Kamera Zbraslavské náměstí

Kamera - Zbraslavské náměstí

Náhodná fotka
Kontaktní údaje

WWW.ZBRASLAV.INFO
Informační server o Zbraslavi


Redakce:


info@zbraslav.info
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.infoProvozovatel:

Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 info@zbraslav.info

IČ: 26557371

Banka: 4388384001/5500

 

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav


Další informace:

Redakce a
Občanské sdružení
Zbraslav.info

Právě procházíte Aktuality Historie

Historie

Sysli na hřišti, zájezdy na kolech a otisky na čele - historie zbraslavského fotbalu 1.část

Znak SK Slavoj Zbraslav, PrahaacRok 2011 byl v historii SK Zbraslav velice významný. Klub oslavil své 100. narozeniny. Jak to ale se zbraslavským fotbalem vypadalo v průběhu století? Kdy a za jakých okolností klub vznikl? Jaké soutěže hrál? Podíval se Slavoj i do zahraničí? Kdo je jeho nejslavnější odchovanec? Bylo možné, aby jediný hráč nastřílel 61 branek za rok? Kdy zbraslavští hráli zápas před zraky 2000 diváků? A co dělali sysli na hřišti? Připomeňme si časy, které jsou zaznamenané ve spoustě kapitánských knih a kronik.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Jak se žilo za Protektorátu na Zbraslavi - 2.část

(3 - user rating)

Minulé století rozhodně nebylo chudé na události. Pád Rakouské monarchie, vznik Československa, dvě po sobě jdoucí totality, návrat k demokracii a konec soužití Čechů a Slováků. To všechno byly událostí mezinárodního, nebo národního významu, se kterými nás seznamuje tzv."velká" historie, která se zabývá "velkou" politikou. Co z toho, a jak se dotýkalo obyčejných lidí a jejich každodenních starostí, s čím se trápili, nebo naopak si hlavu vůbec nelámali už "velká" historie mlčí. Nechává prostor pro "malou" historii, která mapuje "malou" politiku. Ta jediná nám může podat svědectví o tom, jak šel život na pozadí velkých historických události. Zkusme se podívat očima malé zbraslavské historie na krátké, ale významné období 20. století - německou okupaci.

Restrikcí přibývalo a šlo i o život.
•    Pozůstalým po osobách odsouzených stanným soudem k smrti, nesměly být vypláceny žádné podpory.
•    Kolaborant Hamáček oznámil gestapu ukryté zbraně zrušené městské gardy. Organizátor akce Bohumil Vejvoda byl popraven, sedm dalších bylo odsouzeno k 6 až 12 letům káznice.
•    Místní kolaborant Wunschheim se přihlásil k německé národnosti a tím získal pro sebe i svou rodinu říšské státní občanství. Jeho syn Josef, i když se odmalička považoval za Čecha, musel nastoupit službu ve Wehrmachtu. To se natolik příčilo jeho bytostnému vlastenectví, že raději volil dobrovolnou smrt.
•    Ředitel Ruského muzea umístěného v zámku, V.F.Bulgakov, byl zatčen a poslán do koncentráku.
•    V Heydrichiádě byl popraven zbraslavský občan a spisovatel Dr.V. Vančura
•    Obecní zřízenec František Říha byl zatčen gestapem. Nebyl zdaleka jediným zatčeným, ale protože musel být za něj přijat náhradník, stal se jediným jehož zatčení je dokumentováno v zápisu z jednání rady.
•    V této souvislosti je třeba ocenit odvahu bývalého starosty Václava Vejvody a několika odvážlivců, kteří riskovali život a v noci upravili sochu na pomníku na náměstí tak, že nemusela následovat pomník M.J.Husa do sběrných surovin. Byl to odvážný čin...

