V pátek skončí dopravní omezení na Strakonické u Chuchle, v neděli se zavře Dostihová

(3 - user rating)

Vážení čtenáři, řidiči a cestující,
máme pro vás jednu skvělou zprávu - již v pátek skončí na Strakonické u Chuchle veškerá dopravní omezení a provoz opět bude fungovat normálně. Lepší zprávu jsme si všichni ani nemohli přát. Během léta se může stát, že budou na Strakonické ještě probíhat lokální opravy nebo se bude provádět nástřik vodorovného značení, to by ale nemělo výrazně provoz omezit.

Dopravní omezení naopak začne již od neděle 3.6.2012 v ulici Dostihová, která bude zcela uzavřena a řidiči budou muset použít objízdnou trasu, viz.obrázky dále v článku.

O omezení rychlosti na Strakonické na 50 km/hod. kvůli hluku nemáme žádné nové zprávy, toto omezení nemá se stavbou protipovodňových opatření nic společného.


Dopravní omezení v ulici Dostihová v Chuchli

Plány objížděk. Po kliknutí se plánek otevře ve formátu .pdf.

1206ObjizdkaChuchle1  1206ObjizdkaChuchle1

 

Postup prací na protipovodňových opatřeních na Strakonické v Chuchli

Informace z oficiálních stránek Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle
(pozn.red. Tyto informace jsou z doby ještě před upřesněním ukončení dopravního omezení na Strakonické k dnešnímu dni, t.j. 29.5.2012)

a. Dne 12.5.2012 byly dokončeny práce ve středním dělícím pásu Strakonické a práce v levém jízdním pruhu směrem z centra. Došlo k přestavení dočasného záboru tak, abychom mohli následně provádět práce v pravém jízdním pruhu směrem z centra a v chodníku. Práce byly zahájeny ještě v sobotu 12.5.2012.
b. Práce spočívají v provádění podzemní části protipovodňových opatření. Na tyto konstrukce bude proveden roznášecí práh a pevně zabudovaná část pro mobilní hrazení.
c. Realizovány budou úseky na začátku a na konci opatření 203.
d. Tato část skončí v sobotu (neděli) 2.6.2012, resp. 3.6.2012. kdy bude demontován zábor a provoz ve Strakonické bude obnoven v původním rozsahu.
e. Po dobu provádění prací je ale zachován provoz oběma pruhy směrem z i do centra.

Dostihová
a. Současně s obnovením provozu Strakonické dojde k uzavření ulice Dostihové v rozsahu od křižovatky se Strakonickou až po křížení s ulicí Mezichuchelskou.
b. Prováděny budou podzemní části protipovodňových opatření (podzemní stěny) dle vyznačené situace a zároveň dojde k vybudování hradidlové komory.
c. S ohledem na použité technologie a zejména na značné množství inženýrských sítí, které je potřeba při provádění ochránit, odhadujeme dokončení této části na konec září 2012. Budeme se maximálně snažit práce urychlit, nicméně po zkušenostech ze Strakonické víme, že předpokládaná vedení a polohy inženýrských sítí se oproti zákresům podstatně liší, nehledě na to, že jsou většinou uloženy ve značných hloubkách. Tyto skutečnosti jsou pro rychlost provádění prací limitní.
d. Vlastní technologie provádění podzemních stěn předepisuje kontinuální provádění.
e. Před zahájením těžby podzemních stěn bude provedena pasportizace přilehlých objektů.
f. Provoz k učilišti a prodejně Honda bude po dohodě se stavbou v omezené míře možný mimo dobu vlastní realizace těžby podzemní stěny a realizace roznášecího prahu a mobilního hrazení. V tomto křížení se předpokládá křížení většího množství inženýrských sítí. Výkopy pro sítě a tryskovou injektáž budou ochráněny.
g. Pokud to bude technologicky možné, bude naší snahou dokončené úseky, kde proběhnou zkoušky mobilního hrazení, otevřít pro alespoň částečný provoz.

Opatření u závodiště
a. S ohledem na požadavek ředitele závodiště i místních obyvatel jsme přistoupili na realizaci těchto opaření v červenci a srpnu, abychom tím minimalizovali negativní dopady na provoz závodiště a místní obyvatele.

Výjezd z ČS
a. Výjezd z čerpací stanice je v současné době dokončen a je plně funkční.

Zemní hráze a stěny mezi Strakonickou a Mezichuchelskou
a. Zahájení železobetonových stěn předpokládáme 21.5.2012. Zahájení zemních hrází přibližně od července 2012. Dokončení předpokládáme do konce září 2012.

MČ Praha - Velká Chuchle, Zakládání Group, p.Kiefer

e-max.it: your social media marketing partner