Z historie sídla Transfuzní stanice pod Belvederem

(0 - user rating)

Transf stanice Zbr1  2012U vstupu na Belveder nelze přehlédnout vysokou zeď a za ní objekt dvoupodlažní budovy ve stylu meziválečné architektury. Je propojená krytou chodbou se starší vilou, která zase svým vzhledem napovídá, že byla postavena na konci 19. stol. Původní architekturu obou budov kazí různé přestavby a přístavby, mezi kterými dominuje vysoká čtvercová věž. Dnes objekt patří Všeobecné fakultní nemocnici, která v hlavní budově zřídila Transfuzní oddělení, ve starší vile je část místní polikliniky.
Kdo byli dřívější majitelé, k čemu objekt v minulosti sloužil a co ukrývá vyčnívající věž?

Mladší pamětníci si možná vzpomenou na okresní nemocnici, starší na klášter, ale o úplném začátku může dnes něco prozradit jenom archiv. Musíme se vrátit zpátky o více než sto let.

Nejstarší stavbou na pozemku je vila, poprvé zmiňována na konci předminulého století ve spojení s osobností univerzitního profesora, lékaře, pedagoga a muzikanta Mudr. Emiliana Kaufmanna (1852 až 1912). Pocházel ze Sudet z německé rodiny chudého vesnického kantora. Bez ohledu na svůj původ se překvapivě celý život choval jako český vlastenec. Maturoval v Hradci Králové společně s Aloisem Jiráskem.V Praze vystudoval lékařskou fakultu, zkušenosti získal na klinikách v Německu. Byl jmenován mimořádným profesorem na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Stal se prvním přednostou nově zřízené české ušní kliniky. Prováděl první radikální ušní operace, vypracoval vlastní operační techniku, navrhl a zdokonalil řadu chirurgických nástrojů. Je považován za zakladatele české otorinolaryngologie (ORL - léčení ušních, nosních a krčních chorob). Jako mecenáš stál u vzniku Ústavu pro hluchoněmé, kterému věnoval dům u Karlova náměstí. Podporoval potřebné a chudobou ohrožované děti i dospělé. Neopomíjel chudé ani na Zbraslavi.

http://zbraslav.info/images/phocagallery/Transf_stanice_Zbr__2012/thumbs/phoca_thumb_l_DSC_0019.jpgTím ale jeho aktivita nekončila. Další velkou láskou pana profesora byl sborový zpěv. Současně se svou lékařskou kariérou vystudoval pražskou varhanickou školu a posléze na ní působil jako učitel chorálního zpěvu. Je autorem 40 chorálních skladeb. Byl členem zpěváckého spolku Hlahol a je dodnes považován za nejvýznamnějšího starostu Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských, kterou vedl v letech 1895 — 1903. Inicioval vydávání Věstníku pěveckého a hudebního, který také redigoval.

A právě tento všestranně nadaný český vlastenec německého původu si na Zbraslavi pod Belvederem koupil prázdný pozemek s koňskou stájí. Na něm v roce 1891 nechal postavit podle plánů stavitele Jana Hersina vilu pro odpočinek a volné chvíle. Byl silně nábožensky založen a nechal v obytné části vily zřídit soukromou kapli a ve venkovní fasádě další kapličku jako umělou jeskyni. A protože byl také propagátorem nového sportu - jízdy na velocipédu a stal se na Zbraslavi aktivním členem Českého klubu velocipedistů. (více o jeho činnosti v klubu ZDE).

Po jeho smrti v roce 1912 vila připadla dědickým odkazem Ústavu pro hluchoněmé. Ten jí v roce 1916 prodal Kongregaci šedých sester. Tím začalo nejvýznamnější období této stavby.

Kdo byli noví majitelé?

Transfuzni stanice, Praha 5 - ZbraslavKongregace šedých sester III. řádu svatého Františka byla založena v Čechách roku 1856 dvěma sestrami z rodiny Plaňanských a jejich přítelkyní Františkou Grossmanovou. Zvolily si za své poslání vyhledávat a ošetřovat opuštěné a zanedbané nemocné bez rozdílu náboženství i národnosti a bez nároku na odměnu. Nosily šedý plášť a proto se jim začalo říkat Šedé sestry. Své poslání začaly naplňovat nejdřív ošetřováním nemocných v jejich domovech. Později rozšířily své působení na fronty v Polsku, Rusku, Itálii a na Balkáně. Doma začaly sloužit také v nemocnicích, kterých bylo brzy devět. Kromě toho vedly dvě mateřské školky a. dvě ošetřovatelské školy pro výchovu svých členek. S počtem působišť narůstal i počet sester. V polovině minulého století jich už bylo téměř čtyři sta. V koupené vile na Zbraslavi zřídily útulek a ozdravovnu pro své členky, které v těžké službě u nemocných samy často onemocněly a musely se léčit. Dostala jméno "Villa Maria".