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Jak se žilo za Protektorátu na Zbraslavi - 1.část

(9 - user rating)

Minulé století rozhodně nebylo chudé na události. Pád Rakouské monarchie, vznik Československa, dvě po sobě jdoucí totality, návrat k demokracii a konec soužití Čechů a Slováků. To všechno byly událostí mezinárodního, nebo národního významu, se kterými nás seznamuje tzv."velká" historie, která se zabývá "velkou" politikou. Co z toho, a jak se dotýkalo obyčejných lidí a jejich každodenních starostí, s čím se trápili, nebo naopak si hlavu vůbec nelámali už "velká" historie mlčí. Nechává prostor pro "malou" historii, která mapuje "malou" politiku. Ta jediná nám může podat svědectví o tom, jak šel život na pozadí velkých historických události. Zkusme se podívat očima malé zbraslavské historie na krátké, ale významné období 20. století - německou okupaci.

Jak to začalo
Češi ztratili v březnu 1939 ze dne na den svou vlast a stali se občany vazalského útvaru Velkoněmecké Říše, nazvaného Protektorát Čechy a Morava. V něm jim byla přisouzena role občanů druhé kategorie, bez nároku na postavení srovnatelné s privilegovanými říšskými občany.
Prvním projevem nových poměrů byla okamžitá změna levostranného provozu na silnicích na pravostranný. Potom už v rychlém sledu následovaly další nařízení, která stále více oklešťovala podmínky pro život a existenci českého obyvatelstva.
Všechny vnitřní hospodářské restrikce Říše, která tehdy byla ve vrcholné fázi přípravy na válečný konflikt začaly platit i v Protektorátu. Demokratické státní zřízení republiky bylo nahrazeno nacistickou doktrínou nadřazené germánské rasy, včetně jejího nejpokleslejšího produktu, konečného řešení židovské otázky.
Nová struktura státní správy s Němci na klíčových postech, vytvořila zcela jiné existenční prostředí. Správa obce sice pokračovala zdánlivě beze změn, ale z pravomocí jí příliš nezbylo. Hlavně plnila příkazy vyšších protektorátních orgánů. Jak aktivně si při tom počínala, kontrolovaly místní pobočky Gestapa a NSDAP, za vydatné pomoci udavačů z řad německých obyvatel i českých kolaborantů.
Život v obci se tím ale nezastavil. Všední problémy, nad kterými se radnice s občany setkávala už ve svobodné republice, nezmizely. Lidé se stále rodili, umírali, ženili i rozváděli. Chodili do práce a do školy. Zdraví a stáří i v nových poměrech existenčně ohrožovalo život a sociální podpora byla nezbytností. Ztrácí a hledá se zaměstnání. Lidé si ubližují, kradou nebo pomáhají, sportují, chodí do kina nebo do hospody. Změnilo se jen prostředí, ve kterém se věci musely řešit. Že to jsou v porovnání s dějinnými událostmi maličkosti? Možná ano, ale právě z maličkosti se skládá obyčejný život.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

O co jsme přišli a co nám zůstalo - 2.část

(3 - user rating)

Pomník Jana Husa, Praha 5 - ZbraslavVe druhé části článku navážeme na období první republiky výběrem projektů z období německé okupace a éry budování socialismu.

* Válka zabránila v roce 1941 realizaci již schváleného položení druhé koleje mezi Braníkem a Vraným. Projekt už nikdo později nevzkřísil ke škodě celé oblasti, kterou trať obsluhuje.

 * Ve stejném roce byl také zrušen projekt výstavby obchvatu strakonické silnice kolem Zbraslavi. Měl být čtyřproudový a vést od Lahovic až do Strnad po vltavském nábřeží. Potom dvěma proudy lesem k Jílovišti a dvěma proudy dál vltavským údolím. Vybíralo se

mezi tímto vítězným návrhem a alternativním, který neprošel. Podle něj měl obchvat vést údolím Berounky, zhruba po trase dnešního obchvatu postaveném až daleko později. Jako oficielní důvod pro vltavskou variantu bylo uvedeno, že v zimě nebude ohrožen závějemi, nezabere polní pozemky a bude kratší. Pravým důvodem, který zůstal jen v zápisu z projednávaní a nebyl nikde zveřejněn, bylo něco úplně jiného. Tady je: " Důležité je tuto (vítěznou pozn. R.H.) alternativu obhájit, protože přeložení do údolí Berounky by bylo velkým nebezpečím pro další rozvoj města, neboť těžiště rozvoje přecházelo by k dobru obce radotínské". Chvályhodná snaha radních se už později nezopakovala a těžiště rozvoje jsme vlastním přičiněním stejně přenechali Radotínu.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Fejeton inspirovaný Zbraslaví

