Zápis dětí do logopedické školky Julie na Zbraslavi probíhají od 1.ledna

(5 - user rating)

 JULIE – denní stacionář pro seniory a školka s logopedickou péčí, Praha 5 - ZbraslavZápis dětí do mateřské školy logopedické v Praze 5 – Zbraslavi na školní rok 2014/15 probíhá průběžně od 1. ledna 2014. Od března 2014 nabízíme volná místa ve školce 2x týdně  úterý + čtvrtek dopoledne – příprava na nástup do MŠ či ZŠ. Od 1.9.2014 platí nový ceník školného. Více informací v aktualitách na www.vjednomdome.cz nebo tel. čísle 775 583 252.
Nabízíme rovněž volná místa v denním stacionáři pro seniory – a to nejen formou denního pobytu, ale i pravidelných kroužků (trénink paměti, rehabilitační cvičení apod.). Bližší informace, rozvrh kroužků na 2. pololetí a nový ceník platný od 1.1.2014 získáte na www.vjednomdome.cz  nebo tel. čísle 604 354 194.


JULIE – denní stacionář pro seniory a školka s logopedickou péčí

Byl otevřen letos v říjnu na Zbraslavi, ve vile v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 445 (vedle pošty, mapa zde). Jde o novou mateřskou školku s logopedickou péčí a zároveň s ní ve stejné budově začal fungovat denní stacionář pro seniory.

Denní stacionář Julie - často kladené otázky

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
v říjnu tohoto roku se nám podařilo otevřít denní stacionář pro seniory a školku pro děti s logopedickou péčí  JULIE. Během začínajícího provozu jsme se setkali s otázkami, které se opakovaly, a proto jsme se rozhodli na ně odpovědět veřejně.

Proč  jste spojili seniory a děti dohromady?

Myšlenkou mezigeneračního soužití jsme se inspirovali v zahraničí a zaujala nás natolik, že jsme se rozhodli pro její realizaci v českých podmínkách. Nepřicházíme přitom s ničím novým.  Vracíme se k tomu, co tady vždy bylo, tedy k tradičnímu rodinnému modelu soužití více generací pod jednou střechou. Senioři i malé děti mají své potřeby, ale v lecčem se doplňují a obohacují a především nikam nespěchají.

Naší vizí je vytvořit prostor, kde se staří lidé budou cítit užiteční a potřební a kde  budou děti čerpat z laskavosti, moudrosti a zkušeností stáří. Již první týdny provozu ukazují, že tento typ soužití skutečně funguje a neuvěřitelně obě generace motivuje.

Co to znamená denní stacionář pro seniory?

Denní stacionář pro seniory JULIE je nezdravotnické zařízení – sociální služba podle zákona 108/2006 Sb. Posláním stacionáře je denní péče o seniory od 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou podpůrnou péči,  nebo vyhledávají služby stacionáře z důvodu osamění a sociální izolace. Klienti docházejí do stacionáře denně nebo ve vybraných dnech od 7,30 do 17,30 hodin. Jde nám o to, aby se vraceli zpět k sobě domů nebo k rodinám, které o ně pečují, a nemuseli být trvale umístěni v pobytových zařízeních.

Neruší děti svým temperamentem seniory, jaký vypadá den v JULII?

Děti seniory svým temperamentem neruší, protože dům má oddělená patra. V  přízemí je stacionář a v prvním patře je školka. Ráno se setkají senioři a děti v hlavní místnosti. Hrají si spolu nebo povídají. Po ranním setkání odcházejí děti do školky  o patro výš a senioři mají svůj program – zdravotní cvičení, trénink paměti, práci s jemnou motorikou apod. Děti  se mezitím věnují běžným předškolním aktivitám (zpívání, malování, hra apod.) a práci s jazykem. Po svačině jdou děti i senioři  ven na přilehlou zahradu.  Po obědě je doba odpočinku. Senioři si čtou nebo hrají deskové hry. Menší děti odpočívají na lehátkách, větší děti jsou v jiné místnosti, kde se věnují klidným hrám. Po svačině se mohou děti setkat se seniory v hlavní místnosti nebo venku dle počasí.

