bude také plná moc novému dodavateli, který na základě této plné moci podá výpověď dodavateli stávajícímu a učiní veškeré kroky vedoucí k plynulému přechodu dodávek energií.
U účastníků, kteří mají stanoven termín doručení výpovědi nejpozději k 30. 9. 2013, by se mohlo stát, že nový dodavatel nestihne zaslat výpověď stávajícímu dodavateli. Tito účastníci si musí (tak jak s nimi bylo ujednáno při podpisu mandátní smlouvy k zařazení do aukce) výpověď-žádost o ukončení dodávek svému stávajícímu dodavateli neprodleně podat sami a kopii výpovědi zaslat e-mailem na adresu organizátora: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tím zamezí případným kolizím termínů a dojde k plynulému navázání dodávek energií vítězným dodavatelem.

Přehledné výsledky aukce jsou dostupné na speciálně vytvořené webové stránce http://ecentre.cz/e-aukce/praha16

 

Praha 16 bude sledovat aukci energií on-line, 26.8.2013

Do první elektronické aukce pro jednotlivce na nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16, kterou organizovala radotínská radnice, se přihlásilo celkem 328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z Radotína) s celkem 406 odběrnými místy. Ti všichni budou moci, pokud budou mít zájem, sledovat aukci v přímém přenosu!

Jako první ovšem proběhne aukce podnikatelů, a to již zítra, to znamená v úterý 27. srpna. Toto kolo se bude týkat 24 přihlášených firem s 60 odběrnými místy.

Ve čtvrtek 29. srpna už má od deseti hodin probíhat aukce domácností, kterou bude možné sledovat na stránkách společnosti e-CENTRE, a.s. Nepůjde o kamerový přenos z aukční síně, aukce bude zobrazována pomocí speciálně vytvořených grafů a tabulek, ve kterých se mění hodnoty dosažených úspor v procentech – jedná se o průměr za všechny domácnosti v ČR. V tomto případě budou tabulky na žádost radnice sestaveny pro Radotín samostatně a přístupné budou přes proklik v titulní slide show radotínských webových stránek www.praha16.eu.

Účast v aukci Městské části Praha 16 bude nabídnuta cca 40 dodavatelským firmám včetně dominantních dodavatelů. Zúčastní se jí však jen ty, které splní přísné zadávací podmínky. Ty zahrnují mnoho povinností pro nové dodavatele, aby smlouvy byly naprosto transparentní a pro klienty výhodné. Dodavatelé, kteří se chtějí aukce zúčastnit, musí podepsat čestné prohlášení, ve kterém tyto podmínky přijímají, a před konáním samotné aukce musí také dodat vzor smlouvy, kterou budou po aukci uzavírat s klienty. Pokud jeden z těchto bodů nesplní, nejsou do aukce puštěni.

S vítězem e-aukce veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí bez jakýchkoli poplatků pořadatelská společnost e-CENTRE, a.s. V případě, že by vysoutěžená cena byla vyšší než ta stávající, nemusí účastník aukce smlouvu podepisovat a dále bude energie odebírat podle stávajících podmínek.

Radnice si od chystané aukce slibuje výrazně nižší cenu pro všechny zúčastněné, tedy podporu místních občanů v době neustálého zvyšování životních nákladů i lepší podmínky pro podnikání – hlavně drobných podnikatelů (živnostníků).

e-max.it: your social media marketing partner
 
Náš facebook
Hledání
Přihlášení
Kalendář akcí
srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Nejbližší akce
Žádné události
Prodej bytu Zbraslav

http://zbraslav.info/images/stories/spojaru%20pro%20facebook_ik.jpg

PRODÁM BYT 3+1, mezonet,
96m2 + balkon 6m2, OV,
Praha 5 - Zbraslav

VÍCE INFO ZDE

Polední menu on-line

On-line jídelní lístky
zbraslavských restaurací
s polední nabídkou


DARWIN

LUBOR

NAD KRÁLOVNOU

PATIUM

PIZZA ANTONIO

ŠKODA LÁSKY

U JÁRINA

U PŘÍSTAVU

U ŽEMLIČKŮ

JÍDELNA ZŠ

Anketa
Jak se dnes máte?
 
Počasí

Počasí

Datum a čas
Spolupracující weby

zbraslavhistorie.info
Vynikající web nabitý informacemi o historii Zbraslavi, různými články, historickými zajímavostmi i fotografiemi.
*
www.praha16.cz
Noviny Prahy 16. Nezávislé noviny od roku 2002 pro Prahu 16 - Radotín, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
*
www.zamek-mnisek.cz

Internetové stránky zámku Mníšek pod Brdy. Prohlídky zámku, výstavy, akce pro děti, svatby, konference. Celoroční provoz.
*
www.prahounakole.cz
Informační a asistenční centrum pro všechny cyklisty. Podrobná cyklomapa, asistence cyklistům.
*
SouthPrague.Net
Počítačová komunitní síť, internet.
*

Cestování MHD

jizdnirady.idnes.cz
idos.cz

vyhledání spojení, jízdní řády,
kombinovaná doprava, MHD + vlaky + autobusy
*
www.dpp.cz
Dopravní podnik Praha
vyhledání spojení, aktuality, jízdní řády, omezení v dopravě, mimořádné události, zajímavost

*
www.ropid.cz
Organizace pražské
integrované dopravy

mimořádnosti v provozu, výluky, jízdní řády, mapy, zastávková tabla, tarify a ceny
*
www.cd.cz
České dráhy
vlaková spojení, e-mapa, info, jízdné a slevy, nákup jízdenek on-line, kalendář železničních akcí
*

Cestování autem

kamery.praha.eu
 Interaktivní mapa, kamery - možnost trvalého nastavení, radary, teplota vozovky, uzavítky, aktuální informace.
*
www.praha.eu
Dopravní informace Hl.města Prahy
Místa měření rychlosti, aktuální informace, dopravní omezení a uzavírky.

*
www.auto.idnes.cz
Plynulost dopravy, události, uzavírky, kamery, mapa.
*
www.zakruta.cz
Aktuální dopravní situace, nehody, uzavírky aktuální i dlouhodobé.
*
www.tsk-praha.cz

Technická správa komunikací
Nehody, kamery, zasílání upozornění na blížící se čištění komunikací, aktuální obsazenost P+R, info pro cyklisty, hlášení poruch.

*

Pro cyklisty

mapa.prahounakole.cz
on-line mapa - cyklotrasy, uzavírky, problematická místa, MHD, stojany
*
www.praha.eu
Praha cyklistická
důležité informace, odkazy, zajímavosti

*
prazskecyklostezky.cz
vyhledávání cyklotras, popis cyklostezek, mapa
*
www.tsk-praha.cz
sčítání cyklistů, mapa, přehled cyklotras 
*

Logo Zbraslav.info

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav

er"> Zpět k aktualitám Aktuality MČ Praha 16 Vše Tiskové zprávy z Úřadu MČ Praha 16 - Radotín pro rok 2013