(5 - user rating)

Fejeton o zbraslavské samoobsluze, Copyright  PhDr. Josef Havel, CSc., http://zbraslav.infoKdyž jsme před několika týdny uveřejnili článek Jak bývala socialistická Zbraslav zásobovaná potravinami?, netušili jsme, že vzpomínka na zbraslavské obchody brzy přinese článek další. Současný ředitel Českého rozhlasu Regina a zároveň ředitel Centra regionální tvorby PhDr. Josef Havel, CSc. totiž bydlel před 25 lety právě na Zbraslavi. Bydlení zde bylo pro něj a jeho rodinu tenkrát téměř idylické - až na jednu maličkost.

Díky telefonnímu číslu, které bylo velmi podobné telefonnímu číslu místní samoobsluhy, vyzváněl jeden čas v jeho bytě poměrně intenzivně telefon a rodina Havlových musela neustále odpovídat na nejrůznější telefonické dotazy ohledně zásobování. Telefonáty byly celkem časté a tak se z rodiny Havlových stala vlastně informační ústředna. Ovšem bylo těsně před Vánoci, Josefu Havlovi došla trpělivost a když se jednou zase ptali, jestli mají přivézt ještě chleba, tak se už naštval a pravil: "Jen ho přivezte. Bereme všechen." A ze zbraslavské samoobsluhy se tak stala na Vánoce zřejmě nejlépe zásobená prodejna v okolí.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

O co jsme přišli a co nám zůstalo - 1. část

(2 - user rating)

Vážení čtenáři,
uskutečněných i neuskutečněných plánů na zvelebení Zbraslavi bylo v minulosti mnoho a rodí se stále nové i dnes. Proto se výjimečně nový článek ze zbraslavské minulosti neomezuje jen na nápady z minulého století, ale sleduje téma až do současnosti. Tím se ale rozsah článku natolik rozrostl, že jsme ho po dohodě s autorem rozdělili na 3 části, které budeme postupně zveřejňovat.
Redakce.Foto Zbraslavi

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Jak bývala socialistická Zbraslav zásobovaná potravinami?

(7 - user rating)

Zásobování  na Zbraslavi

Minulý režim důsledně zlikvidoval soukromé podnikání, tržní hospodářství a další principy "prohnilého kapitalismu" a zavedl systém "centrálně plánovaného hospodářství".  Regulační mechanismy trhu byly nahrazeny plánem a administrativními zásahy úředníků státní správy nebo funkcionářů KSČ. Ty ale nebyly motivovány jen ekonomickými, ale často i politickými záměry a proto jejich dopady na stav hospodářství byly více či méně negativní, někdy až katastrofické.

Trvalým průvodním jevem plánovaného hospodářství se stal nedostatek některého druhu zboží. Nedostatkový sortiment se s časem měnil, ale nevyhnulo se mu téměř nic počínaje od potravin, přes nepotravinářské zboží až po služby. A tak někdy sehnat svíčkovou, pomeranče, toaletní papír nebo zedníka se rovnalo výhře v loterii.

To se pochopitelně projevovalo i v jednáních rady a pléna Místního Národního Výboru ( MNV), na kterých se problémy se zásobováním také trvale řešily. Zápisy o tom, jak se s nimi dokázal MNV vyrovnávat jsou i po létech zajímavým svědectvím o době i lidech. Za pozornost stojí nejen to, jak se nedostatkový sortimentu měnil a jak byl bohatý, ale i argumentace funkcionářů, když museli nedostatky zdůvodňovat. Z široké nabídky zaznamenaných případů, alespoň pár ukázek...

