Noc kostelů 2013 na Zbraslavi a v okolí - pátek 24.5.2013

(0 - user rating)

Noc Kostelu Praha ZbraslavZajímavá celorepubliková akce Noc kostelů proběhne letos v pátek 24. května 2013. Na Zbraslavi se uskuteční v kostele sv. Jakuba Staršího v areálu zbraslavského zámku a protože pod zbraslavskou římskokatolickou farnost spadají i mimopražské kostely, uvádíme zde také program kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kde také proběhne program v rámci Noci kostelů.

Program Noci kostelů 24. května 2013

17:00    17:05    Přivítání
17:10    17:30    Májová pobožnost, modlitba k P. Marii Zbraslavské
17:30    17:45    Hudba k poctě Panny Marie
17:45    18:45    Umělecká díla v kostele sv. Jakuba Staršího. Vyprávění o významných dílech v kostele: Madona Zbraslavská, Nanebevzetí P. Marie, díla Petra Brandla, Karla Škréty, Jana Štursy a podobně.
18:45    19:30    Varhanní hudba s komentářem. Varhanní hudbou od renesance do současnosti .
19:30    20:00    Mluvené slovo v doprovodu varhan, ukázky čtení doprovázené žalmy
20:00    20:30    Vystoupení pěveckého sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou
20:30    21:45    Přemyslovci na Zbraslavi - vyprávění s ukázkami ze Zbraslavské kroniky. Vyprávění o Přemyslovcích, cisterciáckém klášteře založeném králem Václavem II., hrobce a čtení ze Zbraslavské kroniky, za doprovodu hudby
21:45    22:20    Varhanní skladby starých mistrů, např. Kuchař, Brixi, Bach, Koželuh, Seger
22:20    23:00    Noční prohlídka kostela, zakončení Noci kostelů - umělecká díla, hrobky Přemyslovců a podobně


POZOR!!, NAVÍC PROBĚHNE v návaznosti na přednášku o Přemyslovcích a klášteře PŘEDNÁŠKA "Výklad o historii Zbraslavi jako obce, jejího rozvoje a osudu". Přednáší pan Karel Pašek. V rámci akce bude vytýčena délka a přibližná poloha bývalého gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE o historii Zbraslavi: podařilo se nám zjistit, že kniha pana Paška "Zbraslavské listy" je stále ještě k sehnání ve zbraslavském knihkupectví U Stromečku jen za 98,- Kč!! Kniha má 130 stran a dvě obrazové přílohy.
Dále je zde k sehnání kniha o historii Zbraslavi s prostým názvem "Zbraslav" za neuvěřitelných cca 25,- Kč!!
www.knihkupectvizbraslav.cz

Noc Kostelu Praha Zbraslav
Informace o kostele: Kostel stojí v areálu Zbraslavského zámku nedaleko Zbraslavského náměstí.

GPS 49°58'41.466"N, 14°23'33.266"E 

Farnost Zbraslav: www.farnost-zbraslav.cz 

Doprava:
Nejvýhodnější spojení je ze stanice Smíchovské nádraží (metro B) autobusem č. 129, 241, 243, 314, 318, 338, 361 a 390 do zastávky Zbraslavské náměstí. Jízda trvá cca 15 minut.  Autobusy jezdí v krátkých intervalech. V pozdějších hodinách přibliženě od 23. hodiny cca po 20 minutách.
Autem - parkování na Zbraslavském náměstí od 18.00 zdarma.

 

Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla

16:00    18:00    Otevřeno pro děti. Hrajeme si a poznáváme - kostel je místem pro děti
16:00    16:15    Modlitba růžence
18:00    18:30    Varhanní koncert
18:30    20:00    Izrael - biblická místa. Přednáška specializovaného průvodce na Izrael p.Haslingera
20:00    21:00    Sonitus - koncert smíšeného pěvecké sboru z Písku
00:00    00:00    Občerstvení pro unavené poutníky

Informace o kostele: Kostel je situován na mírné vyvýšenině v severní části návsi. Exteriér je volně přístupný (někdejší hřbitov byl zrušen).
Novorománský kostel postavený v roce 1857 na místě starší stavby. Jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým presbyteriem, k němuž je připojen polygonální přístavek se sakristií. K jižní stěně lodi při západním průčelí přiléhá věž.Klenba presbyteria je placková. Na západní straně plochostropé lodi kruchta. Vnitřní zařízení zčásti pochází ze staršího kostela (jehož stavební materiál je zčásti druhotně použit ve zdivu novostavby).

GPS 49°57'34.850"N, 14°28'50.984"E

Farnost Zbraslav: www.farnost-zbraslav.cz 

Doprava
bus 341, 442 - zastávka Zlatníky-Hodkovice, náves
auto: R1, sjezd na Jesenici, dál po silnici č. 101  '
Parkování u restaurace přes ulici nebo u obchodu 200 m od kostela směrem na Hodkovice.

Další kostely - nejen v okolí Zbraslavi

Další kostely v okolí Zbraslavi, které se k Noci kostelů připojily, můžete vyhledat zde: www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2013 

 

Odkazy

Stránky celorepublikové akce
www.nockostelu.cz 

Farnost Zbraslav:
www.farnost-zbraslav.cz
 

Webové stránky obce Zlatníky
www.zlatniky.cz   
www.zlatniky-hodkovice.eu  
cs.wikipedia.org/wiki/Zlatníky-Hodkovice     

e-max.it: your social media marketing partner