V roce 1931 Kongregace přistavila k vile nemocniční pavilon a objekt přejmenovala na Pension pro staré dámy. V kategorii nemocničních zařízení byl veden jako zaopatřovací ústav. Veřejnost ho nazývala klášterem. Měl kapacitu 28 ležících nebo chodících pacientek, které si pobyt plně, nebo jen částečně hradily. Ročně jich ústavem prošlo kolem 50. Personál čítal obvykle 16 sester a civilních zaměstnanců.

V 1943 musely sestry penzion uvolnit a byla v něm zřízena ubytovna pro 200 německých dívek z Kielu. Na konci války je vystřídal oddíl Hitlerjugend.

Po válce byl penzion vrácen Kongregaci, která jeho provoz obnovila v plném rozsahu. V roce 1946 ho zdarma a bezúplatně zapůjčila Arcidiecéznímu svazu katolické Charity v Praze pro péči o staré, choré a nemocné. Proč k tomuto, zřejmě jen administrativnímu, kroku došlo se nepodařilo zjistit, protože řádové sestry dál penzion vlastnily i řídily. Ve starší vile byla až do roku 1948 skautská klubovna.

http://zbraslav.info/images/phocagallery/Transf_stanice_Zbr__2012/thumbs/phoca_thumb_l_DSC_0023.JPG

Na začátku padesátých let se ONV Praha jih rozhodl zřídit okresní nemocnici a hledal vhodný objekt. Volba padla na opuštěný penzion Steimar v Černošicích. Když se ale ukázalo, že je pro nemocnici zcela nevhodný, byl v roce 1956 směněn za zbraslavský penzion. Rozdíl v ceně obou budov 0,5 mil. Kč Charita musela doplatit. Tím skončilo působení Šedých sester na Zbraslavi. Personálním represím režimu proti řádovým sestrám se Kongregaci dařilo přežívat díky nedostatku civilního nemocničního personálu a nutnosti udržet v chodu stávající zdravotnická zařízení. Sestry byly z nemocnic vykazovány až tehdy, když se podařilo zajistit dostatek civilního personálu. I potom zůstávaly věrné svému poslání a uplatňovaly se v ústavech pro důchodce, přestárlé nebo mentálně postižené děti i dospělé.

Jejich počet se rapidně zmenšoval. Sestry stárly a novicky se nesměly přijímat V roce 1986 měl řád už jen 194 sester, které stále ještě v některých ústavech působily. Hodně jich také muselo, vzhledem k věku, přejít z ošetřujících mezi ošetřované.

Po roce 1989 se činnost řádu začala obnovovat. Některé majetky byly vráceny, ale utrpěné škody byly příliš velké, aby obnova mohla trvat jen krátkou dobu. Přesto už v roce 1998 měla Kongregace opět 73 sester.

http://zbraslav.info/images/phocagallery/Transf_stanice_Zbr__2012/thumbs/phoca_thumb_l_DSC_0012.jpgZbraslavský objekt přešel po směně budov do vlastnictví OUNZ Praha jih, který nechal penzion přestavět podle projektu architekta Ing. Dr. Šimona na Okresní interní nemocnici s kapacitou 76 lůžek Do provozu byla uvedena v září 1958. Přestavba, se nejvíc podepsala na poničení původního vzhledu obou budov. V hlavní budově byla zlikvidována kaple, která přesahovala z přízemí do 1. patra. Prostor kaple byl na úrovni 1.patra rozdělen a v přízemí a v prvním patře vznikly pokoje. Při tom vzala za své ozdoba východní fasády - štíhlé trojdílné okno kaple sahající za oltářem přes obě patra.

K budově byl zvenku přistavěn výtah jako dominantní věž čtvercového půdorysu sahající až vysoko nad střechu, která nenapravitelně celý objekt hyzdí. Tím ale adaptace neskončily. S přestávkami se v nich pokračovalo až do současnosti. A ani s jejich návrhem si nikdo příliš hlavu nelámal. Vydávají o tom smutná svědectví přizdívky s luxferovými okny ve štukem zdobené fasádě, beztvaré přístřešky a přístavky obložené plechem a kachlíky, jeskyně kapličky také zmizela za přístavbou. Raději už dál nebudeme pokračovat.

Nemocnice byla na Zbraslavi po 26 letech existence v roce 1984 zrušena a objekt se stal sídlem transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Tím se historie objektu pod Belvederem uzavírá. Odhalila nejen to, jakými změnami v průběhu století procházel, jak se měnil k lepšímu nebo horšímu a také hodně vypovídá o jeho majitelích, kteří o něm rozhodovali.

Rudolf Hofmeister

Fotogalerie:  Transfuzní stanice na Zbraslavi

 '

Mapa: 

Transf stanice mapy seznam

e-max.it: your social media marketing partner