Historická část Zbraslavi byla prohlášena za památkovou zónu

(1 - user rating)

Památková zóna Praha - ZbraslavOpatření obecné povahy č. 5/2014, o prohlášení území s historickým prostředím městské části Praha – Zbraslav za památkovou zónu. Ministerstvo kultury ČR jako příslušný správní orgán prohlašuje území historické části Městské části Praha - Zbraslav za památkovou zónu. Předmětem ochrany v památkové zóně jsou kulturní hodnoty zejména architektonické, urbanistické, historické, umělecké, estetické a krajinné, které mají hmotnou podstatu, dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj sídla a vytvářejí jeho prostředí.
Hranice památkové zóny Zbraslav (kolem Zbraslavského náměstí, areálu zámku - bývalého kláštera a vrchu Havlín, pozn.red.) je podrobně popsána v dokumentu MK ČR na straně 2, podrobnou mapu této památkové zóny zprracuje odborná organizace státní památkové péče do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření. Kopie této mapy budou uloženy u Ministerstva kultury ČR, Odborné organizace st. památkové péče, Magistrátu Hl. města Prahy a Úřadu MČ Praha - Zbraslav.   MAPA na stránkách Úřadu MČ Praha - Zbraslav zde: Památková zóna.pdf.


Charakteristika památkové zóny:

Zbraslavske namesti, Praha 5 - Zbraslav

Z hlediska stavebně urbanistického vývoje se jedná o zcela unikátní oblast. Nejvýznamější kulturní památkou je zámek (původně cisterciácký klášter) prohlášený za národní kulturní památku. Na areál zámku navazuje ze severu historická štěpnice, která tvoří jeho přirozený pohledový rámec a odděluje areál od frekventované komunikace R4 Strakonická. Na jihu navazuje na zámek městské centrum s řadou dochovaných historických objektů. K panoramatu neodmyslitelně patří uměle zaslepné rameno Berounky - chráněná přírodní památka. Památkovou zónu doplňuje přírodní dominantna, vrch Havlín s románským kostelem sv. Havla a lesoparkem.

 

Důvody k prohlášení památkové zóny:

V území MČ Praha - Zbraslav se nachází památkově významná lokalita s řadou kulturních památek, jedinečným prostředím a historicky i architektonicky kvalitní zástavbou. Zbraslav je spojena především s existencí Zbraslavského kláštera, je místem vzniku Zbraslavské kroniky a je též významnou přemyslovskou nekropolí. Navržená památková zóna představuje urbanisticky, historicky a památkově zcela unikátní sídelní útvar, vyvíjející se kontinuálně od pozdnícho středověku z dob posledních Přemyslovců až po dobu první republiky, s bohatými předcházejícími archeologickými souvislostmi. Z hlediska památkové péče je zájem na uchování památkových hodnot této lokality a jejího jedinečného prostředíi pro následující generace.

Zbraslavsky zamek, Praha 5 - ZbraslavPři vymezení památkové zóny vycházelo Ministerstvo kultury ČR z návrhu Národního památkového ústavu a připomínek Městské části Praha - Zbraslav a občanského sdružení O.S. Zbraslav - staré město.

Opatření bylo vydáno dne 14.4.2014.

Celý dokument je ke stažení na stránkách MČ Praha - Zbraslav zde.

 

Zdroj:
text www.mc-zbraslav.cz
foto www.zbraslav.info

íce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/praha-bude-mit-novou-pamatkovou-zonu-960105#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/praha-bude-mit-novou-pamatkovou-zonu-960105#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/praha-bude-mit-novou-pamatkovou-zonu-960105#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copy

 

e-max.it: your social media marketing partner