Padesátka na Strakonické - tisková zpráva

(0 - user rating)

Značka 50Nesmyslné dopravní opatření. Tak hodnotí prakticky všichni řidiči snížení rychlosti na „padesátku“ v některých úsecích Strakonické ulice. Radnice Prahy 16 opakovaně žádá Magistrát o změnu.
Již zhruba před rokem se v některých úsecích Strakonické silnice objevily dopravní značky snižující rychlost na nejvýše 50 km/hod. s dodatkovou tabulkou „omezení hluku“. S dotčenými městskými částmi tato opatření nebyla konzultována (Velká Chuchle, Zbraslav), jak jejich starostové opakovaně potvrdili na společných jednáních. Co je nejzajímavější, žádné jednání neproběhlo ani na půdě silničního správního úřadu pro Prahu 16, tedy Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16.

O celé věci rozhodl Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) a jeho rozhodnutí o snižování hluku v úsecích mimo obytnou zástavbu, především mezi Malou a Velkou Chuchlí, nemá zjevně větší smysl (oproti tomu dosavadní úprava v Lahovičkách, kde je zástavba těsně přimknuta k výpadovce, může místním obyvatelům pomáhat). To potvrzuje i změna značek, která od konce loňského roku už nehlásá sporné snižování hluku, ale pouze konec úseku, v němž je povolena vyšší rychlost (80 km/hod.).

Zástupci radotínské radnice opakovaně jednali vloni i letos s Magistrátem o revizi opatření, ale jediným „úspěchem“ je zmiňované přeznačení – opatření pro místně neznalého řidiče mnohem více zavádějící. Proto v dubnu 2013 zaslal starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík oficiální dopis Ing. Janu Heroudkovi, řediteli Odboru dopravních agend MHMP.

V dopise je zdůrazňováno, že cílem umísťování dopravního značení by mělo být zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jejich návrh na umístění by měl odpovídat dané dopravní situaci. Proto je žádána úprava dopravního značení tak, aby před hlukem (je-li to nutné z hlediska příslušných právních předpisů) byly chráněny pouze úseky komunikace Strakonická, kde je odpovídající zástavba. „V případě, že hluková zátěž není příčinou ukončení stanovené nejvyšší dovolené rychlosti („80“), žádáme její zachování tam, kde to nebude mít negativní dopad na bezpečnost a plynulost silničního provozu.“

Praha 16 pak přichází ještě s další možností, která by byla kompromisní a současně by přispěla k plynulosti provozu na této důležité tepně z metropole na jih: sjednocení rychlosti na 70 km/hod. Například na Strakonické v prostoru výjezdu z Lahovic směrem k Městské části Praha - Lipence je stanovená nejvyšší dovolená rychlost na 70 km/hod. a po krátkém úseku je dopravním značením opět zvýšena rychlost na 80 km/hod. V opačném směru je od Městské části Praha - Lipence nejvyšší dovolená rychlost „80“ před Lahovicemi snížena na „70“. Opakované snižování a zvyšování rychlosti v krátkých na sebe navazujících úsecích o 10 km/hod. není dle názoru radotínské radnice příliš efektivní.   

Kateřina Drmlová, úsek propagace
Kancelář úřadu městské části Praha 16
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 234 128 201
www.praha16.eu

e-max.it: your social media marketing partner