V červnu 1948 se řešila stížnost na úřednice MNV, že v pracovní době konají nákupy textilu a potravin. Byl proto vydán

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Ruské muzeum na Zbraslavi

(9 - user rating)

Zbraslavský zámek z výšky, Praha 5 ZbraslavRuské muzeum na Zbraslavi

Část exodu společenské a intelektuální elity z Ruska na západ po Říjnové revoluci (1917, pozn.red.) zamířila také do Československé republiky. U nás se emigrantům dostalo všestranné podpory, která je zbavila existenčních starostí a tak se záhy mohli vrátit k tomu, co museli doma opustit. Obohacovali československé prostředí svojí účastí na kulturním, vědeckém a společenském dění. Založili vlastní instituce, orientované na zachovávání ruské historie a na podporu vzdělanosti a vědecké práce emigrantů. Krátká doba poskytovaného pohostinství za první republiky částečně skončila německou okupací. Definitivně pak po válce příchodem Rudé armády a prosovětskou politikou naší poválečné vlády. Početná komunita ruských emigrantů se rozprchla nebo jí do gulagů odvlekla NKVD. Komunismem pokřivená historie první republiky nepřipouštěla ani zmínku o ruských emigrantech a tak jejich působení bylo vymazáno z naší historické dřív, než mohlo být zdokumentováno a zhodnoceno. Dodnes zůstává bílým místem v našich dějinách. Málokdo už také ví, že Zbraslav sehrála v kulturním životě ruské emigrace důležitou roli, dokonce s mezinárodním ohlasem....

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Kdo byl kapitán Emanuel Voska a proč si ho na Zbraslavi připomínat?

(7 - user rating)

Masarykův špion Emanuel Voska (1875-1960)

Kdo byl kapitán Emanuel Voska a proč si ho na Zbraslavi připomínat?
Vyučený kamenosochař z Kutné Hory, který před rakousko-uherskou policií utekl do Ameriky. Tam se uplatnil jako novinář, úspěšný podnikatel, účastník čsl. zahraničního odboje a spolupracovník T.G.Masaryka. Organizátor kurýrního spojení mezi zahraničním a domácím odbojem. V USA Vybudoval protišpionážní síť a jako kapitán zpravodajské služby americké armády koordinoval protišpionážní služby s evropskými státy. Ve 2. světové válce americký špion a organizátor agenturní sítě v Turecku. Po návratu domů deset let politický vězeň komunistického režimu.

To všechno můžete najít o E.Voskovi ve sporadických historických pramenech. My k tomu můžeme ještě přidat, že byl také váženým zbraslavským občanem. Stopu, kterou na Zbraslavi zanechal, nám minulý režim dokonale zatajil. A nebyl sám, takových "k zapomenutí odsouzených" bylo víc. A teď je jenom na nás, abychom jejich památku vrátili zpátky do naší historie.

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Jak se na Zbraslavi hlídala mravnost a potíraly nepřístojnosti

(6 - user rating)

Ve Zbraslavských novinách vycházela od roku 2008 série článků "Jak to bylo kdysi" s epizodami z archivních dokumentů, které přibližovaly události převážně z minulého století z dnešního pohledu zajímavé, nezvyklé, někdy až kuriózní. Stávjící vedení obce, po převzetí Zbraslavských novin do své správy, v jejich vydávání nepokračuje a tak jsme se rozhodli, že budeme v sérii pokračovat na stránkách Zbraslav.info. Budeme zveřejňovat články nové a pro naše příznivce, kteří Zbraslavské noviny tenkrát nečetli, i články již dříve vydané. U těch bude zveřejněno jejich plné znění, bez krácení, které bylo nutné, aby článek nepřesáhl vymezený prostor.


Pohoršlivé a jinak mravy ohrožující chování bylo častým bodem programu jednání Rady. Protože způsobů, jak pohoršovat a nechovat se mravně si zbraslavané i hosté Zbraslavi vymýšleli stála dost, nebyla to agenda zanedbatelná.
Vítaným místem pro nepřístojnosti byly hospody. V roce 1897 "V příčině obmezení tanečních zábav, jež podle nabytého přesvědčení ku mravní a tělesné zkáze dospívající mládeže v obci zdejší působí, usneslo se zastupitelstvo, že "….každému majiteli taneční místnosti povolit zábavu pořádat jen 3x do roka s délkou max. do 2. hod po půlnoci". Že tanec v očích puritánů působil zkázu mravní, lze ještě pochopit, ale proč také zkázu tělesnou, už těžko.

