Jaká byla letošní Noc kostelů

(3 - user rating)

Noc kostelů 2012. Praha 5 - ZbraslavNa Zbraslavi se první červnový pátek konala opět Noc kostelů - v kostele sv. Jakuba Staršího a v Husově sboru. Jaká byla ta letošní? V Husově sboru byla spíše komorní, hudební a literární přednes šel ruku v ruce s výstavou obrazů. V jednu chvíli pak světlo, pronikající kulatým oknem, uskutečnilo svoje vlastní představení.

A jak o proběhlé Noci kostelů informuje zbraslavská farnost? Noc kostelů na Zbraslavi v chrámu sv. Jakuba St. svým kreativním, zajímavým programem přilákala více návštěvníků než loňského roku. A během celého večera se jich v prostorách historického kostela vystřídalo 343. O páté hodině hodině P. ThMgr. Pavel Žák přivítal první návštěvníky a večer se otevřel pobožností k Srdci Ježíšovu.

Noc kostelů 2012. Praha 5 - ZbraslavPoté následoval první blok připravený Ing. Danou Ondráškovou CSc. a prezentovaný její skupinou - čtení s úryvky ze Zbraslavské kroniky o přemyslovském rodu a založení Zbraslavi. Jednotlivé kapitoly odsazovala paní Hana Dufková krátkým varhaním předělem.
Mluvené slovo pak vystřídala hudba přičiněním pěveckého sboru Sponte Sua se svým sbormistrem Mgr. Janem Lejsalem, který přednesl církevní skladby, nejen jedny z nejstarších, ale i novější spirituály. Jednotlivé skladby komentoval sám sbormistr často svým humorným slovem. Sbor Sponte Sua je velice kvalitní pěvecké těleso a za každou přednesenou skladbu sklízelo zasloužený potlesk.
Další, druhý a závěrečný čtený blok o historii Zbraslavi, dovršil varhaní koncert MUDr. Alexandry Havlicové. V přítmí kostela s rozžatými svícemi působila varhaní hudba velmi silným emotivním dojmem. Návštěvníkům se věnovala osobně i Ing. Dana Ondrášková a svou prohlídku zaměřila na mnohá historická a umělecká díla, prioritně na obraz Madony Zbraslavské.
Noc kostelů 2012. Praha 5 - ZbraslavV pozdních večerních hodinách PhDr. Martin Šámal svou komentovanou prohlídku zaměřil na přemyslovskou historii kláštera a vyzdvihl skvostná umělecká díla zdejšího kostela, která jsou chloubou české státnosti. Na závěr celého večera opět zazněly varhaní klasické skladby v podání MUdr. Havlicové.
Noc kostelů na Zbraslavi skončila. Nelze však opomenout ty, kteří byli v pozadí běhu celého večera. Karel Rauš varhaník vyplňoval prostor mezi jednotlivými částmi programu, Petr Megela slovem uváděl celý večer a v první řadě Ing. Dana Ondrášková CSc, která celý večer programově sestavila. Děkujeme. Poděkování zaznělo i z Arcibiskupství pražského: " Nelze tuto Noc kostelů srovnávat s nocí Muzejní, protože tu připravují placení zaměstnanci. Vy to děláte zcela dobrovolně a zcala zdarma. Je obdivuhodné, že vaše aktivita, která není směrována zákony ani nařízením, která je zcela svobodná a vyvěrá z vaší ochoty a dobré vůle, přináší takové plody. Vždyť díky vám Noc kostelů ve vašich farnostech navštívilo 100 544 občanů. Ještě jednou díky vám všem."

Foto z Noci kostelů v kostele sv. Jakuba staršího viz: Fotogalerie - Noc kostelů. http://www.farnost-zbraslav.cz.

Několik fotografií z Noci kostelů v kostele Husův sbor ZDE. Informace o kostele Husův sbor.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner