Plenění husitů na Zbraslavi v srpnu 1420 - poněkud morbidní historie

(9 - user rating)

Zbraslavský zámek. Praha 5 - Zbraslav. Obrázek ze stránek www.zbraslav.infoHusité ovlivnili dějiny Čech i Evropy, ne každý ale ví, že řádili i na Zbraslavi a do dneška lze například při důkladnějším průzkumu najít v okolí Zbraslavi mince z té doby. V srpnu roku 1420 husité vtrhli do Zbraslavského kláštera a vyplenili jej. Poškodili a zničili co mohli a podle některých pramenů prý hrubě zneuctili i mrtvolu Václava IV., který byl na Zbraslavi pohřben. Jak se o řádění husitů ve zbraslavském klášteře píše, se můžete dočíst dále v článku.


Řádění husitů na Zbraslavi
(výňatek, Denik.cz)

"Obzvlášť ohavná záležitost se kvůli přemíře pití přihodila 10. srpna v cisterciáckém klášteře ve Zbraslavi, který zrovna  nikdo  nehájil  a  v jehož královské hrobce bylo přechodně pohřbeno tělo Václava IV.

Jak píše Vavřinec z Březové ve své kronice, táboři spolu s Pražany v čele s táborským knězem Václavem Korandou klášter ničili a vykradli. Pak i zapálili. To tehdy patřilo k věci....

Při ničení kláštera do sebe táboři ládovali jídlo z velkých ukořistěných zásob a opíjeli se vínem z dobře zásobených klášterních sklepů. To jim zatemnilo mysl a vystupňovalo jejich ničitelské choutky. Vtrhli i do klášterního kostela s královou hrobkou. Kromě ní tam byly bohaté ozdoby a malované oltáře, které začali s chutí likvidovat. Pozdě v noci jednu skupinu opilých husitů upoutala hrobka, v níž rok leželo tělo krále Václava IV..

Vrhli se na ni, otevřeli ji a vykopali z hlíny mrtvolu panovníka. Pak tělo z hrobky vytáhli a položili na oltář. Mrtvole posadili na hlavu korunu ze sena, a aby si mrtvého vladaře „užili“ ještě víc, nalévali mu do zesinalých úst pivo. A k tomu hlaholili: „Však kdyžs živ byl, rád jsi s námi píjel!“

Existuje více zkazek o tom, jakým způsobem opilci hanobili mrtvolu panovníka. Třeba že si ho vzali mezi sebe při hodování, lili mu do úst (pro změnu) víno a říkali: „Měl jsi ho rád za života, dej si ho i nyní!“ Je možné, že se to vůbec nestalo a jedná se o pomluvy z  pozdější doby, které pocházejí od katolíků. Vavřincova kronika se totiž o ničem takovém nezmiňuje. Je velmi nepravděpodobné, že by kronikář Vavřinec, současník táboritů a jejich kritik, něco takového záměrně zatajil, kdyby se o tom skutečně dozvěděl.

Že opilí táboři hanobili mrtvolu panovníka, kupodivu připouští historik Josef Macek (*1922, †1991). Ve druhém díle svého marxisticky (!) pojatého spisu „Tábor v husitském revolučním hnutí“ (Nakladatelství Československé akademie   věd,   Praha   1955) uvažuje: „Nevíme, zda toto vyprávění odpovídá pravdě, avšak je možné, že rozjaření bojovníci necouvli ani před mrtvolou samotného krále a že se tato drastická scéna v troskách hořícího kláštera skutečně odehrála.“  Takže – kdo ví ...

Nicméně ani okolnosti návratu   opilých   bojovníků  ze Zbraslavi, které jsou již zdokumentované dobře, jim neslouží příliš ku cti. V jejich čele jel kněz Koranda a jeho opilí lidé nesli zlomky klášterních soch a obrazů. Při tom tancovali a  zpívali. Takto vstoupili do Prahy...  "
Celý článek naleznete ZDE.

Pokud vás husité, jejich hnutí, působení v Čechách či jejich spanilé jízdy do okolních zemí zajímají více, doporučujeme obsáhlý web www.husitstvi.cz/.  

Dále doporučujeme web Zbraně, zbroj a kostýmy doby husitské a předhusitské.  

e-max.it: your social media marketing partner