Kamenickému mistru J.C. byla udělena v roce 1930 "písemná důtka, ježto prokázaně konal malou potřebu na chodník před restaurací U Procházků a na napomenutí vlastnicí domu byl hrubý".

Když v roce 1948 úmrtím J.P zaniklo oprávnění k provozu hostinské a výčepní živnosti, započal v této hospodě provozovat bez koncese hostinskou  živnost J. B. A v zápisu z jednání rady čteme. "Stěžuje se, že se (hostinec) stal útulkem hazardních hráčů a lehkých ženštin, kde se hýří do rána, bez ohledu na uzavírací hodinu."

V roce 1953 soudruh B. upozorňuje, že na hřišti Sokola, kde je správcem A.V. se hrají karty za jeho součinnosti a bude proto nutno učiniti nápravu i když by mohlo dojít k výměně správce. V tomto případě sice nešlo o hospodu, ale o pokus udělat hospodu z instituce určené především k povznesení kultury těla i ducha.

Veřejná pohoršení se páchala i mimo hospody...

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 

Test - jak dobře znáte Zbraslav? - aktualizováno

(4 - user rating)

Pohled na Zbraslav - obrázek ze stránek www.zbraslav.infoVážení čtenáři,
pro návštěvníky letošních Slavností slunce jsme měli připravený malý test  - Jak dobře znáte "svoji" Zbraslav?? Každý zájemce dostal test a anonymně jej mohl vyplnit. Dnes vám přinášíme správné odpovědi.


1.    Blízko soutoku kterých dvou řek se Zbraslav nachází?
  Vltava, Berounka
2.    V kterém roce byla Zbraslav připojena k Praze?  1974
3.    Jak se jmenuje kopec nad Zbraslaví, na kterém se nachází hřbitov s kostelíkem?   Havlín
4.    Jak se jmenuje kostel, který se nachází v areálu parku Zámku Zbraslav?  Kostel Sv.Jakuba
5.    Jak se jmenuje lesopark, který rozděluje Zbraslav na horní a dolní část?  Belveder
6.    Víte, jak se nazývá slepé (zakrnělé) rameno Berounky, které se nachází u Zámku Zbraslav?   Krňák
7.    Jaké dvě velké prodejny - supermarkety se na Zbraslavi nacházejí?  Lidl, Albert
8.    Kolik kostelů celkem Zbraslav má?  3 kostel sv.Jakuba, Husův sbor, kostel sv.Havla
9.    Zaškrtněte správnou odpověď  jak se jmenují dva vrchy, na kterých se nacházelo slavné velké keltské oppidum?      
a,  Závist         b, Hradiště          c, Točná          d, Šance
(http://zbraslav.info/o-zbraslavi/mistopis-zbraslavi/87)
10.    Napište čísla alespoň 4 autobusů, které na Zbraslav jezdí.   129, 165, 241, 243, 314, 318, 338, 361, 390, 507
11.    Vyjmenujte alespoň 3 akce pro veřejnost, které se na Zbraslavi pravidelně konají.
    Např.: Masopustní bál, Dětský karneval, Zbraslavský žebříček - taneční soutěž, Zbraslavská osma - jarní část, Dětský den, závod historických velocipedů Jíloviště - Zbraslav, Slavnost Slunce, Zbraslav - Jíloviště závod automobilových veteránů do vrchu, O zbraslavskou loutku, Vejvodova Zbraslav, Všestranný pes Zbraslavi, Kaškova Zbraslav, Zbraslavský běh , Zbraslavské Vánoce
12.    Víte jméno českého krále nebo královny z rodu Přemyslovců, jejichž ostatky se nacházejí v hrobce v areálu zámeckého parku?
V neděli 23. června 1991 byly uloženy v nově zbudované hrobce v kostele sv. Jakuba ostatky posledních Přemyslovců: lebka krále Václav II., lebka královny Elišky Přemyslovny. Další informace se dozvíte v tomto článku: http://zbraslav.info/o-zbraslavi/ulozeni-ostatku-premyslovcu
13.    Zaškrtněte správné jméno prvního opata cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi u Prahy:       a, Konrád z Erfurt neboli Zbraslavský    b,  Petr Žitavský

e-max.it: your social media marketing partner
 

Poznejte slavné vily na Zbraslavi

(4 - user rating)

Pohled na Zbraslav, Vltavu a Most Závodu MíruVážení čtenáři,
Zbraslav ukrývá různé architektonické skvosty a Ottova vila a vila Vladislava Vančury jsou jedny z nich. O těchto vilách se píše nejen v knize Slavné pražské vily, která vyšla v roce 2007, ale i v článcích na webu. Můžete se tak jejich prostřednictvím seznámit s historií těchto domů i jejich fotografiemi. Odkazy naleznete dále v článku:

e-max.it: your social media marketing partner

Celý článek...