Nemohou děti ohrozit zdraví seniorů a naopak?

Jako v každém jiném zařízení denní péče jsou i v JULII dodržovány základní pravidla ochrany zdraví svých klientů a není třeba se obávat vzájemného ohrožení. Podmínkou přijetí je předložená lékařská zpráva, nejsou přijímáni klienti, kteří by mohli ohrozit zdraví ostatních (duševní choroby, infekční onemocnění, bacilonosiči apod.).  Na zdraví klientů dohlíží lékařka, která je zaměstnancem zařízení.  Dětem ani seniorům není umožněno navštěvovat zařízení, pokud trpí akutním onemocněním.

Je stacionář určen všem zájemcům nebo se jedná o specializované zařízení pro lidi s poruchou komunikace?

Projekt vznikl z iniciativy sdružení, které již více než 15 let pracuje s lidmi s poruchou komunikace. Proto nabízí JULIE kromě běžné péče o seniory  i odbornou logopedickou kvalifikaci svých zaměstnanců a individuální péči osobám se získanou poruchou komunikace (afatici). Tito klienti nemusí splňovat hranici 65 let. Z důvodu mezigeneračního propojení jsou do stacionáře přijímáni klienti s maximálně I. stupněm bezmocnosti (lehká závislost).

Je školka s logopedickou péčí pouze pro děti s nějakou logopedickou vadou nebo je i pro děti, které potřebují logopedickou prevenci?

Školka s logopedickou péčí není primárně určena pro děti s logopedickou vadou. Je určena všem dětem. Prioritou této školky je práce se slovem. Pracujeme s básničkami, písničkami, vyprávěním.  Naše logopedka pracuje s dětmi jednotlivě i ve skupině. 

Musí senior nebo dítě docházet všech 5 dní v týdnu?

Ne, nemusí. U dětí doporučujeme minimální docházku 2 dopoledne vzhledem k adaptaci na kolektiv. Senioři si mohou vybrat, kdy jim docházka vyhovuje. Přihlížíme i k individuálním plánům. Vše je na vzájemné dohodě.

Můžu být jako rodič přítomen, když si dítě zvyká na školku?

Ano, podporujeme přítomnost rodiče při adaptaci na nové prostředí.  Stejně tak podporujeme i adaptační kroky u seniorů. Každý má svůj čas, kdy si zvykne být sám.

Jak je zajištěno stravování dětí a seniorů?

Obědy pro děti i seniory je dodáváno externí firmou, která je doporučena a schválena Hygienickou stanicí hl. města Prahy.

Je pobyt hrazen pojišťovnou?

Ne, pobyt seniorů ani dětí není hrazen žádnou pojišťovnou. Jedná se o soukromé zařízení  provozované Občanským sdružením pro prevenci a rehabilitaci poruch komunikace.  Senioři i děti si pobyt musí hradit sami, cena je již od 50 Kč na hodinu.  Denní stacionář je registrován jako sociální služba u Ministerstva práce a sociálních věcí. U školky v současné době žádáme o zařazení do registru škol Ministerstva školství . Pokud bude školka zaregistrována, bude její provoz od příštího školního roku částečně dotován MŠMT, což  se odrazí i na snížení  školného. Se stejnou filosofií přistupujeme i k dennímu stacionáři, kde rovněž žádáme o státní podporu.

Mgr. Lucie Kašová
Ředitelka denního stacionáře JULIE
2.12.2014


Kontakt:
JULIE – denní stacionář pro seniory a školka s logopedickou péčí
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 (vedle pošty)
156 00  Praha 5 - Zbraslav
+420 604 354 194, 775 583 252
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.vjednomdome.cz

  

http://www.vjednomdome.cz/images/vjednomdomeB.PNG

http://www.vjednomdome.cz/images/vjednomdomeB.PNG
 www.vjednomdome.cz

e-max.it: your social media marketing partner