 
Náš facebook
Hledání
Přihlášení
Kalendář akcí
únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Nejbližší akce
Žádné události
Prodej bytu Zbraslav

http://zbraslav.info/images/stories/spojaru%20pro%20facebook_ik.jpg

PRODÁM BYT 3+1, mezonet,
96m2 + balkon 6m2, OV,
Praha 5 - Zbraslav

VÍCE INFO ZDE

Polední menu on-line

On-line jídelní lístky
zbraslavských restaurací
s polední nabídkou


DARWIN

LUBOR

NAD KRÁLOVNOU

PATIUM

PIZZA ANTONIO

ŠKODA LÁSKY

U JÁRINA

U PŘÍSTAVU

U ŽEMLIČKŮ

JÍDELNA ZŠ

Anketa
Jak se dnes máte?
 
Počasí

Počasí

Datum a čas
Spolupracující weby

zbraslavhistorie.info
Vynikající web nabitý informacemi o historii Zbraslavi, různými články, historickými zajímavostmi i fotografiemi.
*
www.praha16.cz
Noviny Prahy 16. Nezávislé noviny od roku 2002 pro Prahu 16 - Radotín, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
*
www.zamek-mnisek.cz

Internetové stránky zámku Mníšek pod Brdy. Prohlídky zámku, výstavy, akce pro děti, svatby, konference. Celoroční provoz.
*
www.prahounakole.cz
Informační a asistenční centrum pro všechny cyklisty. Podrobná cyklomapa, asistence cyklistům.
*
SouthPrague.Net
Počítačová komunitní síť, internet.
*

Cestování MHD

jizdnirady.idnes.cz
idos.cz

vyhledání spojení, jízdní řády,
kombinovaná doprava, MHD + vlaky + autobusy
*
www.dpp.cz
Dopravní podnik Praha
vyhledání spojení, aktuality, jízdní řády, omezení v dopravě, mimořádné události, zajímavost

*
www.ropid.cz
Organizace pražské
integrované dopravy

mimořádnosti v provozu, výluky, jízdní řády, mapy, zastávková tabla, tarify a ceny
*
www.cd.cz
České dráhy
vlaková spojení, e-mapa, info, jízdné a slevy, nákup jízdenek on-line, kalendář železničních akcí
*

Cestování autem

kamery.praha.eu
 Interaktivní mapa, kamery - možnost trvalého nastavení, radary, teplota vozovky, uzavítky, aktuální informace.
*
www.praha.eu
Dopravní informace Hl.města Prahy
Místa měření rychlosti, aktuální informace, dopravní omezení a uzavírky.

*
www.auto.idnes.cz
Plynulost dopravy, události, uzavírky, kamery, mapa.
*
www.zakruta.cz
Aktuální dopravní situace, nehody, uzavírky aktuální i dlouhodobé.
*
www.tsk-praha.cz

Technická správa komunikací
Nehody, kamery, zasílání upozornění na blížící se čištění komunikací, aktuální obsazenost P+R, info pro cyklisty, hlášení poruch.

*

Pro cyklisty

mapa.prahounakole.cz
on-line mapa - cyklotrasy, uzavírky, problematická místa, MHD, stojany
*
www.praha.eu
Praha cyklistická
důležité informace, odkazy, zajímavosti

*
prazskecyklostezky.cz
vyhledávání cyklotras, popis cyklostezek, mapa
*
www.tsk-praha.cz
sčítání cyklistů, mapa, přehled cyklotras 
*

Logo Zbraslav.info

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav

er"> Zpět k aktualitám Aktuality Historie